MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Ohňovec brázditý extrakt

Ohňovec brázditý (Phellinus linteus)
100% čistý extrakt ve vegan kapslích
Pomáhá proti rakovině prostaty

Ohňovec brázditý, v Koreji známý jako Sanghwang a v Japonsku jako Meshimakobu, je léčivá houba, která se podobá kopytu a parazituje na moruších. Patří mezi dřevokazé houby způsobující bílou hnilobu dřeva. Po dlouhá staletí byl Ohňovec brázditý rozšířen po celém Japonsku, Číně a Koreji a byl považována za jakýsi zázrak přírody, který člověka chrání před různými nemocemi a může mu prodloužit život. V tradiční čínské medicíně je Ohňovec velmi často užíván v kombinaci s jinými léčivými houbami (například Reishi a Maitake). Korea také patří na první místo ve vývoji protirakovinových léků vyráběných z této houby. K léčivým účelům jsou sbírány a používány houby, které tvoří velké plodnice. Ty se nejčastěji vyskytují v hlubokých lesích. 

Léčba zejména houbami  je  tajemstvím čtyř až pět tisíc  let staré čínské,japonské nebo korejské  medicíny, kdy toto léčení  odjakživa spočívalo  v bylinné  neboli přírodní léčbě. Tyto přírodní  medicíny jsou označovány medicínami 3. tisíciletí a  jsou stále více vyhledávanými prostředky k uzdravení a to  zejména v našem západním  světe. Jejich zvýšená  popularita je dána tím,že tato  medicína působí přímo na konkrétní nemoc-problém  a tím  odstraňuje příčiny této nemoci. Západní  léky neodstraní příčinu nemoci  a navíc  jsou provázený  mnoha dalšími vedlejšími účinky, které jsou pro naše tělo devastující.

První vědecká studie o jeho léčivých účincích vyšla v roce 1971, kdy ohňovec poprvé vědecky zkoumal japonský vědec Sasaki, a od té doby byly jeho polysacharidy a také nízkomolekulární látky podrobeny důkladnému výzkumu. Ve snaze aplikovat tradiční vědomosti o této houbě do norem západní vědy, začínají v 80. letech minulého století výzkumy, které jsou intenzívnější až o 20 let později. Výzkumníci postupně prokázali imunomodulační a protinádorové účinky houby. Prokázali, že P. linteus vyvolává buněčnou demontáž (apoptózu) u mnoha druhů rakovin, aniž by nějak poškozoval normální tkáně. Studie o protinádorovém působení a synergii s konvečními cytostatiky postupně potvrzují status ohňovce brázditého jako účinného prostředku  v boji proti rakovině. Klinických zkušeností s ohňovcem P. linteus  však stále přibývá. V nejnovějších  klinických testech byl extrakt z ohňovce účinný u rakoviny prostaty a u hepatocelulárního karcinomu s metastázemi do plic. Od samého počátku výzkumu byla věnována velká pozornost polysacharidům , ale postupem času a novým výzkumem jsou u Ohňovce P. linteus  objevovány a izolovány další nové  biologicky účinné látky této houby a jejich farmakologické a toxikologické účinky.

Izolované polysacharidy mají prokázané imunomodulační vlastnosti. Zmíněné polysacharidy se v ohňovci brázditém ještě doplňují s heteropolyglykany. Jde o polysacharidy, které jsou navázané na peptidovou skupinu. V peptidické části můžeme nalézt hojně zastoupeny seriny a threonin, což jsou imunostimulační látky.

