MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Co je to aniont (anion)

 

V obvyklých podmínkách jsou molekuly atomů vzduchu neutrální. Avšak při ionizaci, která může probíhat buď prostřednictvím obyčejného záření, ultrafialové radiace, mikrovlnné radiace, nebo prostřednictvím obyčejného blesku, molekuly vzduchu ztrácejí část záporně nabitých okolo jádra obíhajících elektronů, které se nadále slučují s neutrálními molekulami, kterým dávají záporný náboj. A takové molekuly se nazývají anionty. Člověk, jako i každý jiný živý organismus, nemůže žít bez aniontů.

 anionty
Anionty (aniony) jsou bez barvy, bez zápachu a existence záporně nabitých elektronů na oběžných drahách jim umožňuje přitahovat ze vzduchu různé mikročástice. Anionty též odstraňují ze vzduchu prach a zabíjejí mikroby. Spojení „aniont – vzduch“ je analogií spojení „vitamíny – strava“. Anionty se často nazývají „vzdušnými vitamíny“, „prvkem dlouhověkosti“, a „čističi vzduchu“. Ačkoli užitečné vlastnosti aniontů zůstávaly dlouho nepovšimnuty, jsou velmi důležité pro lidské zdraví. Nemůžeme si dovolit jejich léčivé vlastnosti přehlížet.

Takže anionty mohou akumulovat a neutralizovat prach, ničit viry s kladně nabitými elektrony, pronikat do buněk mikrobů a ničit je, a tím rušit negativní působení na lidské zdraví. Čím je ve vzduchu více aniontů, tím méně je tam mikrobů (když koncentrace aniontů dosáhne určité úrovně, množství mikrobů se prakticky blíží nule). Obsah aniontů v jednom krychlovém centimetru je následující:

 • 40 – 50 / 1 cm2 v městských obytných prostorech,
 • 100 – 200 / 1 cm2 v městském vzduchu,
 • 700 – 1.000 / 1 cm2 v otevřeném poli a více než
 • 5.000 / 1 cm2 v horských údolích a úbočích hor.Zdraví lidí je přímo závislé na obsahu aniontů ve vzduchu.

Pokud je ve vzduchu, který přijímá lidské tělo koncentrace aniontů velmi nízká, nebo naopak velmi vysoká, člověk začíná křečovitě dýchat, může cítit únavu, závratě, bolesti hlavy nebo dokonce deprese. Toto vše lze léčit pod podmínkou, že obsah aniontů ve vzduchu proudícímu do plic je 1200 / 1 cm2. Jestliže obsah aniontů v obytném prostoru stoupne na úroveň 1500 / 1 cm2, hned se budete cítit lépe. Začnete pracovat s dvojnásobnou energií a zvyšovat tím produktivitu práce.

Takže, anionty – to jsou nenahraditelní pomocníci v upevňování lidského zdraví a prodloužení života. Mezinárodní zdravotnická organizace stanovila minimální obsah aniontů v čerstvém vzduchu na 1000 / 1 cm2.

V určitých podmínkách životního prostředí (např. v horských oblastech) mohou lidé za celý život ne zakusit zánět vnitřních orgánů. Takoví lidé obyčejně dlouho žijí a jsou zdraví celý život, což je důsledek dostatečného obsahu aniontů ve vzduchu.

Jak nás ionty činí zdravějšími? 

ČIŠTĚNÍM KRVE
Podle japonského odborníka Dr. Tanaky zvyšuje dodání záporných iontů (zvané negativní ionizace) množství záporných iontů vápníku a sodíku v krvi, což vede k pročištění krve zvýšením její zásaditosti.

OŽIVOVÁNÍM BUNĚK
Při zvýšení množství záporných iontů se aktivuje funkce buněk. Látková výměna zrychlí jejich funkci, buňka plně přijímá výživu a dochází k vyloučení odpadních látek. Zlepšuje se metabolismus a celková funkce buněk se postupně oživuje. 

VYLEPŠENÍM IMUNITNÍHO SYSTÉMU TĚLA
Jak se zvyšuje počet záporných iontů, zvyšuje se také množství gama globulinu v krvi, díky čemuž je krev bohatá na proteiny protilátky.

