MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Cordyceps sinensis a výhody Cordycepinu

 

Cordyceps  a  Cordycepin

Pro pěstování Cordycepsu se většinou používá kmen CS-4, který je vytrvalý a rychle roste, proto byl kmen CS-4 vybrán v Číně pro komerční výrobu. Tento kmen pochází s provincie Čching-chaj, jedná se o severovýchodní část historického území Tibetu původně nazývanou Amdo. Cordyceps kmen CS-4 je osvědčený kmen  a je prvním nejlepším  kandidátem pro obchodní a komerční účely. Je  používán jako náhrada za volně žijící divoký  Cordyceps. Jeho zdravotní potenciál byl testován na jeho a v roce 1988 byl schválen v Číně jako lék pod názvem Jin Shui Bao. tento kmen přirozeně obsahuje také určití léčivé látky, které však není lehké s houby vyprodukovat. Jednou s nich je i Cordycepin.

Cordycepin je biologická sloučenina typicky používaná v tradiční medicíně, která má zejména prokazatelně protizánětlivé a proti rakovinové účinky, ale má i další léčebné výhody.

Cordycepin je vlastně (derivát nukleotidu adenosin tj. 3-deoxyadenosin Tyto přírodní látky jsou sloučeniny, které vznikají při chemických přeměnách v rostlinných a živočišných buňkách a jsou extrahovány z hub, zvaných cordyceps, což je obzvláště populární v tradičních čínských a tibetských lécích. Cordyceps je vlastně rod plísní a v tomto rodu je více než 400 různých druhů. Pouze některé druhy cocdyceps sinensis CS však obsahují adenosin tj. 3 -deoxyadenosin. 

Ten však musí být s houby pečlivě a  šetrně extrahován což  ještě dnes někteří výrobci neumí. Nejlepší a neúčinnější a nejšetrnější metoda  zpracování je metoda patentované  fermentace  patent zde. Touto  metodou zpracování dochází k nejlepším synergetickým výsledkům, které se podobají hodnotám u divokého cordycepsu. Zpracování fermentací však na rozdíl od zpracování alkoholovou extrakcí jako je (ethyl-alkohol-ethanol) zde dokáže ještě několikanásobně zvýšit  léčivé  sloučeniny  houby v % v některé účinné látky, které jsou jedny s nejdůležitějších. Zde najdete tabulku dodavatele s hodnotami divokého cordycepsu a našeho fermentovaného výrobku. Takovéto informace nikde jinde u konkurence nedostanete.

Víte také jak se pak pozná kvalitní fermentovaný Cordyceps sinensis(CS) a jak ho rozeznáte zda se nejedná o podvrh? Složení musí obsahovat především mimo jinné účinné látky ve vyváženém poměru, také velmi důležitý a nepostradatelný adenosin (cordycepin derivát nukleotidu adenosin),3"- deoxyadenosin). Srovnání chemického složení a bioaktivních složek čínské léčivé houby DongChongXiaCao,(Cordyceps sinensis) a jejího padělaného a napodobujícího a fermentovaného mycelia Cordyceps sinensis je návod v AN  zde .Pokud tedy neobsahuje cordyceps výše uvedené biologické látky nejedná se o ten pravý Cordyceps  DongChongXiaCao.

Adenosin - purinová nukleosidová molekula je také důležitou součástí ATP, ADP, cAMP, RNA, DNA. Je to právě přímo adenosine (cordycepin, or 3-deoxyadenosine, který má širokou škálu blahodárných účinků na lidský organismus s terapeutickým potenciálem, včetně protizánětlivé, anti-rakovinové, anti-virové a anti-plísňové a další činností viz  zajímavé  studie co vše cordycepin dokáže najdete v AN jazyce zde 

Pro porovnání fermetovaný CS (Naturgreen) vs. divoký CS a v nich obsažené účinné látky  složení k náhlednutí a porovnání viz zde  COA  zde .  S tabulky pro srovnání obou druhů  vidíte, že fermentovaný CS (Naturgreen)  je dokonce v  některých důležitých účinných složkách díky čistému patentovanému zpracování i silnější, než divoký přídně rostlý CS a standardizované houbové polysacharidy zde tvoří poměrově vyvážené maxilální hodnoty pouze  7%. Proč asi ?

Pouze vyvážený obsah účiných látek  má  ty nejširší  a nejlepší synergeticky spojené  obranné účinky. Pouze takováto rostlina či houba  dokáže  násobit svůj synergický efekt na naše zdraví tím, že její účinnost několikanásobně a synergicky zvyšuje právě vyvážené  zastoupení a přítomnost všech účinných látek a složek.