Polysacharidy ohňovce stimulují B-lymfocyty, mají stimulační i supresivní účinky a potlačují růst nádorů a tvorbu metastáz. Dovedou stimulovat B-lymfocyty a zároveň mají i imunosupresivní účinky, které pravděpodobně stojí za zpomalením růstu nádorů.Na biologickém účinku polysacharidů ohňovce P. linteus se mohou podílet také kyselé heteropolyglykany, v nichž je polysacharid navázán na peptid. Jejich peptidická část obsahuje velké množství serinu a threoninu a látky vykazují imunostimulační aktivitu. Ve studiích byly podávány orálně myším s experimentální arthritidou, významným způsobem potlačují příznaky nemoci. Peptidoglykany P. linteus stimulují aktivitu B-lymfocytů a mají protizánětlivé účinky. Polysacharidové složky ohňovce P. linteus mají i další biologické účinky. Např. zmírňují průběh experimentálního šoku u laboratorních zvířat nebo chrání játra před hepatotoxickým účinkem tetrachlormethanu a jiných hepatotoxinů. Methanolický extrakt ohňovce má antibakteriální aktivitu a je účinný proti rezistentním kmenům Staphylococcus aureus.

Z jiných látek nalezených v ohňovci P. linteus je významný např. hispidin, který má silné antioxidační účinky nebo hispolon, který zastavuje proliferaci lidských epidermoidních KB buněk, buněk plicního karcinomu a žlučníku, zabraňuje tvorbě metastáz a má také analgetické účinky. Další skupinou látek nalezených v ohňovci P. Linteus, jsou furanové deriváty phellinusfurany A a B, které inhibují (tlumí) hemolytickou aktivitu lidského séra. Významnou skupinu sekundárních metabolitů ohňovce tvoří také antioxidačně účinné polyfenoly. Jednou z posledních biologicky aktivních substancí ohňovce je protizánětlivě účinný inotilon. Klinických zkušeností s ohňovcem P. linteus stále přibývá. V nejnovějších  klinických testech byl extrakt z ohňovce účinný u rakoviny prostaty a u hepatocelulárního karcinomu s metastázemi do plic.

Extrakt z ohňovce brázditého neobsahuje pouze velké molekuly polysacharidů a heteropolyglykanů. Z jiných látek nalezených v ohňovci P. linteus je významný např. hispidin, který má silné antioxidační účinky nebo hispolon, který zastavuje proliferaci lidských epidermoidních KB buněk, buněk plicního karcinomu a žlučníku, zabraňuje tvorbě metastáz a má také analgetické účinky. Ostatní sloučeniny inhibují polyferaci některých rakovinných buněk a phellinon je silný inhibitor enoyl-ACP-reduktázy známého zlatého stafylokoka (Staphylococcus aureus). Antioxidační aktivitu vykazují také polyfenoly a styrylpyrony, které patří mezi sekundární metabolity ohňovce brázditého. Další skupinou látek nalezených v ohňovci P. Linteus, jsou furanové deriváty phellinusfurany A a B, které inhibují (tlumí) hemolytickou aktivitu lidského séra. Významnou skupinu sekundárních metabolitů ohňovce tvoří také antioxidačně účinné polyfenoly. Jednou z posledních biologicky aktivních substancí ohňovce je protizánětlivě účinný inotilon. 

Léčivé účinky Ohňovec Phellinus linteus 

V tradiční čínské medicíně má Ohňovec Phellinus linteus tisíciletou tradici v léčbě nemocí jako jsou zažívací potíže, průjem, krvácení a rakovina. nádorů plic, prsu, prostaty či pokožky a mnoha dalších onemocnění. Již tehdy lidé věděli, že houba posiluje náš imunitní systém. Obsahuje beta-D glukan a lectin. Tyto dva polysacharid-proteinové komplexy mají důležité vlastnosti, které řídí imunitní systém.Ve snaze přeložit tradiční vědomosti o této houbě do norem západní vědy výzkumníci demonstrovali imunomodulační (stimulační i supresivní) a protinádorové účinky. Vyvolává apoptózu u mnoha druhů rakovin, aniž by poškozoval normální tkáně. Studie o protinádorovém působení a synergii s konvenčními cytostatiky postupně potvrzují jeho tradiční status protirakovinného prostředku.

Na Tchaj-wanu se této houbě říká san huan a věnuje se mu značná pozornost. Tchajwanská studie zde potvrzuje silnou antioxidační aktivitu, působení proti rakovině plic a melanomu. Specificky bylo zjištěno též jeho působení proti buňkám rakoviny tlustého střeva a konečníku. Všechny odborné studie  v AN jazyce najdete zde. 

