MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Potenciální terapeutické účinky vodíku pro léčbu COVID-19

Výhody inhalace vodíku

Vodík je špatně rozpustný ve vodě a proto se většina z něj dostává do vzduchu v plynné formě, inhalací je tedy možné během krátké doby získat velkou koncentraci vodíku . Inhalace vodíku (HHO) umožňuje tělu získat velké množství vodíku. Lépe se vstřebává mozkem, nervovým systémem, oběhovým systémem a plícemi. 

Inhalace plynného 2% vodíku (HHO) po dobu 60 minut odpovídá použití  900 litrů vodíkové vody (koncentrace @ 670 000 ppm). Pro inhalaci pod 4% je bezpečné, protože je pod úrovní  hořlavosti. Je extrémně unikátní, protože má schopnost působit na buněčné úrovni. Může procházet krevním mozkem bariérou, vstoupit do mitochondrií a dokonce se translokovat do jádra. Vodík je účinná molekula k neutralizaci toxických  radikálů v těle. Snižuje oxidační stres u různých poruch a orgánových systémů včetně trávicího, kardiovaskulárního a dýchacího systému. * Neguje toxicitu kyslíku.  Je to ideální molekula antioxidantu díky své malé velikosti.

Vodík provádí rekonstrukční práce v místech, kam se jiné antioxidanty kvůli jejich velké velikosti nedostanou.  Stimuluje  energetický metabolismus měřený spotřebou kyslíku a tvorbou oxidu uhličitého. * Povyšuje perorální lék na úroveň  intravenózního léku díky rychlé absorpci a disperzi hluboko do buněk. Vynikající pro detoxikaci, vzhledem k jeho vysoká propustnost a rozpustnost.  Navozuje stav HLUBOKÉHO SPÁNKU

Coronavirové onemocnění 2019 (COVID-19), způsobené těžkým akutním respiračním syndromem coronavirus 2 (SARS-CoV-2), vedlo k pokračující celosvětové pandemii. Patofyziologickým procesem COVID-19 je nadměrná zánětlivá reakce hostitele po virové infekci.

Zápal plic COVID-19 pustoší svět. Tváří v tvář nedostatku specializované léčby byla úspěšně vyvinuta nová forma vodíkovo- inhalační terapie. Molekulární vodík, velmi bezpečný „fyziologický plyn“, prokázal, že je schopen snížit poškození plic způsobené viry včetně COVID-19, zlepšit dušnost a podporovat zotavení z nemoci díky svým léčivým biologickým vlastnostem.

Molekulární vodík: Slibná doplňková strategie pro léčbu COVID-19

Pro zmírnění příznaků tohoto onemocnění bylo testováno několik terapií; žádná specifická a účinná léčba však neexistuje. Vodíková terapie byla zahrnuta do nového léčebného plánu pro COVID-19 v Číně.

Nedávný článek publikovaný v Frontiers in Medicine poskytl přehled studie vedené akademikem Zhong Nanshanem v Číně o léčbě COVID-19 inhalací směsného plynu složeného z vodíku a kyslíku.

Tento článek také popisuje patofyziologii COVID-19, shrnuje terapeutické účinky a základní mechanismy vodíku na kritické onemocnění a analyzuje proveditelnost a potenciální terapeutické cíle vodíku při léčbě COVID-19.

Mechanismy COVID-19

U COVID-19 nadměrná aktivace imunitních buněk a přetrvávající zánět způsobený virovou infekcí generují velké množství reaktivních forem kyslíku (ROS). Po infekci SARS-CoV-2 závisí jeho replikace na energetickém metabolismu hostitelských buněk, přičemž je významně posílena glykolytická dráha hostitelských buněk, což vede k produkci velkého množství ROS.

V průběhu COVID-19 vedl dopad infekce SARS-CoV-2 a ROS produkovaných dvěma výše uvedenými cestami k difuznímu poškození alveolů. To brání výměně alveolárních plynů a způsobuje dušnost a hypoxémii. Plíce jsou tedy náchylnější k sekundární infekci.

Vodíková terapie

Vodíková terapie se zaměřuje jak na zánětlivé bouře, tak na ROS. Vodík, plyn s nejnižší hustotou známý, má nejmenší molekulovou hmotnost a stupeň redukovatelnosti. Dříve byla vodíková terapie testována u spinocelulárního karcinomu indukovaného UV zářením, kolorektálního karcinomu v konečném stadiu, parazitárních onemocnění jater, cerebrálního ischemicko-reperfuzního poškození, Parkinsonovy choroby, poranění měkkých tkání, inzulínové rezistence, revmatoidní artritidy, nádorů, sepse, a poranění orgánů. Vodíková terapie prokázala účinnost při léčbě zánětlivého poškození.

Zpočátku byl vodík používaný v klinických studiích převážně v neplynné formě. Klinické studie prokázaly, že pití vody bohaté na vodík (HRW) je bezpečné a dobře tolerované; HRW obsahující 7 ppm H2 by mohla chránit vaskulární endotel před ROS.

V poslední době klinické studie potvrdily i terapeutické účinky inhalace plynného vodíku. Terapeutické účinky inhalace plynného vodíku byly prokázány u pacientů s akutní závažnou stenózou průdušnice, kolorektálním karcinomem v konečném stádiu, akutním mozkovým infarktem, syndromem postkardiální zástavy po akutním infarktu myokardu a nemalobuněčným karcinomem plic.

