MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Kurkumín pro Alzheimerovou chorobu

 
KURKUMÍN  ZPŮSOBUJE ZNATELNÉ ZLEPŠENÍ NEJEN  U PACIENTŮ S ALZHEIMEROVOU CHOROBOU A MCI.

Alzheimerova choroba ničí mentální funkce a paměť a způsobuje demenci. Výsledná ztráta společenských a intelektuálních dovedností by mohla ovlivnit každodenní život.Neexistuje lék na toto onemocnění, i když existují strategie řízení a léky, které mohou krátkodobě zlepšit příznaky a pomoci pacientům s Alzheimerovou chorobou nezávisle pracovat déle.Symptomy Alzheimerovy choroby zahrnují ztrátu paměti, dezorientaci, problémy s mluvením, psaním, myšlením, uvažováním, rozhodováním a úsudkem, prováděním známých úkolů a změnami v chování nebo osobnosti.

Alzheimerova choroba obvykle postihuje starší lidi a může být způsobena kombinací faktorů životního prostředí, genetiky nebo životního stylu.

Existují 2 abnormality, které mohou ovlivnit mozkové buňky pacientů s Alzheimerovou chorobou - plaky a spleti. Plaky vedou k tvorbě shluků beta-amyloidních proteinů, které se tvoří v mozkových buňkách a hostinských spletech, tau protein potřebný pro normální fungování mozku se zamotá. Oba způsobují úpadek a poškození mozkových buněk.


Léčba Alzheimerovy choroby zahrnuje léky ke zlepšení kognitivních funkcí a paměti. Výzkum zkoumá různé terapeutické moduly pro Alzheimerovu chorobu. Rovněž by se mělo více zaměřit na prevenci Alzheimerovy choroby.

Kurkuminový přínos v neurodegenerativních poruchách v důsledku jeho neuroprotektivního působení, protizánětlivé a antioxidační aktivity. Každodenní začlenění kurkumínu do stravy může snížit výskyt neurodegenerativních onemocnění, jako je Alzheimerova choroba.

Výhody kurkumínu  v Alzheimerově chorobě

Kurkuma a jeho účinná látka kurkumin mají mnoho vlastností, které jsou přínosem pro Alzheimerovu chorobu.

1. Kurkumin zabraňuje akumulaci beta amyloidních plaků

Curcumin inhibuje tvorbu beta amyloidních plaků různými mechanismy. Inhibuje působení presenilinu-1, jednoho z hlavních proteinů, které přispívají k tvorbě těchto plaků. Zvířecí i experimentální studie ukazují, že kurkumin snižuje agregaci plaků amyloidu beta i při nízkých dávkách.Curcumin narušuje vlákna beta amyloidních plaků a zabraňuje neurotoxicitě. Bylo zjištěno, že  Kurkumin a demethoxycurcumin (přírodní curcuminoid) zabraňuje hromadění obou beta amyloidu a tau proteinů v Alzheimerově chorobě. Díky své schopnosti vymýtit beta amyloidní plaky vědci zkoumají perspektivní vývoj inhalovatelné léčby kurkuminem u Alzheimerovy choroby.

Bukhari et. al identifikovaly různé deriváty kurkuminu, které vylučují beta amyloidní toxicitu a mohou mít prospěch v Alzheimerově chorobě. Zjistilo se také, že deriváty kurkuminu inhibují tau proteinové agregáty.

Co to znamená?

Curcumin má antiamyloidogenní vlastnosti - zabraňuje tvorbě plaků amyloidu beta, stejně jako pomáhá při  čištění těchto plaků. Curcumin také inhibuje agregaci tau proteinu u Alzheimerovy choroby. ( zlepšuje agregaci Aβ, efektivitu mitochondriálního řetězce)

 2.Kurkumín přirozeně omezuje zánět

Neuroinflammation nebo zánět mozku je pozorován u Alzheimerovy choroby, který se vyskytuje jako výsledek trauma, expozice oxidačním činitelům, infekce a tvorba beta amyloidních plaků.