Při jakém onemocnění může Ohňovec pomoci?

Rakovina

Důvodem proč jsou léčivé účinky Ohňovce brázditého tak cenné, je především to, že má velmi silnou protinádorovou aktivitu. Dokáže inhibovat proliferaci plic, prostaty a nádorových buněk kůže. Nejnovější výzkumy také prokázaly, že výtažky z Ohňovce můžou zabránit růstu rakoviny prsu. Jeho molekulární účinky souvisí se vznikem apoptózy v nádorech prostaty a jsou deailně popsány v několika studiích světově uznávaného časopisu Nature. Ohňovec v podstatě přinutí nádorové buňky spustit jejich destrukční program. Extrakt z Ohňovce také podporuje účinnost cytostatik, která se běžně na karcinom prostaty užívají.

Pravidelné užívání extraktů z Ohňovce brázditého pomáhá zlepšit celkovou funkci imunitního systému našeho těla, může potlačit zánět a tím i růst a šíření rakovinných nádorů. Užívání je také důležité pro samotnou prevenci jejich vzniku.

Léčba krvácení

Ohňovec brázditý může regulovat a kontrolovat krvácení do vaječníků a nadměrné krvácení během menstruace. Je také schopen zastavit střevní krvácení. V současné době také probíhají výzkumy zda, dokáže Ohňovec brázditý ovládat hemofilii a v případě, že se výsledky potvrdí, nastane velký průlom v oblasti medicíny. Hemofilie je genetická porucha, která inhibuje normální srážlivost krve. Když se například poraníme, otevřená rána začne krvácet, ale za chvíli tělo zahájí proces srážení krve, až se nakonec krvácení zastaví a tělo začne opravovat poškozené buňky. V případě hemofilie se krvácení nezastaví.

Antibakteriální vlastnosti

Výtažky z Ohňovce brázditého obsahují sloučeniny, které bojují proti různým bakteriím (například Staphylococcus aureus). Tato bakterie může způsobit sražení krevní plazmy, což ve velmi vážné, protože plazma je část krve, která přesouvá živiny do celého těla organismu. Užívání extraktů z Ohňovce brázditého nás proti této a mnoha jiným bakteriím chrání. Ohňovec také dokáže zastavit průjmové potíže, které bakterie způsobují. A pokud jsou tyto potíže nadměrné, dojde k dehydrataci organismu a můžou nastat fatální následky.  

Poruchy trávení

Užívání extraktů z Ohňovce nám může také pomoct při trávících potížích jako je zácpa nebo syndrom dráždivého tračníku. Tyto poruchy často vznikají z důvodu nesprávného životního stylu a nevhodných stravovacích návyků. Chcete-li zácpě předejít, je důležitý pravidelný pohyb a obsah vlákniny ve vaší stravě.  

Ekzém

Výtažky z Ohňovce pomáhají při léčbě atopické dermatitidy, což je ekzém spojený s poruchou imunitního systému organismu. Dokáže snížit hladinu imunitních buněk, které hrají důležitou roli při ekzému.  

Diabetes

Užívání extraktů z Ohňovce je velmi prospěšné pro osoby trpící diabetem, protože reguluje hladinu cukru v krvi. Díky tomu, že Ohňovec obsahuje vysoké množství polysacharidů, může pomoci zastavit rozvoj autoimunitního diabetu. Jedná se o diabetes, při kterém náš imunitní systém proti sobě obrací a ničí buňky produkující inzulin.

Ohňovec brázditý extrakt

Je prokázáno, že pravidelné užívání doplňků stravy z Ohňovce je pro naše tělo velmi prospěšné, zlepšuje funkci imunitního systému, dokáže snížit zánět, zmírnit bolest, pomoci při různých onemocněních a působí taktéž jako prevence před vznikem různých onemocnění, včetně rakoviny.

