MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

8 vědeckých přínosů z Kurkumínu pro roztroušenou sklerózu

Pokud si myslíte, že roztroušená skleróza (MS) je vzácné onemocnění, přemýšlejte znovu. Více než 2,5 milionu lidí po celém světě má MS.

Zdravotničtí pracovníci zjistili několik typů roztroušené sklerózy. Ve skutečnosti se tyto odchylky nejedná o odlišné formy onemocnění, ale o jejich závažnost a progresi. Kategorizace je důležitá, protože se používá jako ukazatel, jak závažné je onemocnění v současné době s osobou a časem zapojeným do progrese, stejně jako jaká terapie by mohla být použita k pomoci při potírání této nemoci.

Typy roztroušené sklerózy:

 • Relapsující-přenášená MS (RRMS)
 • Sekundární progresivní MS (SPMS)
 • Primární progresivní MS (PPMS)
 • Progresivní-relapsující MS (PRMS)
 • Benínské MS
 • Maligní nebo Fulminantní MS

Nejčastější formou roztroušené sklerózy je relapsující-remitující (RRMS).

Relapsující-přenášená MS (RRMS)

Relapsing-Remitting MS (RRMS) je nejčastější formou onemocnění.  Odhaduje se, že 80% - 85% lidí s roztroušenou sklerózou má tuto formu onemocnění . Nemoc se často objevuje, když je člověk ve věku 20 - 30 let, ale může se také objevit později v životě. 

Relapsující-remitující roztroušená skleróza je signalizována aktivitou onemocnění, která vede k poškození centrálního nervového systému (CNS) a následně období s zdánlivě žádnou aktivitou.

Ženy jsou více náchylné k tomu, že jsou diagnostikovány s MS než muži v nejběžnějším typu roztroušené sklerózy v poměru téměř 3 k 1.

Mezi běžné příznaky MS patří viz graf :

 • Bolest ,ůnava a slabost končetin , chůze, závrať,bolení hlavy

 • Brnění a necitlivost, svědění,

 • Spastické problémy, problém s močovým měchýřem

 • Problémy s střevami

 • Problémy s viděním

 • Bolest, emocionální změny,deprese

 • Sexuální problémy,Tremors

 • Kognitivní a paměťové problémy

Méně časté příznaky zahrnují:

 • Překážky řeči,Záchvaty

 • Dýchací problémy

 • Poruchy slyšení

Roztroušená skleróza je mnohem výraznější v horní a dolní zeměpisné šířce planety. Obvykle se předpokládá, že to může být způsobeno vzdálenější vzdáleností od Slunce. Sluneční světlo je bohatým zdrojem tvorby vitaminu D v našem těle.Roztroušená skleróza je porucha nervového systému. Vyskytuje se, když existuje nedostatek synergie mezi imunitním a nervovým systémem lidského těla.

Takže místo toho, aby vzájemně spolupracovaly v harmonii, imunitní systém postupně napadá ochranné membrány, myelinové pláště nervů způsobují poškození mozku a míchy v procesu.Mezi běžné příznaky onemocnění patří vizuální potíže, ztráta rovnováhy a koordinace a opakující se pocit "pinů a jehel" v končetinách. Tyto příznaky se mohou objevit u imunokompromitovaných jedinců starších 20-40 let.

Většina případů je mírná, avšak při závažných incidentech jsou ztraceny základní motorické schopnosti, jako je schopnost chodit, mluvit a psát .

Zatímco určitá příčina onemocnění se ještě neprokázala, existuje spekulace mezi vědci o možných příčinách jejího výskytu. Někteří říkají, že se vyskytuje jako autoimunitní reakce, zatímco jiní se domnívají, že se to může stát při infekci nepoznaného patogenu.

Spolu s příčinami tohoto stavu zůstává i otázka vhodného léčení pro toto. Přestože různé organizace provádějí rozsáhlé výzkumy a klinické studie na podporu léčby roztroušené sklerózy, dosud byly objeveny pouze režimy, které snižují jeho dopad a zpomalují jeho pokrok .

Diagnóza onemocnění je komplexní proces vyžadující řadu testů, jako jsou fyzikální a neurologické vyšetření s následným MRI (zobrazením magnetickou rezonancí).