ŘÍZENÍM FUNKCE AUTONOMNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

Dr. Tanaka zjistil, že záporné ionty ovlivňují rovnováhu mezi funkcemi inzulínu a nadledvinek v autonomním nervovém systému. To vede k silné odolnosti vůči chorobám. 

Záporné ionty a jejich účinek 

 • působí příznivě na dýchací ústrojí a urychlují samočištění plic
 • podporují tvorbu enzymů ovlivňujících pružnost dýchacích cest (snižují tendenci k astmatickým záchvatům)
 •  stimulují funkci žláz s vnitřní sekrecí, zlepšují funkci štítné žlázy, stimulují nadledvinky k tvorbě glukokortikoidů a minerálokortikoidů, což jsou látky pomáhající zvládat zátěže 
 • zvyšují svalovou sílu a ekonomiku svalové práce 
 • příznivě působí na neurotiky a lidi trpící poruchami spánku a různými bolestmi bez organických změn
 • zrychlují hojení ran a popálenin 
 • zlepšují akomodaci očí 
 • mají příznivý vliv na hypertoniky, způsobují pokles krevního tlaku 

Vliv iontů na lidské zdraví 

V posledních letech se definitivně potvrdila vážnost vlivu iontové nerovnováhy na lidské zdraví. Přestože na tento škodlivý stav vědci upozorňují již dlouho, až alarmující nárůst civilizačních chorob, alergií, respiračních a duševních potíží donutil odborníky pátrat znovu po příčinách. A výsledky byly v mnohém ohromující! 

Mimo klasické viníky zdravotních potíží, jako je znečištění chemikáliemi objevili ještě jeden nenápadný jed. Jed o to zákeřnější, že je neviditelný, není cítit a obtížně se měří. Jedná se o trvalé vystavovaní organizmu působení přebytku škodlivých – kladně nabitých iontů. Prakticky všechny civilizační vymoženosti totiž produkují tyto škodlivé ionty. Automobily, průmyslový smog, umělá vlákna, vysílače (mobilní, mikrovlnné a další), ozónová díra, skleníkový efekt, televize, monitory, zářivky, kopírky, laserové tiskárny atd. Všechny tyto vlivy naprosto vychylují zdravou rovnováhu iontů (kterou nacházíme již jen na některých místech v přírodě) v neprospěch našeho zdraví. Vždyť v průměrné kanceláři se hladina záporných iontů pohybuje blízko nule, zatímco v přírodě je to mezi 800 – 100.000 iontů na cm3. A v průměrné domácnosti nebo na městské ulici nejsou hodnoty iontů o moc vyšší než 100 iontů na cm3. 

Přitom právě na těchto místech trávíme většinu svého času! Pracujeme, učíme se, spíme. Převaha škodlivých – kladně nabitých iontů prokazatelně způsobuje bolesti hlavy, zvýšený krevní tlak, nervozitu, únavu a u citlivějších jedinců již po několika týdnech může odstartovat alergii, astma a deprese. Ruku v ruce pak výrazně klesá pohlavní aktivita, kterou daleko překrývá únava, slabost a další výše jmenované potíže. 

Souvislost mezi zápornými ionty a spánkem

Náš spánkový cyklus je tvořen čtyřmi úrovněmi hloubky spánku. Ty se během 7-8 hodin spánku čtyřikrát až pětkrát opakují. I zde se při  špatném  či nedostatečném spánku aplikuje  léčba zápornými ionty. Během výzkumu fenoménu ionizace zjistil, že působení záporných iontů má pozitivní vliv na fyziologickou funkci organismu.

 

Zlepšení dýchání v přítomnosti orgonitu 

Zvýšené množství záporných iontů činí vzduch svěží, dýchatelnější a lehčí, což výrazně zlepšuje dýchání. Běžná převaha kladných iontů má účinek právě opačný. Dýchání vyšší koncentrace záporných iontů zlepšuje průchodnost vzduchu v plicích. 

Stimulací pohybu řasinek buněk vnitřního povrchu plic se posiluje samočisticí schopnost plic. Při koncentraci 100 iontů v cm3 a nižší, se pohyb řasinek zastavuje! Podle měření bývá jejich koncentrace v městských bytech a kancelářích dokonce nižší než 50 iontů v cm3. 