Je ale velmi důležité vybrat si ten správný výrobek z Ohňovce, který budete užívat. V extraktech je obsaženo mnohem více polysacharidů a účinných látek z hub, než v pouze mletých houbách, které mohou navíc dráždit žaludek. Také je důležité, abyste měli ve své tobolce či kapsli Ohňovce kvalitní extrakt od certifikovaného výrobce, který již není míchán s plnidly, mazadly nebo jinými chemikáliemi. Bohužel většina výrobců používá levnější želatinové kapsle, do kterých extrakty bez těchto přídavných látek nelze naplnit.

Náš Extrakt z Ohňovce proto plníme do HPMC kapslí, které jsou vhodné i pro vegany a nemusíme do nich přidávat žádné přídavné látky. Jejich cena sice může být vyšší, než u konkurence nebo na slevových portálech, ale budou také mnohem účinnější a silnější, než pilulky Ohňovce míchané s dalšími chemikáliemi.

Podle tradiční čínské medicíny můžete Ohňovec brázditý extrakt kombinovat s dalšími medicinálními účinky podle typu onemocnění. Jsou jimi zejména Ganoderma lucidum známá jako Reishi nebo Maitake (Grifola frondosa).


CHCETE-LI SE DOZVĚDĚT VÍCE O KVALITNÍCH

EXTRAKTECH Z HUB, PODÍVEJTE SE
ZDE

Speciálně připravené balíčky najdete  zde 

Zajímavá studie:  
Ohňovec pomáhá proti rakovině prostaty

Další informace o této a dalších houbách  od uznávaného českého mykologa Prof. RNDr. Jiřího Patočky DrSc  naleznete zde : Sang hwang – asijská tradiční medicína  a zde 

