MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Omega-3 zvyšují hladiny serotoninu a tím potlačují stavy deprese a chorobné úzkosti, ale i dalších psychickým nemocí.

Omega-3 nenasycené mastné kyseliny – jejich nedostatek může způsobovat úzkost, rozrušení, stres ,deprese i jiné poruchy činnosti mozku

Pokud se v mozku nachází příliš mnoho molekul serotoninu, jsme veselí. Máme-li naopak serotoninu nedostatek, trpíme depresemi, poruchami spánku, chutěmi na něco dobrého, agresí a často i chronickými bolestmi. Bylo zjištěno, že omega-3 mastné kyseliny zvyšují hladiny serotoninu v mozku a především i efektivitu jeho působení.

Nedostatek DHA je asociován s dysfunkcemi stability neuronálních membrán a transmisí serotoninu, noradrenalinu a dopaminu, které mohou být v úzké spojitosti s etiologií nálady a kognitivními dysfunkcemi spojenými s depresí.

Mechanismus, kterým omega-3 mastné kyseliny ovlivňují depresivní stavy nastává zřejmě prostřednictvím redukce prostaglandinů odvozených od kyseliny arachidonové, což se projevuje sníženými hladinami neurotrofických faktorů v mozku a ovlivněním jeho krevního zásobení.

Pravidelný příjem omega-3 z ryb a rybího oleje může mít vliv na určité neuropsychické poruchy. Například snížené hladiny omega-3 jsou přítomné u neuropsychiatrických chorob jako je hyperaktivita, Alzheimerova choroba, schizofrenie nebo deprese. Suplementace omega-3 samotných nebo v kombinaci může mít účinek na zmírnění symptomů doprovázejících tyto choroby.

Fyziologická úloha omega-3 v mozku zahrnuje regulaci fluidity buněčných membrán, dopaminergní a serotoninergní transmisi, vazbu enzymů na membránu a signální transdukci. Také je uvažováno, že sehrávají roli v mozkovém glukózovém metabolismu, syntéze eikosanoidů, genové expresi a v ovlivnění růstu buněk a jejich ochranou před apoptózou.


                      

Proto tyto O3 -mastné kyseliny  jsou výjimečně prospěšné pro dobrou náladu a uvědomovací funkce mozku?  Je skutečností, že je  k dispozici ohromné množství důkazů dokládajících, že omega-3 mohou pomáhat ke zlepšení mozkových funkcí a být prevencí proti depresi či dalších psychickým problémům. Omega-3 jsou důležité nejen pro zdraví, ale díky výše uvedenému hrají také důležitou úlohu pro pocity štěstí. Mimo jejich užitečnosti v případech deprese dokládají studie, že rybí tuk je prospěšný také při jiných duševních nemocech jako je například bipolární afektivní porucha (maniodeprese)

V dosud nejrozsáhlejším klinickém testu účinků omega-3 mastných kyselin byly zaznamenány velmi slibné výsledky u léčby hluboké deprese. Počáteční data naznačovala, že efekt těchto kyselin se neprojevil u všech zkoumaných pacientů – při zúžení vzorku pouze na pacienty, u nichž nebyla deprese doprovázena úzkostí, se účinek nijak nelišil od působení antidepresiv. Při studii provedené kanadskými odborníky v letech 2005–2009 byly 432 osobám postiženým těžkou unipolární depresí podávány kapsle s vysoce koncentrovanou eikosapentaenovou kyselinou (EPA).

Nová italská studie uvádí, že denní příjem omega-3 nenasycených mastných kyselin může snižovat výskyt příznaků deprese u starších žen. Podle poznatků publikovaných v „The Journal of Nutrition, Health & Aging“, ženy, které přijímaly denní dávku doplňků stravy obsahujících 2,5 g omega-3, pociťovaly značné zmírnění příznaků deprese. Výsledky ukazují na významné snížení průměrného skóre deprese (měřeno za použití Geriatrického měřítka deprese). Toto koresponduje se zvýšením hladin omega-3 mastných kyselin v membránách červených krvinek.

                               

Existuje také další velké množství důkazů, které dávají do souvislostí nedostatek omega-3 s depresí. Kolem čtvrtiny suché váhy našeho mozku je tvořeno z omega-3 a pokud jej máte nedostatek, buňky vašeho mozku nemohou dobře fungovat a máte mnohem blíže k depresi.“

Vysoké dávky (až 3 000 mg) doplňků EPA/DHA dokázaly stabilizovat během šesti měsíců onemocnění pacientů s Alzheimerovou chorobou. Ke dramatickým změnám k lepšímu docházelo u mládeže s bipolárním onemocněním, mladých lidí trpících velkou depresí, žen s psychickým onemocněním.

Kombinace vysokých dávek EPA a nízkých dávek DHA pomáhala u pacientů se záchvaty vzteku či s agresivními sklony. Doplňky EPA samotné zabíraly u rané psychózy. U epileptiků dokázalo podávání doplňků EPA/DHA snížit výskyt záchvatů o 50 procent. K výraznému zlepšení stavu došlo také u pacientů s roztroušenou sklerózou, jímž podávali nízkotučnou stravu spolu s doplňky EPA/DHA.

Podávání těchto doplňků v těhotenství zlepšuje náladu matky a IQ dítěte. K určitému zlepšení stavu došlo při podávání doplňků EPA/DHA u dětí se syndromem poruchy pozornosti. I při nízkých dávkách potravin obsahujících omega-3 se děti lépe učily, dokázaly se lépe soustředit a zlepšovala se jejich paměť. Dospívající konzumující potraviny s omega-3 měli lepší známky.

Ke zlepšení stavu docházelo u pacientů se zánětlivým onemocněním v těle - např. revmatoidní artritidou, ankylózní spondilitidou či bolestmi zad. Doplňky DHA pomáhají pacientům s degenerací sítnice, což je hlavní příčina slepoty v USA. Lidé, kteří konzumují potraviny s vysokým obsahem omega-3, mají nižší výskyt non-Hodgkinova lymfomu, rakoviny tlustého střeva a rakoviny kůže.

RelexHerbs ,Garlic&O3, a Noni  je jedinečná kombinace pro  pomoc v léčbě i prevenci depresí, úzkostí, letargie a celkové ztrátě chuti do života.

Novinka silnější Naturgreen® NatureSerotonX zde 


Více informací o přípravcích, které obsahují čísté  omega-3 mastné kyseliny najdete zde  

Naturgreen® Garlic&O3 měkké želatinové tobolky  jsou zdrojem omega-3 nenasycených mastných kyselin