Jednoduše řečeno, synergický efekt menšího, ale vyváženého poměru účinných látek ( fermentovaný Cordyceps sinensis CS),  je vždy lepší (vyšší ) než  počet  účinných látek získaný pouze jednou  % vysokou  zvolenou  účinnou látkou, která právě někdy svými vysokými hodnotami snižuje nebo úplně ruší účinek těch dalších zastoupených látek!

Víte také, proč se prodává tak málo Cordycepsu, který je fermentovaný? Je to hlavně díky tomu, že fermentace Cordycepsu podléhá patentu,který mohou používat pouze 3 největší  firmy a producenti hub v ČÍNĚ. K těmto firmám  se však obyčejný „překupníček“ jenom tak nedostane  a hlavně  také musíte za takovou kvalitu i  pořádně zaplatit.

Výhody Cordycepinu

Cordycepin má dlouhou historii použití v tradiční medicíně. Jeden z prvních známých použití se objevil v tibetském lékařském textu z 15. století, kde spisovatel popsal, jak používat cordyceps jako afrodiziakum.


Starověká čínská medicína často popisuje, jak je cordycepin používán po "tisíce let" od starověku. Nicméně neexistují žádné důkazy týkající se cordycepinu, které jsou starší než učebnice z 15. století zmíněné výše.

V každém případě čínští lékaři tvrdí, že cordyceps má všechny tyto následující výhody:

Zlepšuje funkci dýchacích cest

Ukázalo se, že Cordyceps zmírňuje příznaky respiračních onemocnění, jako je astma a bronchitida. Jedna dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie ukázala, že cordyceps výrazně zlepšil maximální příjem kyslíku u 30 starších dobrovolníků.

Zlepšuje absorpci celulárního kyslíku až o 40%

Lepší vstřebávání kyslíku kyslíkem může snížit únavu svalů a zvýšit energii. V jedné studii bylo zjištěno, že účastníci s obstrukčními plicními onemocněními zvýšili absorpci kyslíku až o 40% po podání doplňku cordyceps.

Zlepšuje kardiovaskulární zdraví a funkčnost srdce

Mnoho z přínosů cordycepinu se točí kolem zdraví srdce. Cordycepin prokázal kardiovaskulární přínos v mnoha dosud provedených vědeckých studiích. V jedné studii měly myši, které užívaly cordyceps, výrazně vyšší míru přežití s ​​mortalitou 20% versus 80% mortalitou za 30 minut.

Udržujte hladiny zdravého cholesterolu

Dalším důvodem, proč pomáhá srdce srdce, je to, že pomáhá udržovat zdravou hladinu cholesterolu. Čtyři různé studie naznačily přínos cordyceps pro udržení cholesterolu. Jedna studie ukázala, že doplnění pomocí cordyceps by mohlo snížit celkový cholesterol o 10, nebo průměrně o 21%, zatímco snížení triglyceridů o 9 nebo 26%.

Bylo také prokázáno, že doplňky stravy Cordycepin zvyšují HDL cholesterol, známý také jako dobrý cholesterol, v průměru o 27 nebo 30%.

Chrání vaše játra

Cordycepin může pomoci snížit riziko chronických onemocnění jater, včetně hepatitidy. Studie ukázaly, že chrání játra - i když byla vážně poškozena chorobou. Jedna studie zahrnovala 33 pacientů s hepatitidou B a dalších 8 pacientů s cirhózou. Tito pacienti užívali doplňky cordyceps a ukázaly 71,9% zlepšení na testu zákalu thymol a 78,6% zlepšení SGPT testu, z nichž obě jsou určeny k testování funkce jater.

Zlepšit sexuální funkčnost

Tradičně, cordyceps byl primárně používán ke zlepšení libida a léčit sexuální dysfunkci. Studie dnes ukázaly, že pravidelná suplementace cordyceps může zlepšit sexuální funkce u dospělých.

Tři samostatné studie z Číny měřily účinky cordycepinu zvyšující libido. Tyto studie zahrnovaly 200 mužů s "sníženým libido a dalšími sexuálními problémy." Všichni tito muži vykazovali pozoruhodně podobné výsledky po doplnění stravy o cordyceps.

Konkrétně 64% uživatelů cordyceps v průměru ohlásilo "významné zlepšení" sexuální výkonnosti do konce zkušební doby.

Cordyceps se také ukázala jako úspěšná léčba sexuální dysfunkce u žen. Jedna čínská studie zahrnovala 21 starších žen. Po užití cordyceps hlásilo 90% těchto žen zlepšení jejich stavu. (Odkaz 4 níže)

Zvyšte imunitní systém

Četné studie ukázaly, že cordycepin může posílit imunitní systém, konkrétně tím, že zvyšuje hladinu buněk "NK (Natural Killer)" v těle. Tyto buňky jsou první ochrannou linií vašeho těla proti škodlivým vnějším bakteriím.