back links AN
Han SB, Lee CW, Kang JS, Yoon YD, Lee KH, Lee K, Park SK, Kim HM. Acidic polysaccharide from Phellinus linteus inhibits melanoma cell metastasis by blocking cell adhesion and invasion Int Immunopharmacol. 2006; 6(4): 697-702.
Huang GJ, Huang SS, Deng JS. Anti-inflammatory activities of inotilone from Phellinus linteus through the inhibition of MMP-9, NF-κB, and MAPK activation in vitro and in vivo. PLoS One. 2012; 7(5): e35922.
Huang GJ, Yang CM, Chang YS, Amagaya S, Wang HC, Hou WC, Huang SS, Hu ML. Hispolon suppresses SK-Hep1 human hepatoma cell metastasis by inhibiting matrix metalloproteinase-2/9 and urokinase-plasminogen activator through the PI3K/Akt and ERK signaling pathways. J Agric Food Chem. 2010; 58(17): 9468-9475.
Hur JM, Yang CH, Han SH, Lee SH, You YO, Park JC, Kim KJ. Antibacterial effect of Phellinus linteus against methicillin-resistant Staphylococcus aureus. Fitoterapia. 2004; 75(6): 603-605.
Chang HY, Sheu MJ, Yang CH, Lu TC, Chang YS, Peng WH, Huang SS, Huang GJ. Analgesic effects and the mechanisms of anti-inflammation of hispolon in mice. Evid Based Complement Alternat Med. 2011; 2011: 478246.
Chen W, Feng L, Huang Z, Su H. Hispidin produced from Phellinus linteus protects against peroxynitrite-mediated  DNA damage and hydroxyl radical generation. Chem Biol Interact. 2012; 199(3): 137-142.
Chen W, He FY, Li YQ. The apoptosis effect of hispolon from Phellinus linteus (Berkeley & Curtis) Teng  on human epidermoid KB cells. J Ethnopharmacol. 2006; 105(1-2): 280-285.
Choa JY, Kwona YJ, Sohna MJ, Seokb SJ, Kima WG. Phellinstatin, a new inhibitor of enoyl-ACP reductase produced by the medicinal fungus Phellinus linteus. Bioorg Med Chem Letters 2011; 21(6): 1716–1718.
Choi YH, Huh MK, Ryu CH, Choi BT, Jeong YK. Induction of apoptotic cell death by mycelium extracts of Phellinus linteus in human neuroblastoma cells. Immunopharmacology. 1999; 41(2): 157-164.
Cho JH, Cho SD, Hu H, Kim SH, Lee SK, Lee YS, Kang KS. The roles of ERK1/2 and p38 MAP kinases in the preventive mechanisms of mushroom  Phellinus linteus against the inhibition of gap junctional intercellular communication by hydrogen peroxide. Carcinogenesis. 2002; 23(7): 1163-1169.
Cho JY, Kwon YJ, Sohn MJ, Seok SJ, Kim WG. Phellinstatin, a new inhibitor of enoyl-ACP reductase produced by the medicinbal fungus Phellinus linteus. Bioorg Med Chem Lett. 2011; 21(6): 1716-1718.
Jang JS, Lee JS, Lee JH, Kwon DS, Lee KE, Lee SY, Hong EK. Hispidin produced from Phellinus linteus protects pancreatic beta-cells from damage by hydrogen peroxide. Arch Pharm Res. 2010; 33(6): 853-861.
Jeon TI, Hwang SG, Lim BO, Park DK. Extracts of Phellinus linteus grown on germinated brown rice suppress liver damage induced by carbon tetrachloride in rats. Biotechnol Lett. 2003; 25(24): 2093-2096.
Jiang J, Eliaz I, Sliva D. Suppression of growth and invasive behavior of human prostate cancer cells by ProstaCaid™: mechanism of activity. Int J Oncol. 2011;38(6): 1675-1682.
Jiang J, Thyagarajan-Sahu A, Loganathan J, Eliaz I, Terry C, Sandusky GE, Sliva D. BreastDefend™ prevents breast-to-lung cancer metastases in an orthotopic snímal model of triple-negative human breast cancer. Oncol Rep. 2012; 28(4): 1139-1145.
Jung JY, Lee IK, Seok SJ, Lee HJ, Kim YH, Yun BS. Antioxidant polyphenols from the mycelial culture of the medicinal fungi Inonotus xeranticus and Phellinus linteus. J Appl Microbiol. 2008; 104(6): 1824-1832.
Kim BC, Choi JW, Hong HY, Lee SA, Hong S, Park EH, Kim SJ, Lim CJ. Heme oxygenase-1 mediates the anti-inflammatory effect of mushroom Phellinus linteus in LPS-stimulated RAW264.7 macrophages. J Ethnopharmacol. 2006; 106(3): 364-371.
