MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Hlíva pomáhá proti rakovině tlustého střeva


Studie Andreje Jedinaka a Daniela Slivy z roku 2009 dokazuje, že Pleurotus ostreatus inhibuje proliferaci lidských nádorů prsu a tlustého střeva forem na genu p53-závislé a také na genu p53-nezávislé.

Na světě existuje odhadem 140 tisíc druhů hub a známe jich asi jen 10 %. Mezi známými 14000 druhy se v současnosti považuje cca 50 % za jedlé a mají různé stupně poživatelnosti. Hlíva ústřičná (Pleutorus ostreatus) je jedlá houba, která je rozšířena na dřevinách na celém světě. Hlíva je zkoumána pro celou řadu pozitivních účinků na lidský organismus, včetně protinádorového působení. Molekulární mechanismus účinku proti rakovině není zcela objasněn, avšak tato studie prokázala, že Hlíva ústřičná indukuje ve fázi buněčného dělení G0 / G1 v buňkách MCF-7 (rakoviny prsu), které pozastavuje expresí genu p53 a proteinu p21, zatímco u buňky HT-29 (adenokarcinom střeva) zastavuje buněčný cyklus.

Navzdory globální spotřebě hub, pouze dvě epidemiologické studie prokázaly inverzní vztah mezi konzumací hub a rizikem vzniku rakoviny. Tato studie hodnotí, zda extrakty jedlých hub Agaricus bisporus (portabella), Flammulina velutipes (enoki), Lentinula edodes (shiitake) a Pleurotus ostreatus (hlíva) mají vliv na růst rakoviny prsu a tlustého střeva. Bylo prokázáno, že nejúčinněji potlačuje šíření rakoviny prsu a karcinomu tlustého střeva Pleurotus ostreatus (hlíva ústřičná). Průtoková cytometrie ukázala, že zastavení proliferace buněk hlíva dokázala zastavením buněčného cyklu ve fázi G0 / G1 u rakovinových buněk MCF-7 a HT-29. Kromě toho hlíva ústřičná indukuje expresi nádorového supresoru p53 a cyklin-dependentní kinázy p21.

Pojďme si vysvětlit, o co vlastně jde. Nádorový supresor p53 je gen, který v buňkách monitoruje poškození DNA. Jeho neaktivnost nebo poškození je prvním faktorem, který vede k nádorovému bujení. Například pacienti, kteří trpí Li-Fraumeniho syndromem mají obvykle jednu mutantní alelu v zárodečných buňkách a tím i zvýšené riziko vzniku sarkomů, leukemie a karcinomu mléčné žlázy. Gen p53 ale sám poškozené DNA nelikviduje, kontrolu je buňky a řídí jejich transkripční aktivitu svým proteinem p53. Dovede nejen způsobit to, že buňka s poškozeným DNA nevznikne, ale také umí pozastavit buněčný cyklus v bodě interfáze a umožňuje jí tzv. postreplikační repair. Pokud není replikace DNA úspěšná právě gen p53 v ní vyvolá apoptózu, tedy samozničení, aby se tato buňka nezačala nekontrolovaně množit a bujet. Aktivitu proteinu p21, který tlumí činnost cyklin-dependentních kináz G1 fáze a tím zabraňuje buňkám vstoupit do dalších kol buněčného cyklu, stimuluje protein p53 také. Oba proteiny tedy brání vzniku, růstu a šíření poškozených buněk.

Vzhledem k těmto faktům můžeme s klidem vyvodit, že hlíva ústřičná potlačuje proliferaci rakoviny, která je na genu p53 závislá i té, která na něm závislá není. Výzkumy ukazují, že hlíva ústřičná má terapeutické a preventivní účinky proti rakovině tlustého střeva a prsu.

Stejné vlastnosti hlívy ústřičné proti rakovině tlustého střeva potvrzuje také studie Institutu Biochemie v Jeruzalémě z roku 2006 nazvaná: Vodní extrakt polysacharidů z jedlé houby - Pleurotus ostreatus vyvolává antiproliferační a pro-apoptotické účinky na nádorové buňky HT-29 tlustého střeva. Studie zkoumala in vitro reakci rakovinových buněk HT-29 na extrahované frakce hlívy ústřičné. Zjistilo se, že inhibice proliferace buněk byla závislá na dávce extraktu a indukce apoptózy (samozničení) rakovinových buněk HT-29 se po podání extraktu z hlívy zvýšila, čímž byl prokázán přímý vliv extraktu Pleurotus ostreatus na rakovinové buňky. Dovede v nich narušit proces proliferace a vyvolat programovanou buněčnou smrt.

V případě, že trpíte genetickým zatížením, nebo se jen nestravujete tak, jak by se mělo, je na místě začít preventivně užívat kvalitní standardizovaný extrakt z hlívy ústřičné. Pokud jde o zdraví, není nikdy příliš brzy. Dbejte o to, aby se k vám dostal vždy čistý standardizovaný přírodní extrakt, ve kterém je dostatek polysacharidů, které mají přímý účinek na vaše zdraví. Zejména pokud jde o střeva je čistota produktu mnohonásobně důležitější. Pokud konzumujete nějakou hlívu se stabilizátory, protispékavými látkami, leštidly a dalšími chemikáliemi v tabletě nebo kapsli je možné, že se její pozitivní účinky moc neprojeví, protože vašimi střevy opět projde řada chemikálií a její pozitivní účinky se v nich ztratí. Proto nakupujte vždy od prověřených dodavatelů, standardizované extrakty a dbejte o to, aby do nich nebylo už nic dalšího přidáváno.

Pokud chcete hlívu používat proti rakovině prsu preventivně, nebo jako doplnění léčby, je vhodné ji užívat spolu s japonskou tančící houbou Maitake (trsnatec lupenitý). Účinky jejich polysacharidů a dalších látek se vzájemně doplňují a dle čínské medicíny se tyto houby mohou vzájemně kombinovat. Maitake napomáhá zmírnit negativní vedlejší účinky chemoterapie, jak se dočtete v článku ZDE.

VÍCE INFORMACÍ O KVALITNÍ HLÍVĚ ÚSTŘIČNĚ A DALŠÍCH MEDICINÁLNÍCH HOUBÁCH NALEZNETE ZDE
DOPORUČUJEME

www.naturgreen.cz