Dýchání záporných iontů výrazně pomáhá proti vzniku alergií a astmatu. Tím, že emituje velké množství anionů kyslíku (záporně nabitých částic), které vdechováním působí na sliznice a dále přecházejí do krve, působí jako vzdušné antihistaminikum – antialergikum. Zvýšené množství anionů v krvi totiž upravuje hladiny vazoaktivních látek (histaminu, leukotrienu, prostaglandinu aj.), které jsou přímo zodpovědné za propuknutí a průběh alergické reakce, jakož i průběh astmatického záchvatu. Toto působení je umocněno ještě schopností anionů podporovat regeneraci – hojení tkání a sliznic. Pouze tam, kde již existuje alergie - přímo na včelí produkty a včelí vosk, je samozřejmě třeba opatrnosti v používání orgonitů odlitých ze včelího vosku. 

Záporné ionty ničí bakterie a viry, snižují nemocnost až o 80% 

Nejsnáze prokazatelný důkaz účinků záporných iontů je jejich retardační účinek na bakterie a viry, což se často využívá ke sterilizaci zdravotnických zařízení, operačních sálů a popáleninových pracovišť. 

Podle odborných studií je dezinfekční účinnost vzdušných iontů až 98% a snižuje pravděpodobnost nákazy vzdušnou cestou až o 80%. V dnešní době, kdy jsou stále častější chřipkové epidemie, množí se záněty horních cest dýchacích a počet alergií roste strmě nahoru, je "nabití  anionty" víceméně nezbytností,

Zvýšení pracovní výkonnosti 

Výkonnost člověka je výrazně ovlivněna prostředím, ve kterém pobývá. Při každé fyzické práci nebo duševní činnosti má vysoký vliv čistota okolního vzduchu, tepelný stav prostředí, hladina hluku a intenzita osvětlení, také míra pohody a nebo stresu a nezanedbatelný faktor časového a emočního presu a tlaku. Existují studie, které analyzují opatření vedoucí ke zvýšení kvality vnitřního prostředí a následný vzestup produktivity práce. 

Pět laboratorních studií ukázalo, že zlepšení kvality dýchání  (nabití organismu obohacení zápornými ionty) zvyšuje výkonnost simulované kancelářské práce. Výsledek byl později potvrzený dvěma studiemi v reálném prostředí, kde bylo měřeno, jak kvalita vzduchu ovlivňuje výkonnost skutečné kancelářské práce. 

Vzdušné aniony, které se pomocí inhalace při použití íRelaxační & revitalizující sprchová hlavice dostávají do krve, následně příznivě ovlivňují paměť, zlepšují syntetické a analytické myšlení, snižují únavu a nemocnost a zvyšují pracovní nasazení a výkonnost. Také tím, že orgonit odstraňuje z okolí všechny nežádoucí disharmonická škodlivá působení patogenních, psychosomatických zón a elektrosmogu vytvářeného kancelářskou, mobilní a komunikační elektronikou a zařízeními, je ideálním a trvalým pomocníkem pro vytvoření příjemného prostředí jak pro práci, tak i pro odpočinek. Je tedy zřejmé, že zájmem zaměstnavatelů by měla být snaha vytvořit zaměstnancům optimální pracovní podmínky (např. umístit orgonity do místností, kanceláří, zajistit optimální teplotní a světelné podmínky atd.), díky kterým lze ovlivňovat pracovní nasazení a produktivitu zaměstnanců a navíc snižovat jejich nemocnost. 

Snižování krevního tlaku 


Vlivem dlouhodobého působení zvýšené koncentrace záporných iontů, kterými zaplavujete  soustavně své tělo  dochází k příznivým změnám ve složení a vlastnostech krve. V krevním oběhu se zvyšuje pH krve, roste podíl albuminů a významně se snižuje hladina serotoninu. Výrazně klesá sedimentace a snižuje se počet leukocytů v perifériích. Nejnápadnějším projevem je však změna krevního tlaku. Záporné ionty snižují krevní tlak zejména u lidí se sklony k hypertenzi. 