Výzkum naznačuje, že použití NSAID, jako je chronické užívání ibuprofenu, může snížit riziko Alzheimerovy choroby, ale je důležité poznamenat, že tyto NSAID způsobují další toxicitu.Lim et. al ukázaly, že kurkumin může být přirozenou alternativou k těmto NSAID a pomáhá snížit neuroflamaci. Studie publikovaná v Neurochemistry International, 2016, označuje kurkumin jako jeden z kandidátů, kteří snižují zánět v Alzheimerově chorobě. Curcumin inhibuje zánět v Alzheimerově chorobě tím, že zabraňuje tvorbě plaků amyloidu beta a působí na jaderný faktor kappa B - hlavní protein, který reguluje zánět. Unikátní struktura kurkuminu je velmi důležitá při snižování zánětu a beta-amyloidových plaků v Alzheimerově chorobě.

Co to znamená?

Curcumin může přirozeně přispívat ke snížení zánětu v mozku a chrání před degenerací nervových buněk u Alzheimerovy choroby.

3. Kurkumin zlepšuje obranyschopnost antioxidantů

Expozice kontaminantů těžkých kovů hrozí nahromadění takových kovů v mozku, které vyvolávají záněty a akumulaci plaků amyloidu beta v mozku.Bylo zjištěno, že deriváty kurkuminu inhibují akumulaci takových těžkých kovů u Alzheimerovy choroby.Studie publikovaná v potravinářské chemii v roce 2016 zkoumala úlohu různých dietních antioxidantů u Alzheimerovy choroby. Sloužily jako kovové chelatační činidla, zabraňovaly tvorbě reaktivních druhů kyslíku a inhibici tvorby plaku amyloidu beta.Mezi různými testovanými antioxidanty bylo zjištěno, že kurkumin působí v různých aspektech léčby a prevence Alzheimerovy choroby, včetně chelace kovů nebo odstranění těžkých kovů. Huang et. al má prokázal, že kurkumin snižuje oxidační stres u zvířecího modelu Alzheimerovy choroby a tím snižuje ztrátu mozkových buněk. Curcumiodový  antioxidační účinek působí proti reaktivním druhům kyslíku, které přispívají k progresi Alzheimerovy choroby a chrání před neurotoxicitou. Mitochondria jsou energetické domy buněk a dysfunkce těchto jednotek je pozorována u Alzheimerovy choroby. Curcumin jako antioxidant může chránit před takovou mitochondriální dysfunkcí u Alzheimerovy choroby.

Co to znamená?

Curcuminův antioxidační účinek zachytává druhy volných radikálů, reaktivní druhy kyslíku a ionty těžkých kovů; jejichž kumulativní účinek chrání nervové buňky u Alzheimerovy choroby.

4. Kurkumin je neuroprotektivní

Chin et. al poznámka , že kurkumin může sloužit jako neuroprotektivní (chrání mozek) činidlo v Alzheimerovy choroby na základě jeho anti-amyloidogenní, protizánětlivé, anti-oxidačních a kovové chelatační vlastnosti. Studie na zvířatech ukazuje, že kurkumin reversuje tvorbu amyloidu beta a zlepšuje strukturální změny v neuronech.

Curcuminové nanočástice se zkoumají ve vztahu k léčbě Alzheimerovy choroby a experimentální studie naznačují, že kurkumin může podporovat neurogenese - mechanizmus opravy mozku. Curcumin může nabídnout neuroprotekci při Alzheimerově chorobě tím, že indukuje autofagii - formu smrti buněk, která za normálních podmínek může pomoci degradovat amyloid beta .Ačkoli se většina studií zaměřuje na terapeutickou účinnost kurkuminů u Alzheimerovy choroby, studie publikovaná v Phytotherapy Research v roce 2014 odhalila, že směs kurkuminoidů přirozeně přítomných v kurkumu může mít lepší hodnotu léčby Alzheimerovou chorobou.Další experimentální studie od Ahmed et. al také naznačuje, že směs curcuminoidů je výhodnější než kurkumin při vyrovnávání chemických látek souvisejících s mozkem a při ochraně paměti v Alzheimerově chorobě.

Co to znamená?

Kurkuma a kurkumin jsou přirozeně neuroprotektanty, které chrání nervové buňky i kognitivní funkce při neurodegenerativních onemocněních.