Osvědčené přínosy kurkumu při roztroušené skleróze

Kurkuma / curcumin má vlastnosti chránící nervy, a tak pomáhá při roztroušené skleróze. Turmericova protizánětlivá vlastnost zabraňuje vzplanutí a zmírňuje příznaky bolesti při obnově mobility do postižených částí těla. Turmericova schopnost eliminovat volné radikály z něj dělá vhodné přírodní farmakologické činidlo pro léčbu roztroušené sklerózy.

Některé z přínosů kurkumu při léčbě roztroušené sklerózy byly uvedeny následovně:

1. Kurkuma a kurkumin jsou neuroprotektivní látky

Neuroprotektivní látka je sloučenina, jejíž podání chrání nervové buňky před poškozením a ztrátou funkce. Několik nedávných studií prokázalo potenciál výtažků z kurkuma a získaného kurkuminu, které se používají jako takové činidla týkající se roztroušené sklerózy.

V roce 2014 Tegenge MA a kol. ukázala schopnost kurkuminu chránit axony nervů, tj. nervové projekce zodpovědné za přenos elektrických impulzů po celém těle.

Režim, kterým tato skutečnost byla vyvolána, byla antioxidační aktivita sloučeniny podporovaná svou schopností blokovat cestu JNK, což je klíčový mechanismus, který se podílí na poškození nervů.

Další podobná studie poukázala na aplikaci curcuminoidů extrahovaných z kurkuma v některých neurodegenerativních onemocněních. Výsledky této studie byly velmi přínosné, neboť změnily protizánětlivé účinky curcuminoidů a také zdůraznily jejich schopnost chránit před toxiny životního prostředí.

Dalším pozitivním účinkem kurkmu v léčbě roztroušené sklerózy je účinná blokace enzymů, fosfolipáz. Tyto enzymy jsou klíčové pro nervový zánět a poškození mozku.

Prostřednictvím moderování jejich úrovní, kurkuma úspěšně zmírňuje dopad neurologických problémů .

Co to znamená?

Kurkuminoidy přítomné v kurkmě mají neuroprotektivní vlastnosti, tj. Působí proti činidlům způsobujícím poškození nervů. Monitorují aktivitu fosfolipázy, což jim umožňuje léčit terapii roztroušené sklerózy.

2. Má přirozené protizánětlivé a antioxidační účinky

Neurologické poruchy jsou velmi složité a mají některé mechanismy vedoucí k degradaci nervového systému. Jako takový se provádí nový lékařský vývoj zaměřený na cílené škodlivé cesty a molekuly a jejich specifické vymýcení.Jedno takové terapeutické činidlo bylo vyvinuto za použití polyfenolové sloučeniny přítomné v kurkumu, kurkumin. Prostřednictvím studie zvířecích modelů bylo prokázáno, že podávání polymerizovaného nanočurkuminu (PNC) ukázalo výsledky prevence nemoci.

Antioxidační a protizánětlivé účinky sloučeniny přispívají k posilování BBB (krevní mozková bariéra) spolu s rekonstrukcí nervových buněk, čímž se vrací motilita k neurologické poruše postižené končetiny a tkáně.

Co to znamená?

Sloučenina kurkumin přítomná v kurkuma působí synergicky proti známkám zánětu. Mnohočetné signály spojené s tvorbou onemocnění jsou blokovány, čímž se zpomaluje nástup roztroušené sklerózy.

3. Curcumin je slibným nutraceutickým prostředkem pro roztroušenou sklerózu

Farinotti M prostřednictvím rozsáhlých studií o stravovacích návyzech odpovídajících jejich účinkům na roztroušenou sklerózu neustále zdůrazňoval na jednom klíčovém zjištění, že vitamíny D, E, A, B a polyfenolové živiny jsou schopny modulace symptomů onemocnění.To naznačuje, že turmerická žlutá polyfenolová sloučenina, kurkumin, má potenciál jako nutraceutický způsob léčení roztroušené sklerózy. Schopnost "modifikovat chorobu" sloučeniny může být přičítána jeho protizánětlivým účinkům, které upokojují střevní mikroflóru a brání tak vzplanutí nervových buněk.To také potlačuje zánět podporující genetické markery, jako je NF-κB. Tyto pozitivní nutraceutické účinky byly testovány na zvířecích modelech a nyní jsou zkoumány v klinických studiích. Čisté standartizované vitamíny a minerály pro MS doporučujeme zde 

Co to znamená?

