MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Coriolus versicolor (outkovka pestrá) je houba s protinádorovým účinkem.

Coriolus versicolor je houba používaná v tradiční čínské medicíně jako tonikum. PSK a PSP, polysacharidové sloučeniny izolované z Coriolusu, prokázaly, že zlepšují imunitní funkci u pacientů s určitými druhy rakoviny, pokud se užívají spolu s chemoterapií.

Coriolus versicolor je jedním z nejznámějších tradičních potravin a léčivých hub, které rostou na stromových kmenech (Sun et al ., 2014) Coriolus versicolor, patřící do třídy hub Basidiomycetes, obsahuje různé bioaktivní látky včetně polysaccharopeptidu (PSP), bílkoviny, peptidy, aminokyseliny, purpuriny, terpeny a další. Nicméně PSP, jedinečný polysacharid obsahující peptid , je nejaktivnější biologickou složkou u Coriolus versicolor,


Používá se v tradiční čínské medicíně jako tonikum a nedávné studie naznačují, že má imunostimulační a protinádorové vlastnosti. Polysacharid-K (PSK), patentovaný produkt odvozený od Coriolus, byl vyvinut pro léčbu rakoviny v Japonsku. Při použití jako adjuvans se zdá, že PSK zlepšuje míru přežití u pacientů s rakovinou žaludeční  
(1)  (2) a kolorektální  (3)  (4)  (5) . Může také být prospěšná pro pacienty s rakovinou jícnu  (27) 


Léčivě používaná PSP se většinou získává extrakcí Coriolus versicolor mycelia batch fermentation  (Cui et al ., 2003). PSP se skládá z polysacharidu kovalentně vázaného na peptid, protože polysacharidy a peptidy nemohou být odděleny ani nativní PAGE ani jinými chromatografickými metodami (Yang et al ., 1992). D-glukosa je hlavní monosacharid, zatímco arabinóza a ramnóza jsou rovněž detekovány v PSP (Wang et al ., 1996).

Jiné extrakty Coriolus, jako je polysacharid-peptid (PSP) a VPS, jsou dostupné jako doplňky stravy. Jedna klinická studie prokázala, že při použití v kombinaci s chemoterapií může být PSP prospěšné pro pacienty s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic  (6) . Jiné klinické studie používající přípravek Coriolus samostatně nebo v kombinaci s jinými rostlinami také naznačují pozitivní imunomodulační účinky  (7)  (8) . Studie o karcinomu prsu  (9) , hepatocelulárním karcinomu  (10)  (28) a leukemii  (11) však měly smíšené výsledky.

Spolu s prevencí růstu rakoviny se ukázalo, že výtažky z houby Coriolus versicolor „opravují „oslabující imunitní systém u pacientů s rakovinou prsu poté, co podstoupili standardní chemoterapii a radiační terapii.

Zdá se, že tyto houbové výtažky zvyšují počet a aktivitu buněk NK a "cytotoxických T-lymfocytů", které pravděpodobně napadají a zlikvidují všechny zbývající rakovinové buňky, které zůstaly po konvenčních protirakovinových terapiích.

Extrakty Coriolus jsou obecně dobře tolerovány, ale byly zaznamenány drobné nežádoucí účinky. Mnoho produktů Coriolus, které jsou v prodeji , nejsou většinou  standardizovány, takže je obtížné porovnávat potenciál mezi různými značkami. V tomto případě, tak aby byla zachována co nejvyšší možná účinnost houby a jejich účinných složek je potřeba vždy vybírat pouze účinné standardizované produkty a houby od spolehlivého výrobce a dodavatele. 

Coriolus versicolor od Naturgrren je navíc posílen o přírodní vit.C s brazilské třešně Acelory který ještě více synergeticky zvyšuje účinek této léčivé houby.

Nedostatek vitaminu C  může zapříčinit vznik a rozvoj chronického zánětu v těle, který bývá příčinou řady civilizačních chorob a dalších těžko léčitelných nemocí (viz Oxidativní stres). Na rozdíl od ostatních savců i lidé v dnešní době ztratili schopnost vlastní produkce vitaminu C podle aktuální potřeby.

Klinický výzkum ukázal, že vitamin C vykazuje duální vlastnosti (antioxidační a prooxidační )Působí v organizmu jako kofaktor v celé řadě důležitých metabolických reakcí, například syntézy kolagenu, žlučových kyselin, neurotransmiterů, účastní se detoxikačních reakcí v játrech. Další velmi významnou rolí vitaminu C je antioxidační působení, kterým chrání tkáně před oxidačním stresem a vytváří podmínky pro fyziologickou funkci buněk a orgánů. Při oxidativním stresu působí askorbát jako účinný zametač (scavenger) reaktivních sloučenin kyslíku. Vzhledem k tomu, že oxidativní stres hraje významnou roli v rozvoji zánětlivých procesů, působí jako   askorbát i protizánětlivě.

