MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Co to jsou pomocné přídatné látky v doplňcích stravy ?


Jistě jste se při konzumaci doplňků nebo léků setkali s termíny aditiva, protispékavé látky, mazadla, plnidla, leštidla atp. Farmaceutický průmysli působí, jako by se bez přídatných látek nedala vyrobit piluka nebo plněná kapsle. S pilulkama je to těžší, proto se podívejme na kapsle. Mohou být želatinové nebo celulózové (ty jsou vhodné i pro vegany)

Problémem je fakt, že podstatná část těchto výrobků je díky nízké pořizovací ceně nabízena ve formě „lepených“ tablet, nebo želatinových kapslí vyráběných pomocí speciálních automatických linek. Tyto stroje pracují s neuvěřitelnou rychlostí a jsou schopny „vychrlit“ miliony tablet nebo kapslí za jeden den. Hlavním problémem těchto produktů je, že mohou obsahovat až 60% tzv. pomocných látek = plniva, maziva, pojiva a aditiva (lepidla a stabilizátory), takže kromě toho, že jsou k sobě jednotlivé složky sypány, lepeny a lisovány pod vysokým tlakem, což může ovlivnit jejich využitelnost, polykáte navíc ročně "doslova kilogramy" zbytečných aditiv.

Navíc při klasické automatocké výrobě s pomocí přídatných látek tuto kapsli namažete mazadly, aby ve stroji lépe klouzala. Poté se míchá směs, kterou budou kapsle plněny. Do ní lze přidat celou řadu aditiv, abyste nemuseli celou kapsli plnit účinnými a léčivými látkami. Aby se výrobci lépe pracovalo a EXP se maximálně prodloužila, přidává se navíc  do směsí účinných  spousta protiskékavých a protihrudkujících látek. Mezi ně se řadí zhruba 10 látek s označením E. Patří mezi ně například přemičitan draselno-hlinitý, talek, hořečnaté soli apod. Některé z nich obsahují škodlivý hliník, který je toxický pro lidský i zvířecí organismus. Do kapsle lze přidat i plnidla, aby směs účinných látek nabyla na objemu. Mezi pnidla můžeme zařadit opět solidní seznam éček, například síran hlinito-amonný, hydroxid vápenatý (hašené vápno), bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý, hydrogenfosforečnan vápenatý, fosforečnan vápenatý (orthofosforečnan vápenatý) atd. Hlavním úkolem těchto látek je naředit látky účinné. Otázkou ale je, kolik těchto účinných látek dostanete do kapsle, kterou naplníte plnidly a protiskékavými látkami. Asi moc ne?

Protispékavé látky snižují tendenci jednotlivých částic potraviny ulpívat vzájemně na sobě a snižují hrudkovitost výrobků. Emulgátory, stabilizátory, konzervanty, antioxidanty, ochucovadla, pod těmito a dalšími názvy se skrývají tolik záhadná „éčka“. Už jen dlouhá řada obsahující kombinaci písmene E a čísla nahání mnohým spotřebitelům hrůzu. Co když je potravina úplně nejedná a plná nebezpečné chemie? Není dokonce jedové ?

Do průmyslově vyráběných potravin (doplňků stravy) se běžně z technologického důvodu přidávají látky, které prodlužují trvanlivost potravin, zvýrazňují nebo obnovují barvu potravin, zvyšují nebo regulují kyselost a zahušťovací vlastnosti, případně dodávají potravinám sladkou chuť bez použití řepného cukru. Některé přídatné látky, které byly schváleny pro použití v potravinách, jsou zároveň obsaženy jako přirozeně se vyskytující látky v mnoha potravinách. Jedná se např. o riboflavin (E 101), karoteny (E 160a), antokyany (E 163), kyselinu octovou (E 260), kyselinu askorbovou (E 300) aj. Všechny tyto látky se souhrnně nazývají přídatné látky (aditiva).


