MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Lutein je jako živina pro zdravé oči.

 

Lutein pro zdravé oči.

 

Všichni od malička víme, že mrkev prospívá zraku, však nám to také v dětství stále opakovali. Taky většina z nás dává svým očím pořádně zabrat. Mnoho hodin denně se díváme do monitoru počítače, večer sledujeme televizi nebo trávíme čas v zakouřeném prostředí, nosíme kontaktní čočky nebo naopak ignorujeme oční vadu, protože nám brýle nesluší, moc toho nenaspíme... Nechceme-li se k tak zásadnímu orgánu, jakým oko bezesporu je, chovat macešsky, měli bychom nejen přehodnotit svůj životní styl. Co alespoň zařadit do jídelníčku potraviny a doplňky stravy o kterých se ví, že zraku zaručeně prospívají?

Člověk má pět smyslů, mezi které patří i zrak. Zrakem přijímáme až 90 % informací. Zrak nám umožňuje vnímat světlo, barvy, tvary a kontrast. Také nám výrazně napomáhá při orientaci v prostoru. Nevidíme očima, ale mozkem. Světelný impuls prochází rohovkou, čočkou, sklivcem a dopadá na sítnici. Tam se mění na nervový impuls, který jde zrakovou dráhou až do korového centra mozku, kde se vytváří výsledný vjem. Jelikož je zrak jedním z nejdůležitějších smyslů, tak většinu náhlých změn zraku rychle a včas zaregistruje a začne řešit. Oko je smyslový orgán, který se skládá z oční koule a přídatných orgánů. Na oku rozeznáváme přední a zadní oční segment. Do předního segmentu patří víčka, spojivka, rohovka, čočka, závěsný aparát a ciliární těleso. Zadní segment se skládá z optické části sítnice a sklivce. Pomocí optických přístrojů jsme schopni zhodnotit stav předního očního segmentu a můžeme dohlédnout i na zadní oční segment. Při odhalování a diagnostice celkového onemocnění je oftalmologické vyšetření důležité. Jsme schopni neinvazivním způsobem zhodnotit vnější i vnitřní část oka. Celkové choroby, jak už říká sám název, postihují celé tělo. Zasažena bývá většina orgánů a oko není výjimkou. V oku mohou být zasaženy všechny části, podle toho jakým způsobem se celkové onemocnění po těle šíří. Šířit se může krví, pomocí lymfatického a nervového systému, ale také pronikáním do avaskulárních částí oka. Některá onemocnění lze právě pomocí oftalmologického vyšetření prokázat, ještě před nástupem jiných příznaků. Dá se předpokládat, že změny např. na cévách sítnice jsou i na cévách v celém těle.

Nedávné rozsáhlé studie ukazují, že velké dva antioxidační karotenoidy, Lutein a Zeaxantin předstihly Beta karoten jako nejdůležitější živiny pro zdraví očí. Lutein a Zeaxantin jsou členy rodiny karotenoidů, ale jsou to pouze jediné karotenoidy, které jsou a byly  skutečně nalezené v lidském oku. Věkem související makulární degenerace je hlavní příčinou slepoty u dospělých v na celém světě. Centrum sliznice zadní oční bulvy (sítnice), se nazývá makula. Jedná se o oblast oka, která přímá nejvíce světla a jeho funkcí je poskytovat ostré vidění, které  e potřebné pro čtení nebo pro zaostření. Jak stárneme, skvrna se může stát zjizvenou se zarudlou spojivku pod víčky. To vše je dáno poškozením způsobeným vystavení oka ultrafialovému světlu nebo poškozením oka způsobeného volnými radikály, kdy navíc touto kombinací může vzniknout šedý zákal. Ten je způsoben tím, že transparentní čočka oka je poškozena a zjednodušeně řečeno přiměje oko k tomu, že vidí pouze zamlženě. To vše je především dáno špatnou výživou oka nedostatkem antioxidačních karotenoidů, Luteinu a Zeaxantinu, oxidací čočky z volných radikálů, nebo vaší pracovní činnosti bez náležité ochrany vašeho zraku.

Co je to lutein a zeaxantin ?