Podávání kurkuminu potlačuje zánětlivou aktivitu v imunitních buňkách obklopujících nervová tkáň. Tato schopnost manipulovat s buněčnými signály a reakcemi poskytuje preventivní aktivitu roztroušené sklerózy na sloučeninu.

4. Má imunomodulační vlastnosti, které mohou mít prospěch při roztroušené skleróze

Astrocyty jsou buňkami nervového systému, které mají své jméno ve tvaru hvězdy. Jednou z klíčových charakteristik roztroušené sklerózy je zánětlivá aktivita astrocytů, která může způsobit změnu jejich počtu.Tento jev je důvodem, proč se objevují symptomy onemocnění.

Podle studie publikované v International Immunopharmacology, 2014 může kurkumin podání pomáhat astrocytu stav je postižený skleróza jednotlivci. Byly studovány účinky kurkuminu na různé zánětlivé cesty - enzymatické, molekulární a genetické.Bylo pozorováno, že aktivita prozánětlivých cytokinů, hladiny interleukinu a enzymů jako je MMP-9 byla významně snížena. Populace astrocytů byla také v pravidelných číslech.

Co to znamená?

Turmeric je bohatý na protizánětlivé sloučeniny, které zabraňují a zvrácené události vedou ke škodlivým výbuchům. Takové sloučeniny také regulují buněčné signály a předpokládá se, že tato aktivita je odpovědná za terapeutické schopnosti sloučeniny. turmerické výhody pro roztroušenou sklerózu

5. Reguluje mechanismy T buněk ke snížení autoimunitní odpovědi při roztroušené skleróze

T buňky jsou imunitní buňky, které regulují některé obranné mechanismy v našem těle. Bylo však zjištěno, že tyto buňky významně přispívají k progresi autoimunitních onemocnění, jako je roztroušená skleróza a revmatoidní artritida.Avšak kurkumin poskytuje vhodnou farmakologickou úlevu pro tento stav. Blokuje kanály zodpovědné za šíření symptomů onemocnění po celém těle, zejména kanálu Kv1.3 a neumožňuje sekreci prozánětlivých molekul a cytokinů.

Studie publikovaná v časopise Journal of Nutritional Biochemistry ukázala, jak kurkuminové podávání systematicky modifikovalo aktivitu T buněk a snížilo koncentraci činidel způsobujících zánět interferon (IFN) y a interleukinu (IL) -17 na zvířecím modelu experimentální autoimunní encefalomyelitidy ( EAE).Podobná studie na modelu EAE ukázala antioxidační potenciál sloučeniny, protože efektivně snížila expresi dvou typů T lymfocytů - CD4 + a CD8 + v závislosti na dávce a času.Tato zjištění byla potvrzena ještě jednou prostřednictvím experimentu Faheyho AJ, který určuje schopnost kurkuminu potlačovat mechanismy zprostředkované určitými faktory způsobujícími onemocnění, jako je molekula pSTAT4 indukovaná interferonem IFN-alfa.


Co to znamená?

Vzhledem k tomu, že sloučenina, kurkumin je  přítomný v kurkumě je schopen se vázat na T-buňky a regulovat jejich imunologickou aktivitu, má potenciál být použit jako preventivní činidlo pro násobnou sklerózu, protože působí proti zánětu.Více zde.

6. Reguluje genovou expresi, která může mít prospěch při roztroušené skleróze

Schopnost kurkuminu léčit mnohočetné nemoci věří vědci kvůli pleiotropním účinkům, které působí na různé tělní buňky. To znamená, že tím, že se zaměřuje na jednu cestu, blokuje následné toxické reakce, ke kterým dochází v jiných nesouvisejících místech.Blokuje některé nemoci podporující geny, čímž potlačují spojené transkripční faktory, proteiny a enzymy. To také ukázalo potenciál modulovat buněčné aktivity, jako je blokování buněčného cyklu a buněčná smrt. To umožňuje sloučeninu užitečnou pro proliferativní problémy, jako je roztroušená skleróza.Některé z klíčových genetických faktorů, které lze regulovat pomocí kurkuminu: NF-KB, AP-1, Egr-1, STAT a PPAR-gama.