Předpokládá se, že Coriolus versicolor je modifikátor biologické odpovědi. Bylo zjištěno, že PSK indukuje cytokinovou expresi v lidských mononukleárních buňkách periferní krve in vitro. V jiných studiích PSP a extrakt Coriolus selektivně indukovaly apoptózu buněk HL-60 lidské promyelocytární leukémie  (13)  (23) . PSP rovněž zvýšila apoptotickou buněčnou smrt v buňkách, které byly léčeny kamptotecinem. V těchto buňkách snížila PSP buněčnou proliferaci, inhibovala progresi buněk jak fází S a G2 DNA replikace, sníženou absorpci 3H-thymidinu a prodlouženou dobu syntézy DNA  (14). Další studie in vitro ukázala, že směs léčivých hub, která zahrnovala Coriolus, inhibovala buněčnou proliferaci a indukovala zastavení buněčného cyklu ve fázi G2 / M u buněčné linie invazivní lidské rakoviny prsu MDA-MB-231  (15) . DNA-microarray analýza ukazuje, že houbový extrakt inhibuje expresi regulačních genů buněčného cyklu a potlačuje metastatické chování prostřednictvím inhibice buněčné adheze, migrace a invaze. Inhibice metastatického chování byla spojena s potlačením urokinázového aktivátoru plazminogenu (uPA)  (15) . PSP rovněž inhibuje interakci mezi HIV-1 gp120 a receptory CD4, aktivitou HIV-1 transkriptázy a enzymovou aktivitou glykosydrolázy spojenou s virovou glykosylací  (16) .

Několik studií na zvířatech uvádí synergii mezi PSK a biologickými terapiemi, včetně vakcíny L1210 s konjugátem A a IgG2a monoklonální protilátkou proti lidským buňkám rakoviny tlustého střeva  (17) . PSP indukuje produkci cytokinů a proliferaci T-buněk a zabraňuje potlačení imunitního cyklu vyvolaného cyklofosfamidem. Peritoneální makrofágy izolované z PSP-myší vykazují zvýšenou produkci reaktivních dusíkových meziproduktů, superoxidových aniontů a faktoru nekrózy nádorů  (18) . PSP také vykazuje analgetickou aktivitu u myších modelů  (19) .

Po konzumaci PSP mají pacienti s nemalobuněčným karcinomem plic zvýšený počet leukocytů a neutrofilů a zvýšený sérový IgG a IgM   (6) . Zdraví dobrovolníci, stejně jako u pacientů s rakovinou prsu, které používají vzorec, obsahující Coriolus a Salvia bylo zjištěno, že mají zvýšené počty T-pomocných lymfocytů (CD4 +), vysokým poměrem CD4 + / CD8 +, a zvýšené absolutní počty B-lymfocytů  (7)  (8) . Bylo zjištěno, že exprese genu TNF-alfa a IL-8 byla významně indukována po podání PSK u zdravých dobrovolníků a pacientů s rakovinou žaludku, i když individuální odpověď byla různá  (20). Bylo prokázáno, že PSK indukuje apoptózu buněk promyelomonocytární leukemie HL-60 bez indukce diferenciace a že v tomto procesu hraje důležitou roli p38 MAPK (protein kinázy aktivované mitogenem)  (24) .

Předklinické a klinické studie polysacharopeptidu Coriolus versicolor jako imunoterapeutického přípravku v Číně 2017 zdeChcete-li se dozvědět více o přírodním přípravku Coriolus versicolor (outkovka pestrá) 

doporučujeme zde

www.naturgreen.czOdkazy na výše uvedené  tvrzení a studie  zde: 


  1. Jiang J, Sliva D. Nové léčivé houbové směsi potlačují růst a invazivnost buněk rakoviny prsu. Int J Oncol. 2010 Dec; 37 (6): 1529-36.

  2. Tsukagoshi S a kol. Krestin (PSK). Cancer Treat Rev. 1984; 11 (2): 131-55.

  3. Shiu WCT a kol. Klinická studie PSP o periferních hodnotách krve během chemoterapie. Phytotherapy Research 1992; (6): 217-218.

  4. Kidd, pane. Použití houbových glukanů a proteoglykanů při léčbě rakoviny. Altern Med Rev 2000 5 (1): 4-27.

  5. Fisher M, Yang LX. Protinádorové účinky a mechanismy polysacharidu-K (PSK): důsledky rakovinové imunoterapie. Anticancer Res. 2002 květen-červen, 22 (3): 1737-54.

  6. Cui J, Chisti Y. Polysacharopeptidy Coriolus versicolor : fyziologická aktivita, použití a výroba. Biotechnol Adv . 2003 Apr; 21 (2): 109-22. Posouzení.