Kim BC, Jeon WK, Hong HY, Jeon KB, Hahn JH, Kim YM, Numazawa S, Yosida T, Park EH, Lim CJ. The anti-inflammatory activity of Phellinus linteus (Berk. & M.A. Curt.) is mediated through the PKCdelta/Nrf2/ARE signaling to up-regulation of heme oxygenase-1. J Ethnopharmacol. 2007; 113(2): 240-247.
Kim GY, Han MG, Song YS, Shin BC, Shin YI, Lee HJ, Moon DO, Lee CM, Kwak JY, Bae  YS, Lee JD, Park YM. Proteoglycan isolated from Phellinus linteus induces toll-like receptors 2- and 4-mediated maturation of murine dendritic cells via activation of ERK, p38, and NF-kappaB. Biol Pharm Bull. 2004c; 27(10): 1656-1662.
Kim GY, Choi GS, Lee SH, Park YM. Acidic polysaccharide isolated from Phellinus linteus enhances through the up-regulation of nitric oxide and tumor necrosis factor-alpha from peritoneal macrophages. J Ethnopharmacol. 2004a; 95(1): 69-76.
Kim GY, Kim SH, Hwang SY, Kim HY, Park YM, Park SK, Lee MK, Lee SH, Lee TH, Lee JD. Oral administration of proteoglycan isolated from Phellinus linteus in the prevention and treatment of collagen-induced arthritis in mice. Biol Pharm Bull. 2003b; 26(6): 823-831.
Kim SH, Lee HS, Lee S, Cho J, Ze K, Sung J, Kim YC. Mycelial culture of Phellinus linteus protects primary cultured rat hepatocytes against hepatotoxins. J Ethnopharmacol. 2004; 95(2-3): 367-372.
Kim GY, Oh YH, Park YM. Acidic polysaccharide isolated from Phellinus linteus induces nitric oxide-mediated tumoricidal activity of macrophages through protein tyroxine kinase and protein kinase C. Biochem Biophys Res Commun. 2003d; 309(2): 399-407.
Kim GY, Park SK, Lee MK, Lee SH, Oh YH, Kwak JY, Yoon S, Lee JD, Park YM. Proteoglycan isolated from Phellinus linteus activates murine B lymphocytes via protein kinase C and protein tyrosine kinase. Int Immunopharmacol. 2003c; 3(9): 1281-1292.
Kim GY, Park HS, Nam BH, Lee SJ, Lee JD. Purification and characterization of acidic proteo-heteroglycan from the fruiting body of Phellinus linteus (Berk. & M.A. Curtis) Teng. Bioresour Technol. 2003a; 89(1): 81-87.
Kim GY, Roh SI, Park SK, Ahn SC, Oh YH, Lee JD, Park YM. Alleviation of experimental septic shock in mice by acidic polysacharide isolated from the medicinal mushroom Phellinus linteus. Biol Pharm Bull. 2003e; 26(10): 1418-1423.
Kim HM, Han SB, Oh GT, Kim YH, Hong DH, Hong ND, Yoo ID. Stimulation of humoral and cell mediated immunity by polysaccharide from mushroom Phellinus linteus. Int J Immunopharmacol. 1996; 18(5): 295-303.
Kim SH, Song YS, Kim SK, Kim BC, Lim CJ, Park EH. Anti-inflammatory and related pharmacological activities of the n-BuOH subfraction of mushroom Phellinus linteus. J Ethnopharmacol. 2004b; 93(1): 141-146.
Kojima K, Ohno T, Inoue M, Mizukami H, Nagatsu A. Phellifuropyranone A: a new furopyranone compound isolated from fruit bodies of wild Phellinus linteus. Chem Pharm Bull (Tokyo). 2008; 56(2): 173-175.
Kojima H, Tanigawa N, Kariya S, Komemushi A, Shomura Y, Sawada S, Arai E, Yokota  Y. A case of spontaneous regression of hepatocellular carcinoma with multiple lung metastases. Radiat Med. 2006; 24(2): 139-142.
Lee IK, Seo GS, Jeon NB, Kang HW, Yun BS. Phellinins A1 and A2, new styrylpyrones from the culture broth of Phellinus sp. KACC93057P: I. Fermentation, taxonomy, isolation and biological properties. J Antibiot (Tokyo). 2009; 62(11): 631-634.
Lee JH, Cho SM, Song KS, Hong ND, Yoo ID. Characterization of carbohydrate-peptide linkage of acidic heteroglycopeptide with immuno-stimulating activity from mycelium of Phellinus linteus. Chem Pharm Bull (Tokyo). 1996; 44(5): 1093-1095.
Lee JH, Lee JS, Kim YR, Jung WC, Lee KE, Lee SY, Hong EK. Hispidin isolated from Phellinus linteus protects against hydrogen peroxide-induced oxidative stress in pancreatic MIN6N β-cells. J Med Food. 2011; 14(11): 1431-1438.