Proti rakovině

Snad nejvýznamnějším přínosem cordycepinu je, že může snížit velikost nádorů u pacientů s rakovinou. Jedna studie s Cordyceps sinensis mycelium prokázala, že terapeutická dávka 6 gramů fermentovaného CS denně (přibližně 10 kapslí cordyceps) dokázala snížit velikost nádorů v průměru o 46% u pacientů s rakovinou plic.

Další studie ukázala, že cordyceps zlepšuje subjektivní symptomy, které prožívají pacienti s rakovinou. Imunitní systém zvyšující účinky cordyceps může také pomoci pacientům s rakovinou, jejichž imunitní systém potřebuje veškerou pomoc, kterou mohou získat. (Odkazy 1 a 2 níže)

Jiné určené výhody

Výhody uvedené výše byly prokázány v řadě studií v průběhu let. Následující přínosy jsou také přičítány cordycepinu, ačkoli nejsou podporovány stejným množstvím silných vědeckých důkazů (i když některé studie existují):

- proti stárnutí 
- lepší vytrvalost, vytrvalost a celková atletická schopnost 
- snížená volná radikální poškození 
- podporuje opravu DNA


 

Jaké léčivé látky v Cordyceps sinensis nalezneme? 

Naturgren fermentovaný Cordyceps sinensis (CS) je nabízen ve 100% přírodních vegan kapslích a je  díky fermentaci vyroben ve vyváženém a optimálním poměru všech účinných látek. Tento fermentovaný prášek se nejvíce podobá složením divokému Cordycepsu, ale je navíc díky zpracované technologii fermentace posílen  o některé  další „léčivé“ složky. Hotové kapsle obsahují pouze práškovou složku fermentovaného Cordycepsu Sinensis a to bez dalších pojiv barviv a jiných chemických látek. 

Pokud je správně zfermentováno a pěstováno, obsahuje prášek Cordyceps polysacharidy 5% 
proteiny, tuky, 18 druhů aminokyselin, včetně 8 esenciálních aminokyselin. Je v něm také vitamín B12, fungisterol, alkaloidy a další vitamíny. Obsahuje  11,3 % přírodního mannitolu (cordycepic acid) a až 0,34%přírodního adenosinu. Pouze takovéto složení účiných látek  u CS  optimálně kopíruje složení divokého CS viz zde  COA  zde 

Fermentované mycelium cizopasné houby Cordyceps sinensis je jedinečný výrobek, který  obsahuje pouze optimální množství houbových standardizovanýchpolysacharidů a to všechny 4 skupiny polysacharidů. Jsou to hlavně (hlavně β-(1, 3)-D-glukany), dále pak  obsahuje přírodní mannitol(Cordycepic acid) , důležitý nepostradatelný cordycepin (derivát nukleotidu adenosin tj ),3"- deoxyadenosin), protein, 18 druhů aminokyselin (včetně 8 esenciálních aminokyselin), vitamín B12, fungisterol, alkaloid a další vitamíny. 

Pozor (derivát nukleotidu adenosin tj. Cordycepin -3-deoxyadenosine, je jedna s nejdůležitějších účinných  složek Cordycepsu. Nejsou to právě jenom vysoké hodnoty polysacharidů, jak si někteří myslí. Jediné fermentované mycelium CS rovněž vykazuje zvýšenou aktivitu superoxiddismutázy (ta prokazatelně snižuje oxidační stres

Fermentovaný Cordyceps sinensis jako jediný také významně zvyšuje aktivity nejsilnějších antioxidantů, jako je např. glutathion peroxidázy a katalázy a zachycuje činnost O2  v séru a tím tedy zvyšuje celkovou superoxiddismutázu (SOD) Snižuje také prokazatelně vysoký obsah malondialdehydu v játrech a srdečních tkáních. (vysoké hodnoty malondialdehydu poškozují buněčný aparát) Fermentovaný CS může také inhibovat reakce vyvolané DOX a účinky anti-OS, které  mají vysokou selektivitu vůči srdečnímu a jaternímu jádru, zvláště k srdci. Tak může být fermentovaný CS kandidátem používaným pro prevenci různých onemocnění srdce vyvolaných OS. 

Oxidační stres je původcem mnoha onemocnění, jako je Alzheimerova choroba, různé typy rakoviny, onemocnění koronárních tepen či diabetes mellitus, ale i mnoho dalších onemocnění. Oxidační stres je nerovnováha mezi antioxidační kapacitou buňky a množstvím volných radikálů. Obecně se předpokládá, že za vznik oxidačního stresu jsou zodpovědné reaktivní kyslíkové částice (ROS), kterými jsou např. superoxid, peroxid vodíku, hydroxylové radikály. Tyto látky jsou produktem normálního buněčného metabolismu v každém živém organismu, který získává energii oxidací. Vznik oxidačního stresu je proto výsledkem porušení rovnováhy na různých úrovních v buňce.