Co to znamená?

Použití kurkuma posiluje genetickou obranu v těle a je proto užitečné při léčbě roztroušené sklerózy.

7. Chrání poznávání

Několik vědeckých studií zdůraznilo vazbu mezi výživnou stravou a zdravím mozku. Spotřeba kurkumínu může pomoci nervovému systému mnoha způsoby. Díky vysokým antioxidačním hladinám (kurkumoidy) může snadno odstranit škodlivé volné radikály. Kurkuma(KURKUMÍN) má ve skutečnosti 4. nejvyšší ORAC (Radikální absorpční kapacitu kyslíku) mezi všemi kořeními. Analýza jeho účinků na poraněný mozek přinesla pozitivní výsledky, protože se ukázalo, že radikální zachraňovací aktivita kurkuminu pomohla zmírnit dopad zranění na mozku a naopak vrátila funkcionalitu a přemýšlela o jeho schopnosti.

Co to znamená?

Turmeric antioxidační účinky pomáhají chránit zdraví mozku a uchovávat poznání u roztroušené sklerózy.

8. Kurkumín  tlumí únavu

Jedním ze společných účinků neurologické poruchy je neustálý pocit únavy a únavy. To způsobuje, že tělesné orgány zpomalují a ztrácejí svou funkci v průběhu času. Turmeric může tyto účinky také zvrátit, což z něj dělá úžasný zdroj živin pro pacienty s roztroušenou sklerózou. Amit Gupta a jeho kolegové provedli pokus založený na zvířecích modelech, aby sledovali, jak kurkumin ovlivňuje reaktivitu a citlivost na zvířecím modelu narušené imunity. Prostřednictvím své studie mohli vidět významné zlepšení mobility a reakce na vnější podněty. Curcumin také prokázal účinky na snížení únavy v lidských studiích s pacienty, kteří nedávno podstoupili operaci.

Co to znamená?

Kurkumín  pomáhá zmírnit únavu v případě zhoršené imunity.

Jak funguje proti zánětům a bolesti

Hlavní využití najde kurkumín  při mírnění zánětů a bolesti. Zatímco z krátkodobého hlediska je zánět příznivý – upozorní vás, že něco není v pořádku – z dlouhodobého hlediska způsobuje vytrvalé symptomy například u osteoartrózy, lupénky nebo ulcerózní kolitidy (chronické onemocnění střevní sliznice - pozn. red.). Kurkuma potlačuje produkci řady zánětlivých chemikálií a přináší úlevu například od bolesti kloubů či lupénky.

 Zvláště důležitý je fakt, že kurkuma/kurkumin, může potlačit zánětlivou chemikálii zvanou TNF-alfa. Právě molekuly této chemikálie jsou cílem nového léčiva známého jako TNF protilátka, používaného při léčbě osteoartrózy, zánětů střev, lupénky a ankylozující spondylitidy (Bechtěrevova nemoc - pozn. red.). Nejen že jsou tyto léky drahé, ale musí být aplikovány injekčně. Kurkumin k nim představuje přírodní alternativu.

Několik studií naznačuje, že kurkumin je stejně účinný jako nesteroidní protizánětlivá léčiva (NSAIDs), mezi která patří například ibuprofen, diclofenac, nurofen či voltaren. Jak nesteroidní protizánětlivé léky, tak kurkumin pracují na snížení tvorby zánětlivých chemikálií. Léky pak brání v činnosti dvěma konkrétním enzymům, COX-1 a COX-2.

Kurkumin pracuje skrze množství buněčných signalizačních cest, zahrnujících i enzym COX-2. Každá z nich přitom samostatně snižuje produkci a činnost různých spouštěčů zánětu. Tato činnost se širším záběrem má potenciál zmírňovat bolest a zánět s menší pravděpodobností vedlejších účinků.

Dávkování kurkumínu pro roztroušenou sklerózu 

Neexistuje žádná specifická optimální dávka. Studie ukázaly že se dávkování  liší od člověka k člověku podle toho, co mu vyhovuje. Začínáte vždy s nízkou dávkou, doporučujeme vyhnout se žaludečním vedlejším účinkům.

