MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Pouze přírodní estrogen pomáhá ženám udržet rovnováhu menopauzy bez léků.

Velmi často se u různých doplňků stravy setkáváme s termínem fytoestrogeny, který je odvozen z názvu pro ženské pohlavní hormony, tedy estrogeny.

Estrogen je ženský hormon, který je pro život ženy velmi důležitý, zejména pro její zdraví. Estrogeny, stejně jako ostatní steroidy, pronikají poměrně jednoduše buněčnou membránou a váží se na estrogenové receptory uvnitř buněk. Jsou nezbytně důležité pro vývoj sekundárních pohlavních znaků ženského těla (širší pánev, růst poprsí, méně ochlupení), ovlivňují růst a zrychlují metabolismus, tedy třeba i spalování tuků. Snižují řídnutí kostí, stimulují růst děložní sliznice a dělohy celkově. Udržují také stav cév a kůže a ovlivňují i růst kostní hmoty.

 U žen se v těle objevují tři druhy přírodního estrogenu a jejich poměr pak souvisí s věkem ženy.

 Jde o estrogeny, které se vytváří:

  • ve vaječnících
  • ve žlutém tělísku
  • v placentě

Většinou jde o součást pohlavních orgánů, u žen po přechodu dochází ale ke změně a estrogeny se pak tvoří už jen:

  • v játrech
  • v prsou
  • v nadledvinkách

Co jsou estrogeny

Estrogeny jsou ženské pohlavní hormony steroidní povahy, které se syntetizují z androgenů působením specifických enzymů. Jejich název je odvozen od tzv. estrálního cyklu. Estrální cyklus označuje pravidelně se opakující přirozené změny v organismu, které jsou důsledkem působení pohlavních hormonů a slouží k zajištění reprodukce. Estrogeny pronikají buněčnou membránou a váží se na receptory uvnitř buněk. Jejich množství v krvi se během menstruačního cyklu mění, největší počet je jich v období před ovulací

Existují tři hlavní druhy estrogenů.

ESTRON

ESTRIOL

ESTRADIOL
Estron: je produkován především v podkožním tukovém vazivu a v menší míře je produkován i v játrech, vaječnících a nadledvinkách. Je hlavním estrogenem u žen po menopauze.

Estradiol: 
je primárním a nejsilnějším estrogenem u žen od menarche (první menstruace) až do menopauzy. Vzniká ve žlutém tělísku, v menším množství v játrech a v nadledvinkách, což je právě u žen po menopauze poměrně důležité. V těhotenství ženy je potom produkován především placentou. Má hlavní vliv na vývoj pohlavních orgánů a sekundárních pohlavních znaků, hraje roli i při udržení těhotenství. Ukazuje funkčnost vaječníků, jeho hladina se proto zjišťuje při problémech s menstruací a sleduje se i v případě léčby neplodnosti.

Estriol: 
je nejvýznamnějším v období těhotenství a je produkován v placentě. U ženy, která není těhotná, se vyskytuje v množství stejném, jako je tomu u žen po menopauze, a dokonce i v mužském těle. Estriol lze měřit v mateřské krvi nebo v moči.

Funkce estrogenů

Nejdůležitější a poměrně zásadní funkcí estrogenů je jejich vliv na vývoj a funkci pohlavních orgánů, na rozvoj sekundárních pohlavních znaků, na sexuální chování. Ovlivňují také růst děložní sliznice v menstruačním cyklu a zrání vajíčka.Mimoto ovlivňují metabolismus a spalování tuků, avšak snižují množství svalové hmoty. Po menopauze se tedy ženám zpomaluje metabolismus, produkce estrogenu totiž poklesne a ženy pak mají větší potíže s udržením váhy. Rovněž podporují zadržování soli a vody v těle. Tím je možné vysvětlit otoky a zvýšení tělesné váhy v těle těsně před příchodem menstruace.

Indukují tvorbu růstového hormonu a působí na růst kostí. Podílí se na jejich kvalitě a brání řídnutí kostí. Produkce estrogenu klesající po menopauze má vliv na řídnutí kostí v tomto věku u žen. Estrogeny snižují hladinu LDL cholesterolu v krvi a zvyšují hladinu HDL cholesterolu. Oxidační přeměna LDL cholesterolu může vést ke kornatění cév, zužování jejich průsvitu a estrogeny tuto nežádoucí přeměnu dokážou zpomalovat. Pozitivně tak působí na pružnost cév. Estrogeny dostávající se do prostředí působí rovněž na muže, negativně působí na spermatogenezi, vývoj a zrání spermií, musí však působit v nadměrném množství. V menším množství mají naopak projektivní účinky a podílí se na vývoji libida.

