MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Hliník může být příčinou Alzheimerovy choroby


Neurodegenerativní nemoci se teď velice rychle rozrůstají. Nemoci, které byly kdysi vzácné, teď vidíme na každém kroku. Je to až hrůzu nahánějící. A když si prostudujete ortodoxní odbornou literaturu zaměřenou na neurologii, zjistíte, že na to není žádné vysvětlení.

Nikdo si nechce přiznat, proč dochází k takovému rapidnímu nárůstu nemocí. Příčina je z důvodu tak velkého množství toxinů, které na nás působí. Například, buněčné neurodegenerativní nemoci jsou spojovány se rtutí, hliníkem, pesticidy a herbicidy, které prostřednictvím excitotoxického mechanizmu způsobují poškození mozku.

Všichni jsme vystaveni těmto toxinům, a když k tomu přidáte glutaman sodný a excitotoxíny do jídla, míru toxicity nesmírně zvýšíte.

To je důvod,proč teď dochází k tak velkému nárůstu neurodegenerativních onemocnění; Alzheimer, autismus, poruchy pozornosti a Parkinson – všechny tyto nemoci se vyskytují mnohem častěji, protože jsme vystaveni karcinogenní toxicitě ze všech těch různých zdrojů, stejně jako excitotoxinům

Všechno to způsobuje patologicky zvýšené imunitní (autoimunitní) aktivity ve tkáni mozku, což aktivuje excitotoxicitu

Podle britského experta Dr. Christopher Exley, Ph.D. je Alzheimer vlastně otrava hliníkem, který je všude. Hromadění hliníku v lidském těle může vyvolat Alzheimerovu nemoc, která zásadně negativně působí na lidský mozek. S touto hypotézou vystoupil uznávaný britský expert Dr. Christopher Exley, Ph.D. z Keele University v časopise Frotiers in Neurology.

Hliník je součástí přírody a v zemské kůře jde o třetí nejběžnější složku, avšak jsou místa, kam hliník nepatří. V našem těle totiž působí jako jed.

Přítomnost hliníku v mozku by měla být varovným signálem, který nás upozorňuje na potenciální nebezpečí aluminiového věku,“ zdůraznil Exley podle listu Daily Telegraph a poukázal na to, kde všude přichází lidský organismus do kontaktu s hliníkem, není to skutečně jen při olizování víček od jogurtu. Hliník se podle něj přidává skoro do všeho, co jíme, pijeme nebo jinak absorbujeme. Jeho sloučeniny se vpravují například do vody pro zvýšení čirosti, u pečiva slouží jako kypřidlo.

Hliník se ukládá v mozku, nervech a kostech

Hliník je v čaji, kakau či víně. A také hlavně v kosmetice, opalovacích krémech a deodorantech. Nevyhneme se mu ani při konzumaci léčiv, zejména aspirinu a antacidů, které snižují překyselenost žaludku. Tělo hliník sice vylučuje, ale přesto se ukládá v mozku, nervech, kostech ...

„Všichni si hromadíme tento nervový jed v mozku, a to od narození až do smrti,“

Již v roce 1885 se prokázalo na zvířatech, že hliník je neurotoxický a způsobuje podobné změny a úbytek nervové tkáně, jaký je zaznamenán u pacientů s Alzheimerovou chorobou. U této nemoci nalezneme u pacientů charakteristické plaky na mozku a při jejich chemické analýze bylo zjištěno, že uvnitř těchto plaků se nachází hliník z čehož lze usuzovat, že může hliník stát za zrodem tohoto onemocnění. Tyto senilní plaky vypadají jako malé uzlíčky rozeseté mezi normální nervovou tkání, a čím více jich v mozku je, tím horší je duševní stav nemocného

Příčinou vzniku Alzheimerovy choroby je úbytek mozkových buněk a následné ukládání bílkovin, tzv. beta-amyloidů. Tyto bílkoviny jsou pro mozkové buňky škodlivé a mají za následek jejich zánětlivou reakci a následný rozpad. Další škodlivý proces vede k úbytku acetylcholinu, který je nezbytný k přenosu vzruchů a výměně informací. Jako příčiny se uvádějí dědičné faktory, věk, pohlaví, stupeň dosaženého vzdělání, případné prodělané úrazy hlavy, ale i tzv.spouštěcí mechanismy jako třeba virová infekce, toxiny nebo porucha imunity..

Jak už bylo výše zmíněno, hliník je prvek, se kterým se běžně setkáváme. Ve stravě ho zkonzumujeme denně zhruba 3 – 6 mg a jen jeho malá část se nám vstřebá do tkání. Svým životním stylem můžeme hodně ovlivnit, jak a kolik hliníku do těla dostaneme. Nachází se v kosmetice, deodorantech, v aditivech používaných v potravinářském průmyslu, konzervách nebo instantních čokoládových směsích. Těmto výrobkům není problém se vyhnout, stejně tak jako hliníkovým příborům nebo hrncům.

Naše tělo hliník vylučuje převážně ledvinami a dovede se zbavit většiny hliníku, který potravou nebo jinak přijmeme do našeho těla. Bohužel pacienti s nemocnými ledvinami mají vylučování hliníku velice ztíženo, a proto hliník ve svých tělech akumulují. Naneštěstí se hliník nachází i v lécích, které tito pacienti užívají. Dlouhodobé působení hliníku v těle vede k úpadku a degeneraci jejich mozkové tkáně. Bylo také zjištěno, že někteří lidé jsou náchylnější k vstřebávání hliníku, naneštěstí se tento fakt nedá zjistit dříve, než se jim začne projevovat některé neurodegenerativní onemocnění, nejčastěji Alzheimerova choroba.

Jak ochránit tělo před hliníkem?

Na tuto otázku není lehká odpověď. Logická jsou opatření, která zabrání kontaktu potravin s hliníkem u vaření, konzumace a jejich skladování. To znamená zkontrolovat, kuchyňské náčiní, zda není z hliníku, vyhnout se jídle v plechovkách a vybírat si takové kosmetické přípravky, jež hliník neobsahují.

Pro očistu těla lze zařadit do stravy sladkovodní řasy, které mají schopnost navázat na sebe z organismu těžké kovy a další škodlivé látky včetně hliníku a vyloučit je. Sladkovodní řasy Chlorella a Spirulina nám touto svou schopností umí prokázat velkou službu a ochránit tak naše mozkové buňky před škodlivým působením hliníku a jejich následným poškozením. 


Některé studie také prokázali, že 
Magnesium malát a Magnesium L-Threonate májí schopnost  na sebe vázat toxické kovy, jako je např. hliník a navázat je dále do neškodné chelátové vazby

Také silné antioxidanty  by mohly být slibnou prevencí, před vznikem alzheimerovy choroby.

CHCETE-LI SE DOZVĚDĚT O POZITIVNÍM PŮSOBENÍ  ŘASY CHLORELLY A SPIRULINY NA ORGANIZMUS VÍCE

DOPORUČUJEME

www.naturgreen.cz

Naturgreen®MultiMagnesium Brain & Body obsahující Magnesium malát a Magnesium L-Threonate najdete zde