Lee YS, Kang IJ, Won MH, Lee JY, Kim JK, Lim SS. Inhibition of protein tyroxine phosphatase 1beta by hispidin derivatives isolatér from the fruiting body of Phellinus linteus. Nat Prod Commun. 2010; 5(12): 1927-1930.
Lee IK, Yun BS. Styrylpyrone-class compounds from medicinal fungi Phellinus and Inonotus spp., and their medicinal importance. J Antibiot (Tokyo). 2011; 64(5):3 49-59.
Li G, Kim DH, Kim TD, Park BJ, Park HD, Park JI, Na MK, Kim HC, Hong ND, Lim K, Hwang BD, Yoon WH. Protein-bound polysaccharide from Phellinus linteus induces G2/M phase arrest and apoptosis in SW480 human colon cancer cells. Cancer Lett. 2004; 216(2): 175-181.
Lee HJ, Lee HJ, Lim ES, Ahn KS, Shim BS, Kim HM, Gong SJ, Kim DK, Kim SH. Cambodian Phellinus linteus inhibits experimental metastasis of melanoma cells in mice via regulation of urokinase type plasminogen activator. Biol Pharm Bull. 2005; 28(1): 27-31.
Li RQ, Zhang YS. Phellinus linteus (Berk et Curt) Aoshima polysaccharide. [Article in Chinese]. Yao Xue Xue Bao. 1983; 18(6): 430-433.
Lu TL, Huang GJ, Lu TJ, Wu JB, Wu CH, Yang TC, Iizuka A, Chen YF. Hispolon from Phellinus linteus has antiproliferative effects via MDM2-recruited  ERK1/2 activity in breast and bladder cancer cells. Food Chem Toxicol. 2009; 47(8): 2013-2021.
Min BS, Yun BS, Lee HK, Jung HJ, Jung HA, Choi JS. Two novel furan derivatives from Phellinus linteus with anti-complement activity. Bioorg Med Chem Lett. 2006; 16(12): 3255-3257.
Park IH, Chung SK, Lee KB, Yoo YC, Kim SK, Kim GS, Song KS. An antioxidant hispidin from the mycelial cultures of Phellinus linteus. Arch Pharm Res. 2004a; 27(6): 615-618.
Park IH, Jeon SY, Lee HJ, Kim SI, Song KS. A beta-secretase (BACE1) inhibitor hispidin from the mycelial cultures of Phellinus linteus. Planta Med. 2004b; 70(2): 143-146.
Park SK, Kim GY, Lim JY, Kwak JY, Bae YS, Lee JD, Oh YH, Ahn SC, Park YM. Acidic polysaccharides isolated from Phellinus linteus induce phenotypic and functional maturation of murine dendritic cells Biochem Biophys Res Commun. 2003; 312(2): 449-458.
Sasaki T, Arai Y, Ikekawa T, Chihara G, Fukuoka F. Antitumor polysaccharides from some polyporaceae, Ganoderma applanatum (Pers.) Pat and Phellinus linteus (Berk. et Curt) Aoshima. Chem Pharm Bull (Tokyo). 1971;19(4): 821-826.
Shibata Y, Kurita S, Okugi H, Yamanaka H. Dramatic remission of hormone refractory prostate cancer achieved with extract of the mushroom, Phellinus linteus. Urol Int. 2004; 73(2): 188-190.
Sliva D, Jedinak A, Kawasaki J, Harvey K, Slivova V. Phellinus linteus suppresses growth, angiogenesis and invasive behaviour of breast cancer cells through the inhibition of AKT signalling. Br J Cancer. 2008; 98(8): 1348-1356.
Sliva D. Medicinal mushroom Phellinus linteus as an alternative cancer therapy. Exp Ther Med. 2010; 1(3): 407-411.
Song KS, Cho SM, Lee JH, Kim HM, Han SB, Ko KS, Yoo ID. B-lymphocyte-stimulating polysaccharide from mushroom Phellinus linteus. Chem Pharm Bull (Tokyo). 1995; 43(12): 2105-2108.
Ulziijargal E, Yang JH, Lin LY, Chen CP, Mau JL. Quality of bread supplemented with mushroom mycelia. Food Chem. 2013; 138(1): 70-76.
Yeo WH, Hwang EI, So SH, Lee SM. Phellinone, a new furanone derivative from the Phellinus linteus KT&G PL-2. Arch Pharm Res. 2007; 30(8): 924-926.
Zhu T, Guo J, Collins L, Kelly J, Xiao ZJ, Kim SH, Chen CY. Phellinus linteus activates different pathways to induce apoptosis in prostate cancer cells. Br J Cancer. 2007; 96(4): 583-590.
Zhu T, Kim SH, Chen CY. A medicinal mushroom: Phellinus linteus. Curr Med Chem. 2008; 15(13): 1330-1335.