Estrogeny mají pozitivní účinek a vliv na učení a paměť, to je také důvodem, proč se staly součástí léčby Alzheimerovy choroby.

Narušení funkce estrogenů

Některé chemické látky mohou funkci estrogenů narušovat. Tyto látky se souhrnně označují jako endokrinní disruptory a patří k nim především známý pesticid-DDT. Narušená funkce estrogenů samozřejmě není v pořádku a s takovou situací je potřeba naložit tak, aby se jejich hladiny vyváženě udržovala. K tomu mohou sloužit především různé léky a potravinové doplňky.

Estrogeny mají především mnohá pozitiva, avšak jsou s nimi spojená i některá nebezpečí. Přebytkem tohoto hormonu se zvětšuje pravděpodobnost karcinomu prsu. Přebytek může být buď přirozený, nebo spojený s hormonální léčbou, založenou na dávkách estrogenu. Estrogen se užívá jako prevence řídnutí kostí, obtíž této léčby spočívá v tom, že léčba je poměrně dlouhodobá.

Tělo ví, jak velkou hladinu estrogenů potřebuje a samo si ji reguluje.

V období menopauzy u žen nastávají návaly horkosti, nervozita, podráždění a dochází ke změnám nálady. Snížení hladiny estrogenu způsobuje vyplavování vápníku z těla, a tím i řídnutí kostí a osteoporózu. Zvyšuje se pravděpodobnost cévních onemocnění a negativní vliv je též na hladinu cholesterolu v krvi. K poklesu estrogenu dochází na základě útlumu činnosti vaječníků, čímž dochází k hormonální nerovnováze. V období menopauzy dojde také k zastavení rozvoje prsní tkáně, ztrátě pružnosti, zmenšování a ochabování prsou. Tzv. klimakterický syndrom zažívá asi 80% žen. Změny v těle mohou mít dopady nejen na psychickou pohodu, ale i na fyzické zdraví žen. Ženy v přechodu obvykle trpívají i poruchami spánku, bolestmi kloubů, úzkostmi, nervozitou, depresemi. Dostavuje se inkontinence, potíže při pohlavním styku, opakované gynekologické výtoky. Po poradě s lékařem je možné předepsat ženě hormonální substituční terapii, která doplní chybějící látky. Tyto přípravky zpomalují proces aterosklerózy, mají pozitivní vliv na metabolismus a kardiovaskulární systém. Dlouhodobé užívání je však riskantní v ohledu nežádoucích účinků. Riziko rakoviny prsu se zvyšuje, rovněž i riziko vzniku rakoviny děložní sliznice. Alternativu, jak doplnit hladinu hormonů, lze hledat i v přírodě. Různé byliny, které pomáhaly zvládat příznaky spojené s přechodem – tedy návaly horka, noční pocení, bolesti hlavy a závratě – ženy užívaly od pradávna.

Jaká je bezpečná náhrada estrogenů z přírody

Hormony lze nahradit i bezpečnější cestou, a to z přírody. Tento způsob je založen na konzumaci polyfenolů, které se vyskytují v rostlinách, zelenině, zeleném čaji, hroznovém vínu a jsou součástí dalších bylinných preparátů. Přírodní látky extrahované z rostlin mají příznivý vliv na organismus a na zdraví a pomáhají zvládnout nepříjemné klimakterické příznaky. Aby se však jednalo  o 100% zaručený výsledek nebo  účinek, který opravdu může pomoci musí být všechny použité suroviny do výrobku standardizované a přírodní.Fytoestrogeny jsou zhruba definovány jako látky rostlinného původu, které se v zažívacím traktu mění na látky s estrogenními účinky. V některých zemích jsou stále častěji doporučovány jako „přírodní alternativa“ hormonální substituční terapie. Bylo zaznamenáno, že ženy v asijských zemích, zejména v Japonsku, méně trpí horkými návaly než stejně staré ženy v Evropě nebo Severní Americe. Vysvětlováno to bývá tak, že asijská strava je bohatá na fytoestrogeny. Tato teorie doposud nebyla potvrzena studiemi, ale stále je předmětem zkoumání.