Lutein a zeaxantin jsou soustředěny v makule a čočce oka. Lidské tělo nemůže a neumí vyrábět Lutein, proto musí být k podpoře oka získán nelepé z přírodních potravinových zdrojů. Lutein a zeaxanthin jsou dva typy přírodních karotenoidů, které jsou barevně většinou žluté až červené a jejich pigmenty se nacházejí hojně v zelenině, ale i dalších rostlinách. Ačkoli lutein je považován za žlutý pigment, ve vysokých koncentracích je až oranžovo-červené barvy! Je to nejhojnější karotenoid v přírodních potravinách, zejména v tmavě zelené zelenině jako je např. listová zelenina nebo špenát, který je jedním se známých zdrojů potravin.  Zelené potraviny, které jsou bohaté na Lutein však obsahují pouze malé množství Zeaxantinu, účinného karotenoidu s téměř identickou chemickou strukturou jako má barvivo ve vašem oku. Princip luteinu v přírodě je ten, že lutein a zeaxantin dokáže absorbovat přebytečnou světelnou energii, aby se zabránilo poškození rostlin z přílišného slunečního světla, a to zejména z vysoce energetických světelných UV paprsků s názvem modré světlo. Ve skutečnosti, skvrna je také nazývána "macula lutea" (z latinského makuly, což znamená "místo", a lutea, což znamená "žlutý"). Lutein a zeaxantin má také důležité antioxidační funkce v těle. Spolu s dalšími přírodními antioxidanty, včetně vitaminu C, beta-karotenu a vitaminu E , dokáží tyto důležité pigmenty chránit naše  tělo před škodlivými účinky volných radikálů, což jsou nestabilní molekuly, které mohou zničit naše buňky a hrají tím také roli u mnoha nemocí. Kromě důležité podpory oka a jeho výhod ostrého vidění, může lutein také  pomoci chránit proti ateroskleróze (nahromaděním tukových usazenin v cévách), tj. nemoci, která vede k většině srdečních záchvatů.

 

 

 

Výhody luteinu a zeaxantinu pro naše oči

Výzkumníci zjistili, že lutein a zeaxantin tvoří část žlutého pigmentu v makule. Žlutý pigment je určen k ochraně makuly tím, že pomáhá absorbovat škodlivé ultrafialové světlo. Lutein má silný antioxidační účinek. Může fungovat jako systém ochrany v citlivých oblastech makuly a čočky a tímto způsobem pomáhá a zabraňuje poškození oxidativnímí změnami související s AMD (věkem podmíněná makulární degenerace) a šedého zákalu. Řadou studií bylo zjištěno, že lutein a zeaxanthin může buď zabránit AMD nebo může zpomalit progresi onemocnění. Výzkumy publikované v mezinárodních studiích výživy a metabolismu zjistili, že doplněk stravy obsahující  čistý krystalický lutein a zeaxantin, účinně zvýšil optickou hustotu makulárního pigmentu v očích u většiny lidských subjektů. Předpokládá se, že makulární pigment, poskytuje vysokou ochranu proti rozvoji makulární degenerace. Studie zveřejněná v časopise American Journal of Epidemiology, Oftalmologie a Archiv oftalmologie zjistila, že při užívání většího množství luteinu a zeaxantinu v potravě, se spojuje s nižším výskytem AMD.

Další dvě studie publikované v investigativních odborných časopisech jako je Visual Science zjistily, že oči s vyšší úrovní makulární pigmentů mají ménší pravděpodobnost vyvinutí makulární degenerace. Ve výzkumu zveřejněném v Archives of Biochemistry and Biophysics, autoři studie došli k závěru, že lutein a zeaxanthin dokáže vytvořit filtr krátké vlnové délky světla a zabránit nebo snížit tvorbu volných radikálů u pigmentového epitelu sítnice a cévnatky. To také ukazuje, že směs těchto karotenoidů luteinu a zeaxanthinu  je účinnější než u jednoho z jednotlivých karotenoidů jako je napřklad u beta karotenu při stejné celkové koncentraci. Ve studii zveřejněné v časopise Optometrie, bylo hodnoceno 500 účastníků s časným AMD. Ti kteří,pravidelně konzumovali 8 mg zeaxanthinu v potravě denně po dobu jednoho roku, měli zlepšené noční vidění a navíc se zraková ostrost zlepšila v průměru o 1,5 řádků očního grafu.

