MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Hrozí vám Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba?

Hrozí vám Parkinsonova nebo Alzheimerova choroba? Máme pro vás jednoduchý test, který odhalí, jak jste na tom. Vychází kromě jiného i z toho, jak se chováte ve spánku. Podle lékařů spolu totiž tyto dva faktory velmi úzce souvisejí.Miliony lidí na celém světě trpí Parkinsonovou a Alzheimerovou  nemocí nebo jejími syndromy. Podle světových údajů zdravotnických informací je, ale toto ještě dvakrát až třikrát vyšší, než se dosud předpokládalo.


Zatímco při Parkinsonově chorobě zůstává mysl nepoškozená u Alzheimera se její stav rapidně zhoršuje zde

Parkinsonova choroba je neurodegenerativní onemocnění, které postihuje starší osoby v produktivním věku, ale objevuje se i u pacientů před padesátkou či čtyřicítkou.Parkinsonova choroba označuje degenerativní onemocnění centrální nervové soustavy, zapříčiněné nadměrnou ztrátou nervových buněk v bazálních gangliích mozku, odpovědných za produkci dopaminu (neurotransmiter=přenašeč signálů mezi neurony). Nedostatek dopaminu má za následek postupnou ztrátu schopnosti postiženého ovládat nebo kontrolovat svůj pohyb. Častým projevem je třes, mimovolné pohyby, pomalost a ztuhlost, rychlá únava, tzv. stavy „vypojení“, kdy má pacient obrovský problém se znovu „zapnout“ a uvést do pohybu, promluvit, artikulovat, usmát se. Za bezvýrazným obličejem se však stále skrývá inteligentní člověk, který tímto stavem trpí, a tak se přidávají deprese a další psychické problémy. Obraz onemocnění se vždy zrcadlí v genomu člověka. Parkinsonova nemoc se projevuje primárně parkinsonským syndromem - různou měrou vyjádřeným třesem, pohybovým zpomalením a ztuhlostí. Zvl. v pozdní fázi choroby mohou být i projevy demence. Příznaky demence se mohou dostavit i dříve 

Alzheimerova choroba "je Alzheimerova choroba "diabetem typu 3“ ta se projevuje především poruchou paměti, demencí, pacienti mohou mít ale i lehké projevy podobné Parkinsonově nemoci. Existuje i forma demence provázená výraznější parkinsonskou symptomatologií - DLBD. Je obvykle popsána jako "diabetes mozku". Je to proto, že některé důkazy ukazují silnou souvislost mezi metabolickými onemocněními / poruchami a systémem zpracování signálu. U Alzheimerovy choroby, přítomnost zánětu a inzulinu v těle odolává poškozeným neuronům a brání komunikaci mezi mozkovými buňkami. Přizpůsobením se zdravější stravě můžete pomoci snížit zánět a chránit mozek.

Jak si zde můžu pomoci ?

  • Snižte cukr: vyvarujte se cukru a jednoduchých sacharidů, jako je bílá mouka, těstoviny, bílá rýže nebo cokoli s přidaným cukrem, protože to vede k dramatickým špičkám hladiny krevního cukru, které pak způsobují zánět v mozku.

  • Vyhněte se hydrogenovaným olejům: trans-tuky mohou způsobit záněty a také produkují volné radikály, které jsou pro mozku velmi škodlivé. Pokuste se snížit spotřebu rychlého občerstvení a balených potravin.

  • Konzumujte více OMEGA-3:DHA nalezená v omega-3 mastných kyselinách může pomoci zabránit Alzheimerově chorobě a demence redukcí beta-amyloidových plaků.

  • Užijte si šálek zeleného čaje: pravidelná konzumace zeleného čaje zde může zvýšit bdělost a paměť, která zpomaluje stárnutí mozku. Pití 2-3 šálků čaje může z dlouhodobého hlediska prospět zdraví mozku.

Vaše sny se dostavují během hluboké fáze spánku (REM) a jejich úloha je pro zdraví člověka velmi důležitá. Pokud jsme třeba ve stresu, podvědomí se tímto způsobem snaží ulevit naší mysli. Právě ve snu totiž dochází k "řešení" problémů, které nás tíží.

Někdy se, ale stává, že sny jakoby ožijí a stávají se pro nás velmi emotivní a někdy i nebezpečnou záležitostí. "V případě poruchy chování v REM spánku dochází k částečnému nebo vzácně úplnému uskutečnění pohybů a chování podle probíhajícího snu v REM spánku. Jedná se o potenciálně závažnou nemoc, neboť může dojít ke zranění např. při pádu z lůžka, bolestivým úderem či do předmětů v okolí lůžka nebo udeřením partnera na lůžku," 

To ,ale není největší problém, který živé sny představují. "Ukazuje se, že nemocní postižení tímto onemocněním mají vyšší riziko rozvoje onemocnění s příznaky Parkinsonovy nemoci," 

Při neurodegenerativních onemocněních jako je Parkinsonova choroba postupně zanikají nervové buňky. Parkinsonova nemoc na sebe upozorní omezením hybnosti, svalovou ztuhlostí a případně třesem, ale může mít i psychické příznaky.