Související příběhy

Hladiny infekčního SARS-CoV-2 u očkovaných a neočkovaných jedinců

Doba od očkování proti COVID je klíčovou hnací silou průlomových infekcí Omicron

Hodnocení reakce pacientů s rakovinou plic na vakcinaci mRNA COVID-19

V současné době vodíková terapie COVID-19 zahrnuje inhalaci směsi vodíku a kyslíku (66 % vodíku; 33 % kyslíku) rychlostí 6 l/min. nosní kanylou pomocí generátoru vodíku/kyslíku. Důkazy naznačují, že H2 O2 inhalaci pro 7,7 hodin, v závislosti na standardní péče výrazně zlepšila závažnost COVID-19 v průběhu dvou dnů, včetně dušnosti měřítku, na hrudi úzkost, bolest na hrudi, kašel měřítku a spočívající nasycení kyslíkem , ve srovnání do kontrolní skupiny pacientů, kteří dostávali každodenní standardní péči s oxygenoterapií.

Tyto výhody jsou pravděpodobně způsobeny nižší inhalační odolností po inhalaci směsi vodíku a kyslíku. V jiném případě multicentrická, randomizovaná, dvojitě zaslepená, kontrolovaná studie s paralelními skupinami ukázala, že inhalace směsi vodíku a kyslíku by mohla významně zlepšit akutní exacerbaci příznaků chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN), včetně – dušnosti, kašle a expektorace, lepší než pouze oxygenoterapie – s přijatelným profilem bezpečnosti a snášenlivosti.

Potenciální cíle vodíku v COVID-19

Neutrofily

Bylo zjištěno, že inhalace plynného vodíku může snížit infiltraci neutrofilů v plicní tkáni a může pomoci zmírnit zánětlivé poškození plicní tkáně při chorobných stavech.

Důkazy naznačují, že inhalace plynného vodíku zlepšila strukturální poškození plic vyvolané infiltrací zánětlivých buněk a zvýšila míru přežití u těžkých septických myší modelovaných s ligací a perforací slepého střeva.

Kromě toho, na krysím modelu na hemoragického šoku a resuscitace, krátce vdechování 2% plynného vodíku po hemoragického šoku a resuscitace minimalizované stupeň poškození plic prostřednictvím snížení infiltraci zánětlivých buněk do plicní tkáně.

Makrofágy

Vodík snižuje adsorpci monocytů endoteliálními adhezivními molekulami při zánětlivé reakci, a tak zabraňuje krevním monocytům procházet vaskulárním endotelem a aktivovat se do makrofágů, které způsobují nadměrnou zánětlivou reakci. Vodíková terapie může stabilizovat funkci makrofágů a zabránit poškození způsobenému nadměrnou aktivací a fagocytárními defekty.

 Cytokiny

Vodík snižuje zánět dýchacích cest snížením hladiny cytokinů. Použití plynného vodíku může snížit destruktivní cytokinovou bouři a poškození plic způsobené SARS-CoV-2 v rané fázi COVID-19 a stimulovat drenáž sputa a v konečném důsledku snížit výskyt závažných onemocnění.

Reaktivní formy kyslíku

U COVID-19 mohou být ROS a zánětlivá reakce společně závislé. Vodík může působit buď přímo odstraněním toxických ROS, nebo nepřímo zlepšit antioxidační aktivitu těla. Vodíková terapie má protizánětlivé i antioxidační účinky, a tak může pomoci při prevenci progrese onemocnění COVID-19.

Doplňková terapie

Hlavním důvodem respiračních poruch souvisejících s COVID-19 je to, že SARS-CoV-2 napadá endoteliální buňky plicních kapilár a spouští imunitní odpověď. Vodíková terapie může inhibovat poškození tkáně zánětlivými buňkami ve všech stádiích zánětlivé reakce.

V poslední době existují další recenze analyzující možnost vodíku jako adjuvantní léčby COVID-19. Russell a kol. dospěli k závěru, že vodík působí na různé cesty a uplatňuje své protizánětlivé a antioxidační účinky při léčbě chronických zánětlivých plicních onemocnění. Proto může zmírnit závažné plicní příznaky COVID-19 . Russell a kol. zjistili, že všechny oblasti života mají vnitřní biologickou potřebu vodíku z pohledu biologické evoluce a vodík hraje terapeutickou roli u různých respiračních onemocnění včetně COVID-19.

Kromě toho bylo také hlášeno, že COVID-19 vyvolává Kawasakiho chorobu, která se vyskytuje u dětí a vede k poškození koronárních tepen. Chen a kol. domnívali se, že vodík může zlepšit funkci makrofágů a snížit ischemicko-reperfuzní poškození myokardu prostřednictvím svého protizánětlivého účinku, který může být terapeutickým cílem pro jeho léčbu onemocnění podobných Kawasakiho způsobených COVID-19 . COVID-19 by mohl sloužit jako sepse vyvolaná virem. Hlavním důvodem pro pacienty s respiračními poruchami COVID-19 je to, že SARS-CoV-2 napadá endoteliální buňky plicních kapilár a spouští imunitní odpověď. Masivní akumulace buněčného a hlenu exsudátu způsobuje obstrukci dýchacích cest a pacienti pociťují dušnost. Vodík může inhibovat poškození tkáně zánětlivými buňkami a zánětlivými faktory ve všech stádiích zánětlivé reakce  Vzhledem k tomuto výše uvedenému , může mít vodík i silný potenciální antivirový účinek.Více informací o generátorech vodíku se dozvíte zde 
nebo na 
www.naturgreen.cz

Novinka -certifikované přístroje na výrobu a inhalaci  vodíku od Naturgreen s vylepšenou inovativní technologií PEM / SPE Dual Chamber  najdete zde.