V květnu 2013 byl zveřejněn tolik očekávaný výsledek druhé studie, která proběhla ve velkém měřítku v souvislosti s poslední  studií Eye Disease Study sponzorované National Eye Institute. Ta  navazuje na původní 5 let AREDS1 studie publikované v roce 2001, která testovala použití antioxidačních doplňků obsahující beta-karoten, vitamin C, vitamin E, zinek a měď mezi účastníky s časnou a středně vyvinutou makulární degenerací. Cílem AREDS2 bylo zhodnotit účinek jiných živin včetně luteinu a zeaxanthinu na prevenci AMD a jiných očních chorob souvisejících s věkem. Studie AREDS2 také zkoumala vliv při odstranění beta-karotenu z tohoto doplňku. Nové  studie ukázaly, že účastníci kteří byli vybráni s časnými příznaky makulární degenerace měli užíváním doplňků  stravy, které obsahovaly 10 mg luteinu a 2 mg zeaxantinu (a ne beta-karoten) každý den po dobu 5 let studie o 25 o 40 procent snížené riziko progrese AMD. Tyto studie potvrdily, že potraviny nebo doplňky stravy, které obsahují vysoké hodnoty přírodního a čistého  krystalického luteinu a zeaxantinu dokáží snižovat  riziko AMD již od podání první denní dávky tohoto doplňku stravy.

Podle této nové studie doplňky stravy obsahující lutein a zeaxanthin, kyselinu lipoovou a omega-3 mastné kyseliny jsou účinné při prevenci vzniku retinopatie u diabetických krys Vědci z Kresge Eye Institute v Detroitu kde byl sledován vliv doplňků obsahující karotenoidy, na sítnice oxidativního stresu a zánětu a rozvoj diabetické retinopatie provedli v roce 2014 tuto studii. Diabetes byla vyvolána a potvrzena u všech potkanů ​​ve studii. Poté některé krysy dostaly stravu, která zahrnovala doplňky stravy s obsahem účinných látek, zatímco jiné dostali stejné jídlo, ale bez doplňků. Po 11 měsících byly sítnice u krys hodnoceny na změny v krevních cévách, poškození buněk a jiných sítnicových změn charakteristických pro diabetickou retinopatii. U potkanů, kteří neobdržely tyto výživové doplňky, bylo vyvolané poškození sítnice cév třikrát až čtyřikrát vyšší než u potkanů, kteří dostávali přidané živiny obsahem luteinu. Autoři studie došli k závěru, že potravinové doplňky použité v této studii zabránily rozvinutí diabetické retinopatie a udržely normální funkci sítnice. Po ukončení a zhodnocení výsledků testů autoři jednoznačně prohlásily, že i když nebyly tyto testy provedeny na lidském organizmu, jedná se, v případě použití těchto látek, u lidského oka o dosažitelný a „levný doplněk léčby", k potlačení diabetické retinopatie u lidí s diabetem.

Co je to Diabetická retinopatie

Diabetická retinopatie je nezánětlivé onemocnění oční sítnice způsobené komplikací diabetu, který má vliv na oči. Vzniká jako důsledek celkového postižení cév u diabetu mellitu. Dochází k poškození krevních cév vyživujících sítnici a v těžkých případech dochází až ke krvácení do sítnice a sklivce se závažnou poruchou zraku až slepotou. Typicky se vyskytují na fundu mikroaneurysmata, zejména v centru. Nacházejí se zde tvrdá ložiska, měkká (vatovitá) a četné hemoragie. Častým jizvením pak může docházet až k odchlípení sítnice. Počáteční příznaky nejsou nápadné, proto je třeba u rizikových stavů provádět vyšetření očního pozadí (oftalmoskopii). Zpočátku nemusí mít diabetická retinopatie žádné symptomy nebo jen mírné problémy s viděním. Nakonec se však může diabetická retinopatie způsobit oslepnutí. Diabetická retinopatie se může vyvinout u každého, kdo má diabetes 1. typu nebo diabetes mellitus 2. typu. Čím déle máte diabetes, a čím více zapomínáte ovládat hladinu cukru v krvi, tím větší je pravděpodobnost, že dojde k rozvoji diabetické retinopatie.

Jaké jsou nejčastější příznaky?