Záporné ionty přispívají k normalizaci potenciálu buněčné membrány, posilují buněčnou činnost a zlepšují vstřebávání výživných látek. Anionty evidentně podporují rozšiřování cév, zmírňují zvýšenou hybnost tepen a napomáhají snižování krevního tlaku. Výrazně zlepšují aktivitu srdečního svalu a podporují rekonvalescenci pacientů se zvýšeným krevním tlakem, chorobami srdce, srdečních cév a mozkovou mrtvicí. 

Zlepšení koncetrace a paměti 


Vzdušné aniony, které jsou produkovány inhalací a při použití Relaxační & revitalizující sprchová hlavice přecházejí do krve, působí na „vzrušivost“ nervových zakončení, čímž přímo a rychle (v řádu hodin) příznivě ovlivňují paměť. Aniony ovlivňují též úroveň elektrolytů (valenci K+ iontů), což zvyšuje přenos elektrických impulsů zejména silných nervových kmenů. Tím napomáhají ke komunikaci mezi pravou a levou hemisférou mozku a měřitelně zlepšují syntetické a analytické myšlení. Podle Wengera až o 10 IQ bodů. 

Komunikace pravé a levé hemisféry mozku je zásadní i pro koordinaci pohybů a reakční dobu. Výzkumníci automobilky Toyota např. zjistili v r. 2003, že vdechování vzdušných aniontů zlepšuje řidičské schopnosti (zejména na několikahodinové cestě), snižuje únavu o 40% a snižuje počet řidičových chyb až o 57%. Hned následující rok začala emitory vzdušných aniontů montovat Toyota do svých nejluxusnějších modelů. 

Odstraňování depresivních stavů 

při použití íRelaxační & revitalizující sprchové hlavice  se prokazatelně při sprchování mění složení vzduchu, obohacuje se  ovzduší o vzdušné ionty záporné polarity (anionty), které jsou pro život stejně důležité jako vitamíny. Zdraví prospěšným záporně nabitým kyslíkovým iontům se také proto přezdívá Vitamins of air – vzdušné vitamíny, neboť mají skutečně blahodárný vliv na lidský organismus. 

Zvýšená úroveň anionů (záporně nabitých iontů) v krvi, a tím také v mozku, optimalizuje produkci neurotransmiterů (serotoninu – „hormonu štěstí“, noradrenalinu a dopaminu), které jsou odpovědné za vznik deprese. Nejen v USA, Anglii a Austrálii se proto zařízení produkující záporné ionty stejně jako předepsané procházky přírodou a parky používají při léčbě lehčích a středních forem depresí a velmi úspěšně také k léčbě tzv. sezónních depresí. 

Zápornými ionty se, ale také harmonizací psychosomatických zón odstraňuje či zmírňuje depresivní nálady, velmi příznivě působí a poskytuje zásadní podporu ještě v řadě přímo i nepřímo souvisejících zdravotních potíží (snižování nadváhy, odvykání kouření a zvládání i jiných závislostí). 

Pomoc při hubnutí 

Zápornými ionty pozitivně ovlivňují hladiny neurotransmiterů v krvi (serotoninu – hormonu štěstí, noradrenalinu a dopaminu), čímž upravují výkyvy nálad a také chuti na jídlo – zejména sladkosti a noční „vyjídání ledničky“. Jak je známo, ve více než 70% případů má nadváha psychické důvody. Konzumací potravin (zejména s vysokým obsahem cukru) si člověk uměle navozuje iluzi a pocit spokojenosti a zahání tím dennodenní stres a frustrace. Toto konání se poměrně brzy stává závislostí a jelikož takové jednání převládá a uspokojuje stále více lidí, máme tu epidemii nadváhy. Tím, že orgonit emitováním záporných iontů upraví hladinu serotoninu (hormonu štěstí) v krvi, pomáhá ke snížení zbytečné konzumace. Také tímto zrychluje metabolismus, regeneraci buněk a výměnu elektrolytu v krvi. 

Vzdušné anionty též upravují pH krve směrem k zásadité reakci, což podporuje lepší trávení, snižuje ukládání cholesterolu, zvyšuje odbourávání tuků a působí např. proti dně a revmatickému zánětu kloubů způsobenému vylučováním kyseliny močové do kloubní chrupavky. Je tedy zřejmé, že ovzduší a metabolismus jedince spolu velmi úzce souvisí, ač si tuto souvislost lidé málokdy uvědomují.

