MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Hořčík je pro naše tělo něco jako zápalná svíčka

Existuje přibližně dvacet minerálů, které se podílejí na složení našeho organismu; tvoří 5% hmotnosti našeho těla, což u dospělého o hmotnosti 70 kg odpovídá asi 3,5 kg.

Hořčík je čtvrtým nejhojnějším  a jedním z nejdůležitějších minerálních prvků našeho těla. Podílí se významným způsobem na procesech, které podporují zdraví našeho organizmu. Nicméně i když se stravujete zdravě, nemusí to vždy znamenat, že máte dostatečný přísun hořčíku.Hořčík si tělo samo nedovede vyrobit, tudíž jej musíme do těla stále dodávat.

Magneziový kation (kladně nabitý ion Mg ++) je uložen převážně intracelulárně (uvnitř lidské buňky.) Účastní se mnoha metabolických procesů a enzymatických reakcí. Je nezbytný pro přenos nervově-svalového vzruchu a svalových kontrakcí. Většina hořčíku se vyskytuje v kostech a zubech. V menší míře se nachází v krvi a tkáních. Obsah hořčíku v lidském těle se pohybuje kolem 1000 mmol (

24 g, tj. cca 12 – 16 mmol/kg hmotnosti), z toho je v kostech 50- 60 % a ve svalech 20- 30 %, 10 – 19% se nachází ve zbývajících orgánech, z nichž především játra a slezina jsou orgány s rychlou schopností uvolnit či naopak vázat hořčík ve svých buňkách (řádově v hodinách) a tak napomáhat k udržení rovnováhy hořčíku. Jen 1% magnézia se nachází v extracelulární (mimobuněčné) tekutině, přičemž v plazmě je ho uloženo asi 0,3% a v erytrocytech (červených krvinkách) 0,5%; jenže je to právě hořčík v krvi, který je díky své mobilitě snadno dostupný pro potřebu buněk všech tělesných orgánů. Je nezastupitelný pro většinu biochemických reakcí v lidském těle a z hlediska zdraví nejzávažnější. Jeho nedostatek zhoršuje průběh prakticky každé nemoci.

Nedostatek hořčíku také snižuje uvolňování kalcia z kostí, neboť vápník nahrazuje hořčík, uvolňovaný z kostí, aby doplnil hladinu Mg v plazmě a tělesných orgánech. Nedostatek vápníku následně zhoršuje tetanické symptomy při hypomagnezémii (závažný nedostatek hořčíku). Za ideální u hořčíkové suplementace (doplňování Mg)  je užívání kvalitních  a silně vstřebatelných doplňků , které obsahují dohromady především přírodní vápník a hořčík a to v ideálním poměru CA + MG 1:2. Důležité  je také v tomto režimu pít pitnou pH zásaditou a mineralizovanou vodu a to především bez chlorů či s obsahem CO2.(minerálky) info zde 

Ideální je silná alkalická voda bez chlorů s obsahem CA + MG  , ale i dalších důležitých minerálů. Jedinečnou filtrační konvice s alkalickým vodním filtrem, která vodu nejen filtruje, ale také i alkalizuje a mineralizuje najdete zde

Tělo dospělého člověka obsahuje přibližně 21 g hořčíku. Denní potřeba je značně závislá na složení stravy, neboť vysoký příjem vápníku, bílkovin a vitamínu D zvyšuje i nároky na příjem hořčíku.


Hořčík naše tělo používá jako zápalnou svíčku k nastartování látkové výměny sacharidů a bílkovin. Bez něj nic nefunguje. Hořčík totiž v našem těle aktivuje přes 300 pochodů. Kromě toho ještě řídí pochody v buněčné membráně a nervový systém. Pomáhá odbourávat stres, podílí se na fungování srdečního svalu a při jeho nedostatku dochází k poruchám srdečního rytmu. Máme-li v těle dostatek hořčíku, jsou naše svalová vlákna elastičtější – pružnější, což samozřejmě má pozitivní vliv na náš výkon, na každý krok se méně nadřeme a náš pohyb je tak daleko plynulejší a každý náš krok úspornější. V podstatě lze říci, že každá buňka našeho těla s hořčíkem hospodaří a potřebuje jej ke svému životu. Jednou z mnoha funkcí hořčíku je jeho spolupůsobení s enzymy našeho těla. Hořčík je jejich tzv. kofaktorem, což je molekula podporující funkci enzymu. Bez tohoto kofaktoru by byl enzym nefunkční.Hořčík také navíc aktivně reguluje rovnováhu sodíku a vápníku v buňkách. 

