MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Cílené působení kurkuminu postavilo chemoterapii na druhou kolej

Staroindická kurkuma opět ukázala, že umí účinně bojovat proti rakovině. Nová studie zjistila, že kurkumin, extrakt z kurkumy. Selektivně a bezpečně usmrcuje rakovinové buňky způsobem, o kterém si může nechat chemoterapie nebo ozařování jen nechat zdát.

Tato převratná studie, která vyšla v časopise Anticancer Research odhaluje, jak přesně kurkumin dovede zacílit své působení proti zárodečným rakovinným buňkám. Ty totiž stojí za šířením a zhoubností rakoviny. V dnešní době je kurkumin jednou z nejintenzivněji zkoumaných protirakovinných látek vůbec. Další velkou předností kurkuminu je fakt, že její téměř vůbec toxický pro zdravé buňky, které jsou nezbytné pro regeneraci tkání a orgánů.

Jak kurkumin ničí zárodečné rakovinové buňky

Publikovaná studie, která vyšla pod názvem „Kurkumin a zárodečné rakovinové buňky: Kurkumin má asymetrický efekt na rakovinové a zdravé buňky“ popisuje široké spektrum molekulárních mechanismů, kterými kurkumin útočí na rakovinu. Konkrétně se zaměřuje na zárodečné rakovinové buňky (CSC – carcinoma stem cells).  Ty tvoří jen malou část nádoru, ale jsou schopny vytvářet všechny ostatní nádorové buňky. Čímž se stávají nádory extrémně nebezpečné a mnohdy i smrtelné.

Největší problém konvenční léčby chemoterapeutiky a ozařováním je, že tyto zárodečné rakovinové buňky jsou vůči této terapii rezistentní. Dokonce, například chirurgické odstranění nádoru, dovede tyto zabijácké buňky vyprovokovat ještě ke větší aktivitě. Z tohoto důvodu, po počátečním úspěchu konvenční léčby rakoviny, dochází k jejímu návratu. Navíc je nový nádor většinou sestaven z těchto rezistentních nádorových buněk a jeho odstranění je o hodně těžší, než tomu bylo u prvního nádoru.

Studie popisuje osm molekulárních mechanismů, kterými kurkumin cíleně působí na rakovinové buňky a usmrcuje je:

Snižuje množství interleukinu-6 (IL-6) – jde o potentní molekulu z řady cytokinů, která reguluje imunitní reakce a záněty v těle. Jeho nadbytek vede k přerodu zánětu do rakoviny. Kurkumin snižuje jeho tvorbu a tím následně snižuje stimulaci CSC.

Snižuje hladinu interleukinu-8 (IL-8) – jde o další druh cytokinu, tento se uvolňuje po smrti rakovinové buňky a následně stimuluje CSC k obnově nádoru a vytváří ho odolný proti chemoterapii. Kurkumin snižuje přímo i nepřímo jeho tvorbu.

Snižuje vazby na CXCR1 a CXCR2, což jsou bílkoviny, které ovlivňují buňky, včerně CSC. Kurkumin nejen blokuje tvorbu výše ucedených cytokinů, ale také jejich vazbu na tyto dvě bílkoviny.

Reguluje signální cesty WNT – tyto signální cesty regulují širokou škálu procesů v embryonálním vývoji. U rakoviny jsou ale neregulované. Kurkumin na ně má opravný účinek.

Reguluje signální Notch cesty, které jsou aktivní u embryogeneze a jsou klíčové při diferenciaci buněk, jejich dělení a apoptóze (samozničení). Jsou také důležité pro normální buňky. Jejich nesprávná funkce je spojena s více druhy rakoviny. Ukázalo se, že kurkumin vede k potlačení nádorů způsobených těmito cestami.

Reguluje Hodgehogové signální cesty, které u embryogeneze regulují také aktivitu normálních buněk. Jejich špatná funkce vede k více druhům rakoviny, včetně stimulace CSC nádorů u konvenční léčby. Kurkumin ovlivňuje tyto signální dráhy různými mechanismy.

Reguluje signální cesty FAK/AKT/FOXo3A, podobně jako předchozí signální cesty i tyto hrají klíčovou roli pro správnou funkci zdravých buněk a stimulaci CSC u návratu rakoviny po chemoterapii. Kurkumin ničí CSC prostřednictvím snížení aktivity těchto signálních cest.

Jak můžete vidět z uvedených osmi mechanismů fungování kurkuminu, je evidentní jeho komplexní vliv na celkovou regulaci signálních drah. Chemoterapie a ozařování nejsou schopny působit takto jemně a inteligentně. Jsou totiž primárně zaměřeny na rychle rostoucí buňky, kdy poškozují jejich DNA v citlivé fázi jejich dělení. Bohužel chemoterapie působí stejně na všechny rychle rostoucí buňky bez ohledu na to, zda jsou zhoubné či nikoliv.

Kurkumin oproti chemoterapii svou cytotoxicitu zaměřuje jen na nejnebezpečnější, tedy CSC – zárodečné rakovinové buňky. Zdravé buňky, včetně zárodečných buněk, nechává nepoškozené. 

Kurkumin má jedinou nevýhodu, tou je jeho špatné vstřebávání do organismu. Abyste tedy měli z kurkuminu užitek, je nezbytné k němu přidat piperin (extrakt z černého pepře). Synergní účinek obou látek pomůže dostat kurkumin přesně tam, kde ho je potřeba. 

O působení kurkuminu a látkách, se kterými má synergický účinek se dočtete:

http://mynatureproduct.com/kurkumin-ucinnejsi-nez-14-komercnich-leku.html

http://mynatureproduct.com/synergie-kurkuminu-s-egcg-a-dalsimi-prirodnimi-latkami.html


UŽÍVEJTE VŽDY JEN ÚČINNÝ KUKUMIN S PIPERINEM V NEJVYŠŠÍ KVALITĚ 
DOPORUČUJEME
www.naturgreen.cz