Je možné, že trpíte diabetickou retinopatií a ani o tom nevíte. Ve skutečnosti je to obvyklé, protože v časných stádiích diabetické retinopatie nemusíte mít příznaky. Diabetická retinopatie obvykle postihuje obě oči a může být klasifikována jako časná a pokročilá, v závislosti na vašich příznacích. K diabetické retinopatii patří tyto příznaky:

  • Rozmazané vidění.
  • Proměnlivé vidění.
  • Tmavá nebo prázdná místa v zorném poli.
  • Ztráta zraku.
  • Potíže s barvocitem.

Druhy diabetické retinopatie

1) Včasná diabetická retinopatie. Tento typ diabetické retinopatie se nazývá neproliferativní diabetická retinopatie (NPDR). Říká se jí tak proto, že v tomto bodě, nové cévy nejsou a „roste zde“ (proliferační). NPDR, které lze popsat jako mírnou, střední nebo těžkou. Máte-li NPDR stěny krevních cév v sítnici slábnou. Malé boule (tzv. microaneurysms) vyčnívají z cévních stěn, někdy netěsní nebo zapříčiní vytékání tekutiny a krve do sítnice. Jak tato nemoc postupuje, mohou být menší části cév oka uzavřeny a větší sítnicové cévy se mohou začít rozšířovat a začínají mít nepravidelný průměr. Část nervových vláken v sítnici může také začít "bobtnat" a někdy se začne zvětšovat i centrální část sítnice (makula). Tento jev je známý pod názvem jako makulární edém.

2) Rozšířená diabetická retinopatie. Proliferativní diabetická retinopatie (PDR) je nejzávažnější typ diabetické retinopatie. Je to tzv. proliferativní, protože v této fázi, začnou růst nové cévy v sítnici. Tyto nové cévy jsou velikostně až abnormální. Při této poruše  cévy mohou růst až do abnormální velikosti, ale je u nich riziko že dojde k prasknutí a výronu tekutiny, které je podobná želé a vyplňuje střed oka (sklivec). Nakonec může  tato zjizvená tkáň stimulovat růst nových krevních cév a tím způsobí sítnici oddělení od zadní části oka. Pokud nové cévy narušují normální odtok tekutiny z oka, může tlak vygradovat v oční bulvě, což způsobuje glaukom. Tím může dojít k poškození nervu, který přenáší obraz z oka do mozku (zrakového nervu) a člověk oslepne.

Výrobek  Original Natural Lutein Extrakt, obsahuje  tzv. čistý krystalický Lutein a to 38 mg v jedné kapsli, což je až desetinásobná dávka proti konkurenčním výrobkům. Ten je extrahován přímo s Aksamitníku vzpřímeného (Tagetes erecta) a je jediným se zdrojů čistého koncentrovaného Luteinu v nejsilnější podobě pro doplnění do lidského oka.  Spojuje sílu krystalického Luteinu a zeaxantunu z Aksamitníku vzpřímeného a flavonoidů ze Světlíku lékařského, jež doplňuje o extrakty z Acai Bery, Brusinek, Brokolice, Červeného jetele, Omega-3 masné kyseliny ze Lnu setého a Beta karotenu.

Výtažek čistého krystalického luteinu

Čistá extrakce je  pouze  to, kdy vzniká z Aksamitníku vzpřímeného (Tagetes erecta) tzv. vyčištěný 
krystalický Lutein a to není to samé jako "výtažek z měsíčku". Při každém nákupu si dejte si pozor na kvalitní produkty "pro zdravé oko", obsahující pouze tento čistý výtažek z Aksamitníku vzpřímeného (Tagetes erecta). Pro produkt Original Natural Lutein Extrakt se používá patentovaný proces extrakce a separace, kdy vzniká aktivní a vyčištěný krystalický Lutein a zeaxantin pouze ze složek Aksamitníku (Tagetes erecta). Korunní lístky aksamitníku jsou nejbohatší na oranžovo-žluté karotenoidy Lutein a Zeaxantin. Pouze lutein a zeaxantin je účinný a 100% vstřebatelný k posílení zraku a vašeho oka. Čím větší je koncentrace čistého luteinu v oční tkáni, tím nižší je výskyt podmíněné makulární degenerace (AMD) a šedého zákalu a dalších očních nemocí. 


CHCETE-LI SE O PŘÍPRAVKU ORIGINAL NATURAL LUTEIN EXTRAKT DOZVĚDĚT VÍCE, DOPORUČUJEME

www.naturgreen.cz