MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Listy moruše bílé, účinná prevence proti cukrovce


Užívání extraktu z listů moruše může pomoci snížit rychlý nárůst krevního cukru po jídle, tedy snížit jeho špičky a pomoci tak minimalizovat rizika spojená s cukrovkou. To vše nám ukázala klinická studie provedená na 50 zdravých lidech.

Historie užívání listů moruše bílé na problémy s diabetem a krevním cukrem sahá daleko do historie tradiční čínské medicíny na Asijském kontinentě, kde se listy morušovníku právě k léčbě cukrovky používají.

Léčivé účinky přírodního extraktu listů z moruše jsou úzce spojeny s látkou, která se v nich vyskytuje, a nazývá se 1-deoxynojirimycin, zkráceně DNJ a některé její deriváty. Tyto látky dovedou inhibovat enzym odpovědný za trávení cukrů alfa-glukosidázu. Zpomalením, nebo zastavením tohoto enzymu dojde k zpomalení trávení škrobu a oligosacharidů. Tento mechanizmus potlačí skokový nárůst krevního cukru po jídle.

Ve vědeckém časopise Journal of Functional Foods vyšla studie korejské Ewha Woman’s Univerzity a Soeul National Univerzity of Science and Technology, která zaznamenala, že příjem 2,5g až 5g  listů z moruše vedl ke snížení hladiny glukózy v krvi po požití roztoku maltózy. Ve studii se přesně píše, že při požití vodního roztoku extraktu z listů moruše bílé, který obsahoval 0,36% DNJ se efektivně snížila hyperglykemie po požití roztoku se 75g maltózy. Tento pokus byl proveden na zdravých jedincích a měření hladiny glukózy v krvi probíhalo několikrát od začátku pokusu do 180 minut po podání maltózy.

 

Detaily studie

Vědci ze Soulu přijali 50 zdravých dobrovolníků, kteří se účastnili randomizované, dvojitě slepé studie, která byla srovnána s placebem. Dobrovolníci byli náhodně rozděleni do pěti skupin. Čtyři skupiny dostaly energetický nápoj z maltózy s 0g, 1,25g, 2,5g a 5g extraktu z listů moruše bílé. Pátá skupina dostala nápoj s 5g extraktu listu moruše bílé 30 minut před užitím nápoje z maltózy. Výsledky ukázaly, že 2,5 a 5g dávka extraktu měla spojitost s nižší hladinou glukózy v krvi u zdravých jedinců. Mezi těmito dávkami nebyl podstatný rozdíl. Také nebyl zaznamenán rozdíl mezi dávkou extraktu 30 minut před podáním energetického nápoje a dávkou, která byla podána přímo v něm.

 

Výsledek studie

Korejský výzkum nám ukázal, stejně jako předchozí studie zabývající se tímtéž tématem, že pomalejší vstřebávání cukru do krve je prokázáno, pokud se použije pouze extrakt z listů moruše bílé. Výsledky ale nejsou pozorovány, pokud podáme sloučeninu DNJ samotnou.

Listy morušovníku mohou také obsahovat dietní vlákninu, která je v organizmu nevstřebatelná a dovede urychlit vyprázdnění žaludku a následnou střevní absorpci. Vedle DNJ a rozpustné vlákniny, nalezneme  v listech morušovníku bílého také flavonoidy a další složky, které se ukázaly také jako užitečné inhibitory vstřebávání maltózy a glukózy, přesněji inhibitory alfa-glukosidázy.

V listech morušovníku nalezneme také flavonoidy, mezi které patří quercetin, rutin a kyselina chlorogenová. Z toho vyplývá, že snížení postprandiální absorpce (absorpce po jídle) glukózy po užití maltózy může být přičítáno inhibici vstřebávání glukózy a maltózy. Bohužel ve studii nebyl porovnán účinek DNJ a extraktu z morušových listů.

Tak či tak ze studie vyplývá, že užívání extraktu z listů moruše bílé může napomoci ke stabilizaci hladiny cukru u zdravých lidí a stejně tak u diabetiků. Zejména diabetici totiž potřebují mít hladiny glukózy v krvi co nejvíce vyvážené, bez velkých výkyvů.

VÍCE SE O EXTRAKTU Z LISTŮ MORUŠE BÍLÉ A JEHO PREVENTIVNÍM PŮSOBENÍ PROTI CUKROVCE MŮŽETE DOČÍST ZDE

DOPORUČUJEME

www.naturgreen.cz