Přídatné látky se dle technologické funkce rozdělují do těchto funkčních tříd:

Sladidla - látky používané k tomu, aby se potravinám nebo stolním sladidlům dodala sladká chuť. Mezi náhradní sladidla nepatří monosacharidy a disacharidy, za náhradní sladidla se nepovažují potraviny se sladkou chutí - např. fruktóza a med

barviva- látky, které potravině dodávají barvu nebo barvu obnovují. Zahrnují rovněž přírodní složky potravin a přírodních zdrojů, jež jako takové nejsou obvykle používány jako charakteristické složky potravin. Některé potraviny není povoleno dobarvovat. Patří k nim např. med, ovocné šťávy a nektary.

Konzervanty- látky, které prodlužují trvanlivost potravin tím, že je chrání proti zkáze způsobené mikroorganismy, nebo které potraviny chrání před růstem patogenních mikroorganismů; antioxidanty - látky, které prodlužují trvanlivost potravin tím, že je chrání proti zkáze způsobené oxidací, například proti žluknutí tuků a barevným změnám. nosiče- látky, které se používají k rozpouštění, ředění, disperzi nebo k jiné fyzikální úpravě potravinářské přídatné látky nebo potravinářské ho aroma, potravinářského enzymu, živiny nebo další látky přidané do potraviny pro nutriční nebo fyziologický účinek s cílem usnadnit jejich použití a nakládání s nimi, aniž přitom mění jejich funkci (a aniž vykazují jakýkoliv vlastní technologický účinek). kyseliny - látky, které zvyšují kyselost potraviny nebo jí udělují kyselou chuť regulátory kyselosti -látky, které mění nebo řídí kyselost nebo alkalitu potraviny protispékavé látky - látky, které snižují sklon jednotlivých částic potraviny ulpívat vzájemně na sobě.

Protispékavé látky se přidávají do potravin jako je rýže, práškovité potraviny, jedlá sůl a náhrady soli, plátkované nebo strouhané sýry, tabletované potraviny, doplňky stravy, koření atp. odpěňovače - látky, které zabraňují vytváření pěny nebo snižují pěnění

Plnidla - látky, které přispívají k objemu potraviny, aniž významně zvyšují její využitelnou energetickou hodnotu; emulgátory - látky, které umožňují vytvořit nebo uchovat v potravině stejnorodou směs dvou nebo více nemísitelných fází, například oleje a vody. Mezi emulgátory patří např. lecitiny, estery mono- a diglyceridů mastných kyselin, polysorbáty, cukroestery, stearoyllaktáty a sorbitanmonostearát. Používají se při výrobě celé řady potravin - jemného pečiva a cukrářských výrobků, emulgovaných tuků, zmrzlin, dezertů, cukrovinek, kakaových a čokoládových výrobků, žvýkaček, emulgovaných omáček, tepelně opracovaných masných výrobků, práškových náhrad mléka a smetany, emulzních likérů, různých doplňků stravy a potravin ke snižování hmotnosti a mnoha dalších.

Tavicí soli - látky, které převádějí bílkoviny obsažené v sýru do disperzní formy za účelem homogenního rozložení tuků a ostatních složek. Používají se při výrobě tavených sýrů, aby se zamezilo oddělování tuku.

zpevňující látky - látky, které činí tkáně ovoce nebo zeleniny pevnými nebo křehkými nebo udržují jejich pevnost nebo křehkost nebo látky, které reakcí se želírujícími látkami vytvářejí nebo ztužují gel

Látky zvýrazňující chuť a vůni - látky, které zvýrazňují stávající chuť nebo vůni potraviny. Patří sem zejména kyselina glutamová, kyselina guanylová, kyselina inosinová a jejich soli. Ve žvýkačkách se používá i acesulfam K, aspartam, thaumatin a neohesperidin.

Pěnotvorné látky - látky, které umožňují vytváření stejnorodé disperze plynné fáze v kapalné nebo tuhé potravině;

Želírující látky - látky, které udělují potravině texturu tím, že vytvářejí gel. Mezi nejznámější patří kyselina alginová a její soli, agar, karagenan, karubin, guma guar, arabská guma, pektiny, celulózy a různě upravovaný škrob.