Začněte s malými dávkami, jako je 1-2g denně (2-4 kps po 400mg) po dobu jednoho týdne a pokud nemáte žádné žaludeční vedlejší účinky, postupně zvyšujte dávku o 1kps.Standartní preventivní denní dávka u RS  dávka je 1-2 kps. 2-3 krát denně. Je však vždy dobré propočítat čistou nápln kapsle a tím zvolit ideální užívání, více studie zde 

V případě ataků zánětlivých reakcí je možno dávky zvýšit až na rozložené dávky celkově až na (4g) kurkuminu).Vyvarujte se užívání na  prázdný žaludek(užívejte vždy s jídlem nebo po jídle ) a při užívání velkých dávek se vyvarujte užívání kurkumínu a  stejného času při užívání léků.

Používejte vždy kvalitní a doložené výrobky se standardizovaným obsahem účinných látek.

Možná slyšíte výrazy "kurkumín" a "kurkuma", které se používají zaměnitelně, ale mezi kurkuminem a kurkerem existují velmi důležité rozdíly, které je třeba mít na paměti ! Kurkumin je složka indického koření kurkum (Curcumin longa), druh zázvoru. Kurcumin je jeden ze tří curcuminoidů přítomných v kurkuma, další dva jsou desmethoxycurcumin a bis-desmethoxycurcumin.

Kurkumin se získává ze sušeného oddenku rostliny kurkuma, která je vytrvalá bylina, která se pěstuje v jižní a jihovýchodní Asii. Oddenka nebo kořen je zpracován za vzniku kurkumy, která obsahuje pouze 2% až 5% kurkuminu, taže na zpracování opravdu silného a účinného kurkumínu  je zapotřebí spousta oddenků.

Standardizovaný bylinný extrakt je totiž bylinkový extrakt, který má jednu nebo více složek přítomných v specifickém a zaručeném množství, obvykle vyjádřeným v procentech. Záměrem standardizace bylin je zaručit, že spotřebitel dostane produkt, v němž je účinná látka konzistentní od dávky po šarži.

Vždy si  před zakoupením  kontrolujte u vašeho prodejce  -výrobku hodnoty kurkuminoidů a dalších účinných látek v COA zde (certificate of analysis) co to znamená, najdete zde. 

COA  by vám tak měl  každý slušný výrobce předložit, tak abyste viděly, co vlastně užíváte tedy placebo nebo kvalitní účinný produkt.

Pokud není u výrobku –doplňku stravy   uvedena  čistota všech  kurkuminoidů, která navíc není standardizována v COA a to především  na  účinné látka demethoxycurcumin (DMC)  , bisdemethoxycurcumin, je pro Vás takoví výrobek bezcenný a můžete jej využít  pouze jako placebo. . Pamatujte na to, že kurkumínu není  hlavním plazmatickým curcuminoidem  kurkumin, ale demethoxycurcumin, který je nejúčinnějším analogem v mnoha in vitro i  MS protizánětlivých testech.

Zde
 
najdete 100% přírodní doplňky,vitamíny a minerály s vynikající vstřebatelností ,vše bez pojiv, přídatných látek a jedovatých éček a se standardizovaným obsahem účinných látek, které můžete kombinovat v případě RS.

Vyvarujte se také koupě a užívání doplňků, které jsou plné pomocných a přídatných látek,či škodlivých éček. Co to jsou v tabletkách a kapslích, pomocné a přídatné látky, či škodlivá éčka, před kterými varujeme a které obsahují většiny výrobků, to se dozvíte zde MÁTE ZÁJEM SE O TĚCHTO PŘÍRODNÍCH VÝROBCÍCH  DOZVĚDĚT VÍCE? CHCETE PORADIT S DÁVKOVÁNÍM?

DOPORUČUJEME

www.naturgreen.cz

jedinečné složení 
curcumin+piperin a další v synergii přidané účinné  látky najdete na eshopu zde!

NAVÍC SPECIÁLNĚ PŘIPRAVENÉ BALÍČKY NAJDETE  ZDE 
A ZDE