5.  Kurkumin chrání paměť a poznávání

Výzkum dokazuje, že curcuminoidy zvyšují paměť v Alzheimerově chorobě.Gliový fibrilární kyselý protein je běžně exprimován v nervových buňkách, ale u Alzheimerovy choroby je identifikován jako marker neurodegenerace nebo degenerace nervových buněk.Experimentální studie ukazuje, že curcumin reguluje expresi tohoto proteinu, aby chránil paměť a zabránil progresi Alzheimerovy choroby. Curcumin chrání nervové buňky a zlepšuje učení a paměťové schopnosti při Alzheimerově nemoci. Studie publikovaná v Plos One 2015 naznačuje, že kurkumin zlepšuje kognitivní funkci u Alzheimerovy choroby tím, že zvyšuje hladiny BDNF-a bílkoviny, která podporuje růst nervů.Studie na zvířatech ukazuje, že díky své antioxidační vlastnosti může curcumin zabránit náhlému nástupu demence v Alzheimerově chorobě.Studie publikovaná v britském časopise Journal of Nutrition, 2016, zkoumala účinek suplementace kurkuminem u starších jedinců a jejich kognitivní funkce. Studie trvala 12 měsíců.Kognitivní pokles byl pozorován u skupiny s placebem, ale ne v kurkuminové skupině.Brondino et. že kurkumin je bezpečný pro krátkodobé užívání v případě demence, ale do dneška neexistují dostatečné důkazy k tomu, aby se vyjádřilo klinické použití kurkuminu při demenci.

Co to znamená?

Různé studie na zvířatech naznačují, že kurkumin zvyšuje paměť a chrání před demencí v Alzheimerově chorobě. Klinická studie demonstruje, že kurkumin chrání kognitivní funkci u starších pacientů, ale pro potvrzení je potřeba dalších studií.

6. Kurkumin může posílit imunitní odpověď

Neuroimunomodulace popisuje poškození nervových buněk způsobené nekontrolovaným zánětlivým procesem.Alzheimerova choroba je charakterizována určitými imunitními vadami; za normálních podmínek imunitní systém vylučuje plaky s amyloidem beta, ale tomu tak není u Alzheimerovy choroby.Cashman et. al, ukázaly, že bisdemethoxycurcumin, přirozený kurkuminoid, obnovuje imunitní funkci v Alzheimerově chorobě a stimuluje imunitní buňky k odstranění plaků amyloidu beta fagocytózou (proces, kterým imunitní buňky pohlcují poškozené buňky a trosky). Bisdemethoxycurcumin to dělá regulováním exprese genů, které způsobily vadné imunitní funkce. Zhang et. které izolovaly imunitní buňky od pacientů s Alzheimerovou chorobou a léčily je kurkuminoidy. Léčba kurkumininoidy zlepšila schopnost imunitních buněk vyjmout amyloid beta za experimentálních podmínek.To naznačuje, že kurkuminoidy mohou sloužit jako nová imunoterapie u Alzheimerovy choroby.

Co to znamená?

Curcuminoidy mohou zvýšit funkci imunitního systému, aby se odstranily plaky beta amyloidu.

7. Kurkumin může zabránit Alzheimerově chorobě

Kurkumin chrání stárnoucí mozku, což naznačuje, proč má Indii nižší výskyt neurodegenerativních poruch než USA.Přehledný článek publikovaný v časopise British Journal of Nutrition, 2016 naznačuje, že kurkumin může zabránit Alzheimerově chorobě díky své schopnosti zabránit ukládání beta amyloidních plaků, ovlivnit jeho metabolismus a zabránit kognitivní dysfunkci.Výraz určitých genů předpovídá rozvoj Alzheimerovy choroby. Příjem kurkuminu a polyfenolů z hroznového semene může zabránit takové genomické nestabilitě u Alzheimerovy choroby.Histon deacetyláza je enzym, který reguluje tvorbu DNA a genetickou expresi. Inhibitory tohoto enzymu nacházejí použití v různých poruchách, jako jsou psychiatrické stavy, rakovina a neurodegenerativní onemocnění. Curcumin také působí jako inhibitor tohoto enzymu a zabraňuje vzniku Alzheimerovy nemoci. Reddy et. al naznačují, že kurkumin funguje lépe na prevenci spíše než léčbu Alzheimerovy choroby. Studie publikovaná v časopise Nutrition Journal 2010 odhaluje, že nízká dávka kurkuminu s lipidy (tukem) u zdravých jedinců vede ke snížení plazmatických hladin beta amyloidu.


Co to znamená?