Lešticí látky (včetně lubrikantů) - látky, které po nanesení na vnější povrch udělují potravině lesklý vzhled nebo vytvářejí ochranný povlak. Leštící látky se používají hlavně k úpravě povrchu ovoce nebo leštění (glazování) potravin, např. cukrovinek, čokolády, drobného trvanlivého pečiva s polevou, snacků, ořechových jader, zrnkové kávy a doplňků stravy. K leštění a úpravě povrchu se používají hlavně vosky - včelí, kandeliový a karnaubský a šelak.

Zvlhčující látky - látky, které chrání potravinu před vysycháním tím, že působí proti účinkům vzduchu s nízkou relativní vlhkostí nebo podporují rozpouštění práškovitých potravin ve vodném prostředí

Modifikované škroby- látky získávané jednorázovou nebo vícenásobnou chemickou úpravou jedlých škrobů, které mohly být předtím podrobeny fyzikální nebo enzymatické úpravě a mohly být pomocí kyselin nebo zásad štěpeny nebo běleny

Balicí plyny - plyny jiné než vzduch, které se zavádějí do obalu před, během nebo po umístění potraviny do tohoto obalu. Potraviny, u kterých byla trvanlivost prodloužena použitím balicích plynů, se na obalu označí slovy: "Baleno v ochranné atmosféře".

Propelenty - plyny jiné než vzduch, které vytlačují potravinu z obalu

Kypřicí látky - látky nebo směsi látek, které uvolňují plyn, a tak zvyšují objem těsta;

Sekvestranty- látky, které vytvářejí chemické komplexy s ionty kovů.

Stabilizátory- látky, které umožňují udržovat fyzikálněchemický stav potraviny; mezi stabilizátory patří látky, které umožňují udržet jednotný rozptyl dvou nebo více navzájem se nesměšujících látek v potravinách, látky, které stabilizují, udržují nebo zintenzivňují stávající barvu potravin, či netvrdnutí a látky, které zvyšují pojivost určité potraviny, včetně vytváření vzájemných vazeb mezi bílkovinami, které umožňují spojení kusů potravin do rekonstituované potraviny.

Zahušťovadla - látky, které zvyšují viskozitu potraviny

Látky zlepšující mouku - látky (jiné než emulgátory), které se přidávají do mouky nebo těsta pro zlepšení jejich pekařské jakosti.

Zde jsou uvedena některá možná aditiva, protispékavé látky, mazadla, plnidla, leštidla s kterými se v doplňcích  stravy můžete setkat.

 

Kód

Látka

E 336

Vinan draselný (Vinan monodraselný, dihydrogenvinan draselný, Tartarát monodraselný), Vinan didraselný)

E 341

Fosforečnany vápenaté Bis(dihydrogenfosforečnan) vápenatý, Hydrogenfosforečnan vápenatý, Fosforečnan vápenatý (Orthofosforečnan vápenatý)

E 343

Fosforečnany hořečnaté

E 426

Sojová hemicelulosa

E 470 (a)

Sodné, draselné a vápenaté soli mastných kyselin

E 470 (b)

Hořečnaté soli mastných kyselin

E 500

Uhličitany sodné (i) Uhličitan sodný (Bezvodá soda) (ii) Hydrogenuhličitan sodný (Jedlá soda, Soda bikarbona, Soda, Sodium carbonates) (iii) Ekvimolární směs uhličitanu sodného a hydrogenuhličitanu, Sesquikarbonát sodný)

E 504

Uhličitany hořečnaté (Uhličitan hořečnatý, Hydroxid-uhličitan hořečnatý)

E 509

Chlorid vápenatý

E 530

Oxid hořečnatý

E 535

Hexakyanoželeznatan sodný (Ferrokyanid sodný)

E 536

Hexakyanoželeznatan draselný (Ferrokyanid draselný, Žlutá krevní sůl)

E 538

Hexakyanoželeznatan vápenatý (Ferrokyanid vápenatý)

E 551

Oxid křemičitý (Křemen, Silikagel)

E 552

Křemičitan vápenatý

E 553 a

Křemičitan hořečnatý (syntetické)