Hořčík v léčbě deprese

Hořčík má významný vliv na metabolizmus mozku. Jeho snížené hodnoty se považují za jednu z mnoha příčin a teorií vzniku deprese

V denní praxi se i praktičtí lékaři a internisté běžně setkávají s depresivními pacienty a nejednou zahajují léčbu antidepresivy. V poslední době je věnována velká pozornost souvislosti mezi deficitem hořčíku a depresemi. Je známo, že magnezium hraje významnou modulační roli v biochemii mozkových funkcí, ovlivňuje několik neurotransmiterových systémů, které hrají roli v rozvoji depresí. Při deficitu tohoto prvku jsou popisovány změny osobnosti, apatie, deprese, ale i agitovanost, zmatenost, úzkost i delirium. V řadě preklinických i klinických studií byl prokázán pozitivní vliv substituce magnezia na náladu. Někteří autoři dokonce hořčík doporučují jako rutinní doplněk při užívání antidepresiv.

V jedné práci je efekt sníženého příjmu magnezia na rozvoj poruch chování a depresí přisuzován mezičlánku, a to střevnímu mikrobiomu. Omezení příjmu hořčíku vede ke zvýšené propustnosti střev a sníženému výskytu bifidobakterií a dysbalanci bakteriální kolonizace. Změna mikrobiomu je asociována se změnami chování a depresivním laděním. Je možné, že změna mikroflóry je důsledkem proinflamatorního prostředí.

Analýza, v níž bylo zahrnuto 8800 lidí, prokazuje o 22% vyšší riziko vzniku deprese u lidí nad 65 let věku, kteří mají nízké hladiny hořčíku v krvi Někteří experti se domnívají, že současná strava je chudá na hořčík, a to má podle nich přímou souvislost se vznikem depresí a dalších psychiatrických onemocnění Adekvátní doplnění stravy o hořčík by v některých případech mohlo zlepšit průběh deprese.Kontrolovaná studie ukázala stejný efekt v terapii deprese při užívání 450 mg hořčíku jako při užívání antidepresiv. 

Hořčík je účinnou zbraní při léčbě cukrovky druhého typu.

Je známo, že okolo 48% diabetiků (lidí trpících cukrovkou) má nízké hodnoty hořčíku v krvi. Nedostatek hořčíku snižuje schopnost inzulinu udržovat hodnoty krevního cukru v normálu .

Jedna z mnoha teorií poukazuje na vyšší riziko vzniku cukrovky u jedinců s nedostatkem hořčíku

Studie byla prováděna na 4000 lidí po dobu dvaceti let a ukazuje, že lidé, kteří mají alespoň dostatečný nebo zvýšený příjem hořčíku, mají také o 47% nižší riziko vzniku cukrovky (21).

Součástí jiné studie byli diabetici rozdělení na dvě skupiny, kdy jedna užívala vyšší dávky hořčíku a výstupem bylo zlepšení hodnot krevního cukru směrem k normálu a snížení glykovaného hemoglobinu oproti kontrolní skupině .

Další studie ale ukázala efekt hořčíku pouze u osob, kteří ho měli před provedením studie nedostatek, ale ne už u osob, kteří měli již od začátku normální hodnoty hořčíku a u nichž došlo k navýšení dávky až experimentálně.

Hořčík snižuje krevní tlak

Studie ukazují, že suplementace hořčíkem snižuje krevní tlak .