Curcumin je přirozené epigenetické činidlo a antioxidant, který chrání stárnutí mozku a dietní začlenění kurkuminu může zabránit Alzheimerově chorobě.Pomáhá kurkum / kurkumín klinicky při Alzheimerově nemoci? Jen málo vědců zkoumalo úlohu doplňku kurkuminů u pacientů s Alzheimerovou chorobou. Baum et. al provedla první studii v roce 2008, která zkoumala účinek doplňování kurkuminu u pacientů s Alzheimerovou chorobou po dobu 6 měsíců. Studie zahrnovala 34 čínských pacientů trpících Alzheimerovou chorobou a starších 50 let. Získali buď 0, 1 nebo 4 g kurkuminu buď v kapslích nebo ve formě prášku spolu s extraktem z gingko listů.Hladiny amyloid beta v krvi se zvýšily léčbou kurkuminem, což naznačovalo, že kurkumin je schopen narušit plaky amyloidu beta v mozku a rozpadat je.

Nedávná studie na pacientech s Alzheimerovou chorobou zjistila, že méně než 1 gram kurkumínu  denně, užívaný po dobu 3 měsíců, vedl k pozorovatelnému zlepšení stavu.

BPSD vyskytují v 50-90% AD pacienta a nerovnováha mezi různými neurotransmitery, jako je serotonin, dopamin, glutamin, acetylcholinu, a norepinefrinu jsou vztaženy k patofyziologii BPSD v AD. [ 25 , 26 ] Kurkumin, hlavní aktivní složka kurkuma má některé zajímavé vlastnosti. Kurkumin moduluje  hladiny noradrenalinu, dopaminu a serotoninu v mozku a inhibuje z monoaminooxidázy (MAO) -A a MAO-B enzym, , který  se rozkládá  na dopamin a serotonin. MAO-A se podílí na metabolismu serotoninu, noradrenalinu a dopaminu, zatímco MAO-B metabolizuje dopaminový neurotransmiter. Dopamin se podílí na radosti, emocích a regulaci lokomoce zatímco serotonin má významnou úlohu v neurovegetativní tělesné funkce, jako je chuť k jídlu, spánek, paměť a učení, regulaci teploty, náladu, chování, kardiovaskulární funkcí, svalové kontrakce, a endokrinní regulace. Norepinefrin je neurotransmiter zapojený do pozornosti, emocí, spánku, snění a učení. Předpokládáme, že kurkuma významně snižuje behaviorální symptomy pacientů s AD změnou dysfunkce těchto neurotransmiterů.

Výzkumníci z UCLA provedli studii, ve které bylo 36 osob trpících Alzheimerovou chorobou léčeno buď placebem, nebo 2 g  až 4 g standardizovaným kurkumínem.

Byly provedeny různé biochemické testy a byla studována kognitivní funkce. Bylo zjištěno , že při 12 týdenní léčbě kurkumínem snížilo úzkost, deprese a podrážděnost 80% pacientů . Zlepšil se také  hodnocení jejich kognitivní funkce a zlepšila se koncentrace výpočtu a spontánní psaní. 

Pokud má být kurkumín účinný také při prevenci či následné při léčbě MCI a Alzheimerovy choroby, měla by  být požadovaná dávka závislá na stupni choroby. Extrapolace ze studií naznačuje, že rozsah 4 až 8 tobolek po (400 mg)  denně může být účinná, avšak dávka pro prevenci může být mnohem menší, dokonce i 500-1000 mg / den, jak je navrženo ve studii Ohio State University. Pokud je účinná pro prevenci, léčbu MCI(Mírná kognitivní porucha) a pro léčbu Alzheimerovy choroby, potřebná dávka vždy musí záviset na stadiu nemoci.

Používejte vždy kvalitní, čisté výrobky se standardizovaným obsahem účinných látek !

Možná slyšíte výrazy "kurkumín" a "kurkuma", které se používají zaměnitelně, ale mezi kurkuminem a kurkerem existují velmi důležité rozdíly, které je třeba mít na paměti ! 
Kurkumin je složka indického koření kurkum (Curcumin longa), druh zázvoru. Kurcumin je jeden ze tří curcuminoidů přítomných v kurkuma, další dva jsou desmethoxycurcumin a bis-desmethoxycurcumin.

Kurkumin se získává ze sušeného oddenku rostliny kurkuma, která je vytrvalá bylina, která se pěstuje v jižní a jihovýchodní Asii. Oddenka nebo kořen je zpracován za vzniku kurkumy, která obsahuje pouze 2% až 5% kurkuminu, takže na zpracování opravdu silného a účinného kurkumínu  je zapotřebí spousta oddenků.