Cordycepin vědecké studie

tato malá pilotní studie zde ukazuje model fyziologických změn během přírůstkového testování cvičení, který podporuje hypotézu, že Cs-4, standardizovaný fermentační produkt přirozeně se vyskytujícího C. sinensis , zvyšuje aerobní výkon u starších lidských subjektů a tím  se zlepšuje výkonnost kardiovaskulární systému (plic, srdce a oběhové soustavy).

Mezi tyto hlavní zdravotní přínosy patří

  • snížené riziko onemocnění srdce
  • snížení krevního tlaku
  • snížení celkového cholesterolu
  • zvýšený oběh a zlepšení výkonu srdce a plic
  • snížení tuku v těle

Cordyceps  houba také navíc selektivně potlačuje imunitní systém a zabraňuje tomu, aby mechanismus roztroušené sklerózy napadal samotné tělo.Významnou vlastností cordyseps je, že má významný imunomodulační účinek, může potlačit "hyperaktivní" imunitní systém a zvýšit "tlumený" imunitní systém, což je velmi důležité pro léčbu roztroušené sklerózy,


V každém případě jsou zde  některé vědecké zdroje všech výše uvedených výhod:

1. Zhu, JS, Halpern, GM a Jones, K. (1998): Vědecké znovuobjevení staré čínské bylinné medicíny: Cordyceps sinensis.

2. Zhu, JS, Halpern, GM a Jones, K. (1998): Vědecké znovuobjevení cenného starého čínského bylinného režimu: Cordyceps sinensis.

3. Mizuno T. (1999): Léčivé účinky a využití Cordyceps (Fr.) Link (Ascomycetes) a Isaria Fr. (Mitosporic Fungi) Čínské Caterpillar Fungi, "Tochukaso" 

4. Xiao Y., Huang XZ, Chen G., Wang MB, Zhu JS, Cooper CB: Zvýšená aerobní kapacity u zdravých starších osob užívajících fermentované Cordyceps CS-4: placebem kontrolované studii. 

5. Přírodní produkt Cordyceps ukázal, že cordycepin, jedna z hlavních složek která, vykazuje protinádorový účinek zde

6 studie u MS  https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28937034,https://www.naturalnews.com/039361_cordyceps_Gilenya_multiple_sclerosis.html#

placené zde : https://www.sciencedirect.com/journal/multiple-sclerosis-and-related-disorders/articles-in-press

Tyto  všechny studie byly publikovány v renomovaných časopisech.

 


 

Jedinečný přírodní Cordyceps sinensis, který obsahuje všechny léčivé složky včetně adenosinu  najdete  zde

DOPORUČUJEME
www.naturgreen.cz

 Studie a články o účincích houby Cordyceps:
Cordyceps obnovuje plnohodnotný sexuální život
Snažíte se o dítě? Cordyceps vám může pomoci
Víte, že Cordyceps je přírodní antibiotikum?
Krásná pleť pomocí přírodních prostředků

Natural Potty Squatting®, tato naše nová zdravotnická pomůcka přinášející nové řešení a velmi jednoduché a praktické použití.Velmi účinně pomáhá při snadném vyprazdňování kdy s její pomocí vždy dosáhnete skutečně přirozené polohy. Natural Potty Squatting® je konstrukčně navržen tak, aby byl vždy použitelný v přímém spojení s vaší toaletou a pomohl se vám přizpůsobit té správné poloze při držení těla (dřepu.) 

Natural Potty Squatting® díky své konstrukci a tvaru pomůže k uvolnění puborektálního svalu a narovnání úhlu mezi konečníkem a řitním kanálem, díky čemuž se střevo snadněji a bezbolestně vyprázdní. 

Pomůže vám nejen u závažných střevních nemocí (nádor střeva, Crohnova choroba, ulcerózní kolitida, porucha vstřebávání - malabsorpční syndrom, srůsty v břiše, hemeroidy,…) či nemocí jiných orgánů (snížená funkce štítné žlázy, gynekologická onemocnění, metabolické vlivy, neurologická a psychiatrická onemocnění – parkinsonismus, roztroušená skleróza, deprese, psychózy apod.),ale dokáže pomoci i u některých dalších zdravotních problémů či neduhů, které se špatným nebo bolestivým vyprazdňováním vůbec nespojujete. 
více zde 

Natural Potty Squatting®