Studie ukázaly signifikantní snížení krevního tlaku jak systolického, tak diastolického, již při příjmu 450 mg denně.Tento efekt byl ale pozorovnám jen u lidí trpících vysokým krevním tlakem a ne u lidí s jeho normálními hodnotami .

Hořčík působí protizánětlivě

Nedostatek hořčíku se považuje za jednu z příčin chronického zánětu a přispívá k rozvoji chronických onemocnění a obezitě.Děti trpící nedostatkem hořčíku měly v jedné studii vyšší hodnoty C-reaktivního proteinu (CRP), což je důležitý ukazatel zánětu. Rovněž měly vyšší krevní tlak, insulin a triglyceridy v krvi .

Zvýšený přísun hořčíku v potravě vede ke snížení hodnot CRP u lidí obézních, starších a lidí s pre-diabetem (tj. počínající cukrovkou) .

Respirační zdraví
 
 Hořčík
ovlivňuje správnou funkci plicních stěn, rozšiřuje dolní cesty dýchací, což pomáhá zejména astmatikům (usnadňuje dýchání), dokonce může zabránit astmatickému záchvatu tím, že znemožní stahy průduškových svalů. Pomocí hořčíku může být snížena dušnost a sípání.Respirační zdraví
 
Hořčík ovlivňuje správnou funkci plicních stěn, rozšiřuje dolní cesty dýchací, což pomáhá zejména astmatikům (usnadňuje dýchání), dokonce může zabránit astmatickému záchvatu tím, že znemožní stahy průduškových svalů. Pomocí hořčíku může být snížena dušnost a sípání.

Hořčík může zabránit vzniku migrény

Záchvaty migrén jsou bolestivé a vysilující. Jsou často doprovázeny pocity na zvracení a zvracením, světloplachostí a citlivostí na hluk. Někteří vědci se domnívají, že určitá část lidí trpících migrenózními záchvaty má současně nedostatek hořčíku (36).

Některé studie ukazují, že hořčík může být skutečně nápomocný v léčbě migrén a také v přecházení jejich vzniku .

Jedna z těchto studií říká, že užíváním jednoho gramu hořčíku denně lze zkrátit trvání migrény a rovněž předejít jejímu vzniku efektivněji, než kdyby daný jedinec užíval léky, kterými se migréna běžně léčí . Lze tedy říci, že i strava bohatá na hořčík vám může pomoci s bojem proti migréně

Hořčík zmírňuje projevy premenstruačního syndromu

Premenstruační syndrom (PMS) patří mezi nejčastější syndromu, které trápí mladé ženy.

Mezi jeho příznaky patří bolesti břicha, otoky, křeče v oblasti podbřišku, podrážděnost a únava.

Ukazuje se, že hořčík zlepšuje náladu během PMS a má také příznivý vliv na výskyt otoků a dalších příznaků spojených právě s PMS.

 Další funkce Hořčíkuv lidském těle

 • přináší uvolněnost tkání, orgánů, pomáhá při bolestivém svalovém napětí, např. v týlu, šíji..
 • má protikřečový účinek
 • je důležitý pro normální činnost nervů a svalů
 • napomáhá transportu cukrů do buněk a tím se podílí na produkci energie
 • podporuje účinek inzulinu
 • zlepšuje využití kyslíku v buňkách
 • aktivuje enzymy pro výrobu energie v buňkách
 • posiluje trávení
 • udržuje vápník v rozpuštěném stavu stejně jako sodík
 • nedovolí vzniku ledvinových kamenů s obsahem vápníku
 • snižuje možnost vzniku žlučových kamenů s obsahem vápníku
 • pomáhá při zadržování moči (vhodný při častém nutkání na moč, u dětí s nočním pomočováním)
 • pomáhá udržovat tvrdou zubní sklovinu a odolnost vůči kazivosti zubů
 • zabraňuje demineralizaci kostí
 • zlepšuje paměť, úsudek, myšlení
 • udržuje v dobrém stavu kardiovaskulární systém (reguluje srdeční činnost, roztahuje cévy a zabraňuje usazování vápenatých sloučenin v cévách)
 • upravuje krevní tlak
 • řídí hladinu cholesterolu (spolu s lecitinem a vitaminem B6)
 • napomáhá při udržení acidobazické rovnováhy (rovnováha kyselin a zásad)
 • reguluje funkci štítné žlázy
 • u mužů přispívá ke správné funkci prostaty
 • potlačuje škodlivost rtuti, olova, hliníku a kadmia
 • zlepšuje snášenlivost některých léků
 • snižuje přecitlivělost na alergeny
   