Závěrem , jaké je tedy působení lehkých záporných iontů na člověka ?

Vědecké studie prokázaly, že záporné částice - ionty, obsažené ve vzduchu mají velmi příznivý vliv na naše zdraví. Odborně se tyto částice nazývají anionty a podporují celkovou látkovou výměnu, pozitivně působí při odbourávání napětí a stresu a přinášejí tělesnou a duševní svěžest. 

Pokud se zaměříme na některá populační onemocnění, jako onemocnění dýchacího ústrojí, špatný krevní oběh, či hypertenzi (zvýšený krevní tlak), tak dnes již víme, že při léčbě těchto onemocnění mají blahodárný účinek negativní vzdušné ionty. Významné je např. zjištění, že inhalací lehkých negativních iontů se zrychluje enzymatická oxidace serotoninu a v důsledku toho dochází ke snížení krevního tlaku, snížení bolestivosti popálených tkání a zvýšení odolnosti proti onemocnění dýchacího ústrojí. Vliv na dýchací systém se projeví zpomalením dechové frekvence, zvýšenou produkcí hlenů a zvýšením frekvence pohybu řasinkového epitelu.

Přítomnost lehkých negativních iontů v ovzduší také výrazně snižuje dýchací potíže především u nemocných s respiračními chorobami, jako např. u astmatiků a alergiků. Lehké negativní ionty přispívají také k příznivým změnám složení vlastní krve. Dlouhodobé působení těchto iontů také zvyšuje pH krve a zpomaluje sedimentaci červených krvinek. Vliv na žlázy s vnitřní sekrecí je ten, že se stimuluje produkce glukokortikoidů a mineralokortikoidů. Působení iontů má rovněž za následek zlepšení distribuci sodíku a draslíku. Kůže je v ionizované atmosféře chráněna proti vzniku sekundární infekce. Možnost infekce se snižuje také díky zlepšené kožní cirkulaci a snížení tělesné teploty. Pokusy prokázaly také vliv ionizace na centrální nervový systém. Je-li koncentrace těchto záporných iontů zvýšena, dochází ke stimulaci nervové činnosti a zlepšení paměti, případně zvýšení psychického výkonu. Také dochází ke zlepšení nálady a snížení nespavosti.

Světová zdravotní organizace udává, že 80 % žen na světě trpí gynekologickými obtížemi a 60 % gynekologických onemocnění zapříčiní používání syntetických hygienických potřeb, při výrobě kterých je používán chlór. Dlouhodobé používání hygienických vložek nevhodné kvality způsobuje infekce, které mohou přerůst do vážných zdravotních komplikací.

V prostředí se sníženou koncentrací lehkých negativních iontů dochází k útlumu duševní aktivity. Stav s nedostatkem lehkých negativních iontů vyvolává pocit dusna a vydýchaného vzduchu a má nepříznivý vliv na funkci nervového systému parasympatiku, který ovlivňuje mediátor acetylcholin. Ionty působí na organismus nejenom při vdechování, tedy z vnitřku, ale také pronikají do těla povrchem kůže tedy při použití íRelaxační & revitalizující sprchová hlavice 

Světová zdravotní organizace udává, že 80 % žen na světě trpí gynekologickými obtížemi a 60 % gynekologických onemocnění zapříčiní používání syntetických hygienických potřeb, při výrobě kterých je používán chlór. Dlouhodobé používání hygienických vložek nevhodné kvality způsobuje infekce, které mohou přerůst do vážných zdravotních komplikací.

Používáním naší Relaxační & revitalizující sprchová hlavice  okamžitě uvidíte, ale také ucítíte výrazné zlepšení a to také díky vdechování dodávaných Aniontů, když 20 minut klasického sprchování pro vaši kůži znamená příliv 250 000 aniontů.


Relaxační & nevitalizující sprchová hlavice  přináší čistou a bezpečnou vodu plnou aniontů s úplným odstraněním chloru (CI) z vodovodní vody. Už nemusíte mít žádný strach nebo obavy o stav vaší pokožky, vypadávání vlasů  čí nemoci kůže způsobené  díky škodlivým účinkům chloru.
Více info zde 

 Relaxační & revitalizující sprchová hlavice