Jestli máte některý z příznaků Parkinsonovy nemoci odhalí jednoduchý test. Odpovězte si na tyto otázky:

1) Míváte velmi živé sny, při kterých mluvíte, křičíte, nadáváte nebo se hlasitě smějete ze spánku?

2) Míváte velmi živé sny, při kterých jste se někdy zranil (např. o předměty v okolí nebo pádem z lůžka)?

3) Míváte velmi živé sny, při kterých jste někdy zranil spolunocležníka?

4) Třese se Vám jedna nebo obě ruce?

5) Zhoršila se výrazně obratnost vašich prstů, např. při zapínání knoflíků?

6) Máte lehce šouravou chůzi, nebo táhnete nohu za sebou?

7) Chodíte drobnými krůčky a stává se často, že zakopnete nebo upadnete?

8) Začínáte se vyhýbat přátelům, straníte se kontaktů s lidmi a nemáte do ničeho chuť?

9) Všimli jste si změny hlasu? Je monotónní a tišší než dříve, nebo velmi chraptivý?

10) Začali jste psát menší písmena?
Deset příznaků, které by vás měly varovat 
Alzheimerova choroba 

1) Ztráta paměti, která ovlivňuje schopnost plnit běžné pracovní úkoly

Zapomínat občas pracovní úkoly, jména kolegů nebo telefonní čísla spolupracovníků a vzpomenout si na ně později, je normální. Lidé trpící Alzheimerovou chorobou však zapomínají častěji a nevzpomenou si ani později.

2) Problémy s vykonáním běžných činností

Hodně vytížení lidé jsou občas roztržití, takže někdy nechají dušenou mrkev stát v kastrolu na sporáku a vzpomenou si na ni, až když už je po jídle. Lidé trpící Alzheimerovou chorobou ale připraví jídlo a nejen že ho zapomenout dát na stůl, ale zapomenou i na to, že ho vůbec udělali.

3) Problémy s řečí

Každý má někdy problém najít správné slovo, ale člověk s Alzheimerovou chorobou zapomíná i jednoduchá slova nebo je nahrazuje nesprávnými, a jeho věty pak nedávají smysl.

4) Časová a místní dezorientace

Každý někdy zapomene, jaký je den a kam vlastně jede, to je normální. Ale lidé s Alzheimerovou nemocí se ztratí ve vlastní ulici a nevědí, kde jsou, jak se tam dostali, ani jak se dostanou domů.

5) Špatný nebo zhoršující se racionální úsudek

Lidé se někdy tak zaberou do nějaké činnosti, že na chvíli zapomenou na dítě, které mají na starosti. Lidé s Alzheimerovou nemocí úplně zapomenou, že nějaké dítě existuje. Mohou se i nesmyslně obléknout, například si vezmou na sebe několik košil nebo halenek najednou.

6)Problémy s abstraktním myšlením

Placení složenek anebo sledování účtů kreditní karty může někoho vyvést z míry, když je trochu komplikovanější než jindy. Člověk s Alzheimerovou nemocí může úplně zapomenout, co ta čísla znamenají a co s nimi má dělat.

7) Zakládání věcí na nesprávné místo

Každý někdy někam založí peněženku nebo klíče. Člověk s Alzheimerovou nemocí dává věci na zcela nesmyslná místa: žehličku do ledničky nebo hodinky do cukřenky.

8)Změny v náladě nebo chování

Každý má někdy špatnou náladu. Člověk s Alzheimerovou nemocí ale podléhá prudkým změnám nálady. Náhle a nečekaně propukne v pláč nebo podlehne návalu hněvu, i když k tomu nemá žádný zjevný důvod.

9) Změny osobnosti

Lidské povahy se běžně do určité míry mění s věkem. Ale člověk s Alzheimerovou nemocí se může změnit zásadním způsobem. Stává se někdy velmi zmateným, podezíravým nebo ustrašeným.

10) Ztráta iniciativy

Když je člověk někdy znechucen domácími pracemi, zaměstnáním nebo společenskými povinnostmi, je to normální. Většinou se chuť do práce opět brzy dostaví. Člověk s Alzheimerovou nemocí může propadnout naprosté pasivitě a potřebuje neustálé podněty, aby se do něčeho zapojil.