 • Hořčík je často nedostatečný u těch, kteří jsou diagnostikováni roztroušenou sklerózou 

  Projevy předávkování

  Dlouhotrvající nadbytek vyvolává ospalost. Byla-li pokusně formou injekce zvýšena výrazně hladina hořčíku v krvi, došlo k paralýze volních svalů. Tento stav však nelze
  příjmem potravou přivodit, neboť tělo jakékoliv zvýšení okamžitě vyloučí ledvinami ven a navíc dochází k výraznému zvýšení peristaltiky střeva a k vyvolání průjmu.Negativní vliv na 
hořčíkovou bilanci

 • - stres
 • - kofein (více jak tři šálky kávy denně)
 • - alkohol
 • - slané potraviny
 • - nepřiměřená spotřeba živočišných bílkovin a tuků
 • - špatná funkce tenkého a tlustého střeva snižuje vstřebávání nejen hořčíku, ale i jiných důležitých živin
 • - syntetické léky, analgetika, laxativa, diuretika, antikoncepční pilulky, hormonální léčba..

Projevy nedostatku

Nedostatek je však vážným civilizačním problémem. Potrava je na hořčík relativně chudá a předpokládá se, že v důsledku našich stravovacích zvyklostí přijímáme pouze 60 až 80% doporučeného denního příjmu. Tento negativní jev je navíc umocněn zvyšující se oblibou v konzumaci alkoholických nápojů a dlouhodobě působícím psychickým zatížením. Nedostatek vyvolává poruchy nervové činnosti, projevující se zvýšenou dráždivostí až křečemi. Prvními příznaky nedostatku hořčíku bývají většinou křeče v lýtku při ranním vstávání nebo záškuby a třes očního víčka. Postupně se může objevit nepravidelnost srdeční činnosti a úzkostné stavy. Druhou závažnou příčinou, vyvolávající nedostatek hořčíku je stres. Některé světové  studiie prokázaly, že pravděpodobnou příčinou cukání ve svalech je právě nerovnováha v minerálovém prostředí ve svalech, hořčík se ve stresu spotřebovává asi 20× rychleji než v běžném provozu.

Hořčík je nezbytným prvkem pro činnost hypofýzy, která spouští hlavní obranné mechanismy, které mají zabezpečit mobilizaci energetických zásob, uložených v glykogenu. Začíná se zrychlovat tep, stoupá krevní tlak a tělní buňky začínají vyžadovat přísun glukózy, uvolňované rozkladem glykogenu. Pokud je tělo na hořčík v daném okamžiku deficitní, objevují se příznaky ztíženého dýchání, pocení, stažené hrdlo a strach.

Projevy nedostatku hořčíku

Psychické
- Podrážděnost, popudlivostí, nesnášenlivost, náladovost
- Prolémy se soustředěním
- Zapomínání
- Divoké sny
- více info
zde 
Fyzické
- Tiky ve víčku oka, křeče v lýtkách / mohou být způsobené třeba přemírou solení
- bolesti hlavy či migrény / moc bílkovin a živočišné stravy
- Časté nutkání na močení / také počátek cukrovky
- Pociťujete
mravenčení v končetinách / moc tučných jídel - zacpané cévy
- Bývají vaše končetiny necitlivé / málo tekutin a moc soli
- Křeče při sportu / přemíra pohybu + málo živin

- Míváte někdy zrychlené bušení srdce?
- Poruchy srdce a krevního oběhu?
- Máte cukrovku ? více info
zde 

To vše napovídá o tom , že vaše tělo má nedostatek hořčíku. Hořčík je naprosto nezbytným minerálem našeho těla. Doporučená denní dávka pro muže je 400–600 mg na den, pro ženy těhotné a kojící žerny  až 800 mg na den.Bez tohoto minerálu není naše tělo schopné optimálně fungovat.