Standardizovaný bylinný extrakt je totiž bylinkový extrakt, který má jednu nebo více složek přítomných v specifickém a zaručeném množství, obvykle vyjádřeným v procentech. Záměrem standardizace bylin je zaručit, že spotřebitel dostane produkt, v němž je účinná látka konzistentní od dávky po šarži.

Vždy si  před zakoupením  kontrolujte u Vašeho prodejce  -výrobku hodnoty kurkuminoidů a dalších účinných látek v COA zde (certificate of analysis) co to znamená, najdete zde. 

COA  by vám tak měl  každý slušný výrobce předložit, tak abyste viděly, co vlastně užíváte tedy placebo nebo kvalitní účinný produkt. Pokud není u výrobku – doplňku stravy   uvedena  čistota všech  kurkuminoidů, která navíc není standardizována v COA a to.

Nezanedbatelný vliv při léčbě MCI a Alzheimerovy choroby, mají také výživa a pitný režim.

Pro lepší účinek u kompelxní léčby MCI a Alzheimerovy choroby se doporučuje do synergie s Kurkumínem zajistit dostatečný přísun vitaminů (vitaminy D,C, E, B6, B12, kyselina listová, ale také koenzym Q10), minerálů (hlavně jód, chrom, hořčík, mangan, selen, zinek, křemík a železo), antioxidantů, aminokyselin (nejlépe již v jednoduché, štěpené formě) a omega-3 nenasycených mastných kyselin.

Jako ideální dvojče spolu s Kurkumínem se doporučujeme užívání doplňku Korálovec ježatý (Mushroom and Herbs).Tento doplněk mimo jiné účinné látky a houby obsahuje i nejsilnější standardizovanou Ginkgo Bilobu list extrakt ve složení  standardizovaných účinných látek  a to 24% flavones, 6% terpene lactones, která je také velmi prospěšná u léčby MCI a Alzheimerovy choroby. Tímto spojeným synergetickým užíváním znásobíte možnosti úspěšné léčby ,ale pamatujte na to, že základem takovéto přírodní  úspěšné léčby je dlouhodobá nepřerušovaná terapie užívání.

Zde najdete 100% přírodní  doplňky,vitamíny a minerály s vynikající vstřebatelností ,vše bez pojiv, přídatných látek a jedovatých éček a se standardizovaným obsahem účinných látek.

Vyvarujte se také koupě a užívání doplňků, které jsou plné pomocných a přídatných látek, či škodlivých éček. Co to jsou v tabletkách a kapslích, pomocné a přídatné látky, či škodlivá éčka, před kterými varujeme a které obsahují většiny výrobků, to se dozvíte zde 

Co je potřeba vědět při užívání Kurkumínu.

Kurkumín jeho užívání je velmi bezpečné, ale je třeba vzít v úvahu několik opatření, pokud jde o doplňky z kurkumínem.
  • Vyvarujte se užívání,nebo se vždy poradte se svým lekařem při užívání v těhotenství a pří kojení.
  • Vyhýbejte se užívání, pokud trpíte problémy se žlučníkem.
  • Pokud Kurkumín užíváte pravidelně ve velkých dávkách a pokud trpíte poruchou krvácení, poraďte se svým lékařem.
  • Přerušte jeho užívání10 dnů před operací.
  • Vyhněte se užívání kurkumínu na prázdný žaludek tak, aby se zabránilo příznakům refluxu kyseliny kurkumín na lačno, může způsobit  reflux kyselin) Navíc při užívání kurkumínu na lačno, je zde minimální efekt účinku.
  • Obecné je potřeba vědět ,že kurkumín může mít některé  lékové interakce s léky na snížení žaludeční kyseliny, antidepresiva, léky na snížení hladiny cukru v krvi atd.
  • Je také známo, že i Kurkumin zasahuje do metabolismu některých léků. Proto se nedoporučuje užívat kurkuminové doplňky současně s jiným lékem o kterém nic neznáte. Poraďte se s lékařem


MÁTE ZÁJEM SE O TĚCHTO PŘÍRODNÍCH VÝROBCÍCH  DOZVĚDĚT VÍCE? CHCETE PORADIT S DÁVKOVÁNÍM?

DOPORUČUJEME

www.naturgreen.cz

jedinečné složení 
curcumin+piperin a další v synergii přidané účinné  látky najdete na eshopu zde!

NAVÍC SPECIÁLNĚ PŘIPRAVENÉ BALÍČKY NAJDETE  ZDE 
ZDE