Dle klinických studií může Astaxanthin zlepšovat funkce mozku, a zpomalit tak proces jeho stárnutí. Rovněž pomáhá pacientům s Alzheimerovou nebo Parkinsonovou chorobou.Výsledky studie dokládají, že Astaxanthin může sloužit jako prevence demence, a dokonce také Alzheimerovy choroby.5 V další klinické studii Astaxanthin prokázal svou účinnost při zvyšování kognitivní funkce u zdravých starších lidí a při zpomalení procesu stárnutí. 

Tato studie byla provedena za účelem zkoumání účinku doplňku stravy obsahujícího extrakt astaxanthinrichu získaného z Paracoccus carotinifaciens (astaxantinový doplněk) na kognitivní funkci subjektů ve věku 45-64 let. Kognitivní funkce 28 subjektů podávaných perorálně 8 mg astaxantinu denně / astaxantinový přípravek po dobu 8 týdnů (astaxantinová skupina) a 26 subjektů, kterým bylo podáváno placebo (skupina placeba), byly srovnány pomocí testu slovní paměti, verbálního fluenčního testu a Stroopova testu.

Astaxantinová skupina zaznamenala výrazně větší zvýšení hladiny astaxantinu v krvi než skupina s placebem. Mezi výsledky testů však nedošlo k významným rozdílům mezi skupinami. Analýza podskupiny byla provedena po rozdělení subjektů do <55 let a ve věku ≥ 55 let. Výsledek "slov vyvolaných po 5 minutách" v testu slovní paměť u <55 letých subjektů ukázal významné zlepšení v skupině s astaxantinem než ve skupině s placebem, který nebyl nalezen u pacientů starších 55 let. Naše výsledky naznačují, že lidé ve věku 45-54 let mohou po uplynutí 8 týdnů po podání doplňku astaxantinu pociťovat zlepšenou kognitivní funkci. Na základě testovaných parametrů nebyl podávání astaxantinového doplňku spojeno s problémy souvisejícími s bezpečností.

I pravidelné cvičení může snížit riziko Alzheimerovy choroby až na 50%, tvrdí Alzheimerova výzkumná nadace. Nejen, že fyzická aktivita udrží krev, ale také zvyšuje chemikálie, které chrání mozek. Cvičení má také tendenci snížit část přirozeného snížení mozkových přípojek, ke kterému dochází při stárnutí.


Zahraniční studie v AN jazyce zde  a zde 

Naturgreen®MultiMagnesium Brain & Body je nový originální a synergeticky silný výrobek s vysokou biologickou dostupností a s vysokým účinkem absorpce. Je to kombinace spojení čtyř nejlepších druhů magnesia v organických a chelátových formách. To vše v synergii se SMP vápníkem, vitamínem D3, koenzymem CQ10 a jedním s nejsilnějších přírodních antioxidantů na světě Astaxanthinu. 

Klasická medicína v mnoha případech nenabízí uspokojivé možnosti léčby. Dokáže sice zmírnit příznaky, avšak trvalé uzdravení nepřináší. Důležitým krokem v hledání úspěšné léčby je začít k tomuto souboru chorob a nemocí vždy přistupovat holisticky (celostně). I když je zdánlivě zasažena třeba jen jedna orgánová soustava, mohou důležitou roli hrát i další okolnosti, jako například nedostatečný příjem důležitých látek, zánětlivé procesy a tělesný stres.

Některé byliny a houby vitamíny či minerály, tak dokáží významně zmírnit projevy některých onemocnění. I nedostatečná konzumace Omega 3 mastných kyselin ,může zvýšit riziko ukládání amyloidu v mozkové tkáni a rozvoje Alzheimerovy choroby (AD), objevil nový výzkum zveřejněný online v JAMA Neurology.

 „Vyšší koncentrace dokosahexaenové esenciální mastné kyseliny (DHA) byly spojeny s nižším stupněm cerebrální amyloidózy, větším objemem mozku a lepšími kognitivními funkcemi u kognitivně zdravých pacientů,“ uvedl Hussein N. Yassine z University of Southern California, Los Angeles v článku zveřejněném online v JAMA Neurology.

Zkuste využít sílu přírody, která jako vždy myslí na všechno, a tak dokáže pomoci i v tomto případě. Takováto přírodní léčba pak dokonce může uvézt organizmus opět do ztracené rovnováhy a nabídne nám nový příliv energie, který může být začátkem na cestě k opravdovému uzdravení.

Je to snadná, bezpečná a účinná domácí léčba a regenerace pro každého - zjistěte více zde.


JESTLIŽE SE CHCETE DOZVĚDĚT VÍCE O PREVENTIVNÍCH A LÉČIVÝCH PROSTŘEDCÍCH

PODÍVEJTE SE ZDE


 Kurkumín pro Alzheimerovou chorobu zde 

Korálovec ježatý zlepšuje paměť i náladu zde

Speciální balíčky přímo zaměřené na vaše nemoci,najdete zde