Aby mohl být hořčík (magnesium). v lidském těle efektivní, je třeba, aby byl přítomen  vápník (kalcium).  To samé platí pro vápník

Podle našich zkušeností je optimální poměr 2:1 (vápník k hořčíku), který organizmus umí vstřebat velice rychle a beze zbytků.

Příjem dostatečného množství hořčíku je zásadní pro správné fungování našeho těla.Bez tohoto minerálu není naše tělo schopné optimálně fungovat.Doporučujeme vám přijímat hořčík ve pouze formě  kvalitních doplňků stravy s vysokou vstřebatelností. Jiné doplňky které nemají dostatečnou vstřebatelnost nemají pro váš organismus zásadní zdravotní význam

 

Doporučujeme vám užívat pouze 100% přírodní korálový hořčík (produkovaný s  korálových řas a mořské vody, obsažený v korálech),který je zastoupen v optimálním poměru 1:2 s vápníkem právě pro nejlepší vstřebatelnost. 

SMP Coral calcium prášek (hořčík a vápník 1:2) je velmi dobře vstřebatelný a to s 98% to platí pro oba obsažené minerály (Ca i Mg). Pro doplnění do vašeho organismu můžete použít tyto dva výrobky.

Coral Calcium SMP prášek 180g (rychlý korálový prášek (hořčík a vápník 1:2)  který jde hned do krve.


Marine Coral Calcium 73
 plus tabletky(hořčík a vápník 1:2)po 700mg  balení po100ks,které jsou vhodné pro užívání po celý den ,na cestování,ale také jsou vhodné i pro děti.

Pro srovnání s jinými výrobky (uhličitan vápenatý CA či formy k nimž patří magnesium citrát, magnesium glukonát, magnézium sulfát a magnesium oxid, které jsou  vyrobené chemickou cestou) tyto naše  2 výrobky s  korálového vápníku nejsou žádný umělý vitamín, kterého si nasypete klidně i "kilo" ,ale nic se neděje, Navíc u těchto  našich výrobků „dostanete“ do těla mimo 

Vápník a Magnesium  i 70 dalších  ve stopovém množství důležitých minerálů jako je např. ( sodík, železo, draslík, fosfor, jod, fluor, brom, mangan, chrom, bor, uhlík, zinek, selen, měď, zlato ,stříbro atd..) Víte, že se vápník CA bez magnézia MG do těla špatně vstřebává a to platí i naopak ! My to víme ,proto vám nabízíme pro vaše zdraví to nejlepší co můžete  na trhu v EU koupit .


Novinka 2019 
Naturgreen®MultiMagnesium Brain & Body je nový originální a synergeticky silný výrobek s vysokou biologickou dostupností a s vysokým účinkem absorpce. Je to kombinace spojení čtyř nejlepších druhů magnesia v organických a chelátových formách. To vše v synergii se SMP vápníkem, vitamínem D3, koenzymem CQ10 a jedním s nejsilnějších přírodních antioxidantů na světě Astaxanthinu zde


Více informací 
studie a odborné články  najdete zde a zde CHCETE-LI SE DOZVĚDĚT VÍCE O PŘÍRODNÍCH KORÁLOVÝCH MINERÁLECH VE VYVÁŽENÉM POMĚRU, PODÍVEJTE SE ZDE
DOPORUČUJEME
www.naturgreen.cz

Studie a články o korálových minerálech
Korálové minerály nastolují v těle acidobazickou rovnováhu
Denní konzumace mléka zvyšuje riziko brzké smrti, tvrdí Švédové
5 zaručených rad, jak se vyhnout zubnímu kazu