E 553 b

Trikřemičitan hořečnatý (talek, mastek, práškový talek)

E 555

Křemičitan draselno-hlinitý (Hlinitokřemičitan draselný , Aluminosilikát draselný)

E 556

Křemičitan vápenato-hlinitý (Hlinitokřemičitan vápenatý, Aluminosilikát vápenatý)

E 558

Bentonit (Smektit, Křemičitan hlinito-hořečnatý)

E 559

Křemičitan hlinitý (Kaolin)

E 572

Stearan hořečnatý

E 900

Dimethylpolysiloxan (Polydimethylsiloxan, Dimethylsilikonové olej)

E 953

Isomalt

Poznámka: Tento seznam je pouze informativní, směrodatná je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 4/2008 Sb. Způsob použití, skupiny potravin, pro které lze určitou látku použít, povolená množství, způsob označování na obalech a jiné najdete v příslušných právních předpisech.

Snažte se nakupovat kvalitní a „čisté“100% přírodní produkty od renomovaných výrobců a také tam, kde Vám sdělí všechny potřebné informace o produktu.Bezpečné a kvalitní výrobky mají také svou cenu. Tím, že se u jejich výroby zachovávají všechny potřebné normy a jejich suroviny pochází z čistých ekologických, nezamořených a přírodních oblastí, nemůže být proto tento výrobek tak levný, jako výrobky, které touto výrobní kontrolou neprošly a prodávají se například na slevových portálech. Dobrý výrobek totiž takovou reklamu nepotřebuje.

Někteří internetoví prodejci nakoupí jakékoliv zboží jen za účelem prodeje a zisku bez ohledu na kvalitu a původ zboží. V jejich eshopech naleznete takovou směsici zboží, že není možné, aby o něm měli dobrý přehled, natož, aby znali produkty podrobněji co do jejich kvality. Navíc dle sdělení Ministerstva zdravotnictví  není až 70% výrobků na trhu vůbec notifikováno ( nejsou totiž  ani schválené. ) Někteří prodejci si totiž myslí , že pokud nakoupí zboží v jiném členském státě EU tato povinnost notifikace  pro ně již neplatí. Toto tvrzení  se však mylné ,všechny výrobky která jsou umistovány na trhu v CZ musí být schváleny notifikací u MZ viz Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích. Dejte si také pozor na „super ceny se slevou“ na slevových serverech. Najdete zde výrobky rozličných kvalit, cen a původu. Nikdo Vám nezaručí samoúčelnost slevy, která ani slevou být nemusí, protože se před slevou zboží uměle nadhodnotí a slevovým portálům jde čistě o zisk.

Vždy pečlivě vybírejte čisté  standartizované přírodní produkty bez pojiv, éček, protispékavých látek a dalších chemikálií. Neznáme jediný důvod je do kapslí přidávat a vy tak nemusíte platit za něco, co vlastně ani nechcete. Navíc tyto látky na vašemu zdraví  v žádném případě neprospívají. Je běžnou výrobní praxí, že až polovinu gramáže tabletky nebo kapsle váží jen plnidla a další látky, které se  do nich přidávají pouze proto, aby vše drželo pohromadě. V případě kapslí, aby se s nimi dalo rychleji pracovat, tím je myšleno zejména jejich plnění. Tyto látky lze nahradit „čistými surovinami“ nebo je zcela vypustit. Vede to ale k vyšší výrobní ceně produktu a dnešní doba je orientovaná převážně na zisk.
 


Chcete-li se přírodních doplňcích a čistých produktech dozvědět více, poslouží vám jako zdroj informací stránka s tématikou léčivých rostlin a biologického smyšlení v medicíně, kde se dozvíte vše co Vás o daném produktu zajímá. 

Stačí, když kliknete na tento odkaz:      Jak vybrat ten správný doplněk stravy?

CHCETELI SE O DALŠÍCH KVALITNÍCH A ČISTÝCH  PRODUKTECH PODPORUJÍCÍ VAŠE  ZDRAVÍ DOZVĚDĚT VÍCE, DOPORUČUJEME

www.naturgreen.cz