Mechanizmy, odpovídající za uvedené účinky fytoestrogenů, nejsou zatím známy. Některé výzkumy nasvědčují tomu, že by se isoflavony mohly vázat na estrogenový receptor beta, nikoli na receptor alfa. Interakce na úrovni receptorů závisí na hladině endogenních estrogenů a fytoestrogenů a na orgánu, v němž k nim dochází. V tom smyslu by bylo možné fytoestrogeny charakterizovat jako „přírodní“ SERMs (selektivní modulátory estrogenových receptorů). Ale fytoestrogeny také zřejmě působí jinými mechanizmy, na estrogenových receptorech nezávislými.

Dnes už je známo téměř 200 vyzkoušených  bylin, obsahujících fytoestrogeny. S některými  byly dokonce  zahájeny studie s pozitivníma účinky. Nejpopulárnějšími a nejznámějšími pomocníky z říše rostlin s vysokým obsahem fytoestrogenu proti klimakterickým změnám a také pro podporu otěhotnění jsou např.:

Červený jetel (Trifolium pretense) je léčivka, kterou znali už naši předci. Jeho sušené květy se tradičně přidávaly do bylinných směsí, aby jim zlepšily chuť a až nedávno se jimi začali zabývat vědecké týmy. Jejich pozornost přilákal obsah fytoestrogenů, což jsou látky z roslin velice podobné s ženskými estrogeny. V rostlinách se tyto látky objevují jen zřídka a to v malém množství, červený jetel jich má ale více, než je obvyklé. Pro ženy v období menopauzy nebo před ní je dostatek estrogenů velice důležitý, zejména aby se neobjevily potíže menopauzu provázející, jako jsou návaly horka, pocení, deprese, nesoustředěnost, závratě apod. Navíc jsou estrogeny pro ženu nezbytné, aby se vyhnula osteoporóze ve vyšším věku. Tradičně se červený jetel používá také jako sedativum, k čištění krve a na podporu krvetvorby. Čtyři vědecké studie zaměřené na využité červeného jetele prokázaly, že se pacientkám, které trpěly návaly horka, jejich problémy zlepšily, oproti kontrolní skupině, která užívala placebo.

Maca horská (Lepidium meyenii) zdomácněla u obyvatelů And před 1300 – 2000 lety. Používá se u tamních obyvatel jako potravina pro své vysoké nutriční hodnoty a také ke zvýšení plodnosti a sexuální výkonnosti. Domorodci používají macu k léčbě nejrůznějších onemocnění jako je tuberkulóza, anémie, únava a sterilita. Etnobotanické studie dokumentují i využití macy proti depresím, rakovině, bolestivé menstruace, premenstruačnímu syndromu a k léčbě symptomů menopauzy. Hlízy a kořeny rostliny se jí syrové nebo vařené, ale také se i suší a skladují v podobě prášku. Kořen má lehce štiplavou chuť i vůni podobnou karamelu. V Peru se sušený kořen přidává do marmelád, šťáv a alkoholických nápojů. V čem je tedy maca výjimečná? Dvojitě zaslepená studie zkoumající efekt macy horské na ženy se sexuální dysfunkcí způsobenou selektivní inhibicí zpětného vychytávání serotoninu (SSRI). 17 žen užívalo macu, jejich sexuální funkce byly měřeny dotazníkem ASEX (Arizona Sexual Experience Scale) a MGH-SFQ (Massachusetts General Hospital Sexual Function Questionnaire). Výsledkem studie bylo, že je maca u žen velmi dobře tolerována, zmírňuje sexuální dysfunkcí způsobenou selektivní inhibicí zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) a má pozitivní vliv na libido. Maca horská v přípravku Natural MenoEstrogen obsahuje standardizovaných 5 % flavonoidů.

Andělika čínská (Angelica sinensis) je další „ženská“ bylinka. Čínsky se jí říká Dong Quai a je z čeledi miříkovitých. Andělika se užívá v Číně a zhruba od 6. století před naším letopočtem k léčení ženských obtíží. Posiluje krevní oběh, pomáhá proti anémii, vysokému tlaku krve, cukrovce, podporuje lymfatický systém a je užitečná i u nemocí srdce a plic. Díky svým léčivým schopnostem zejména u ženských onemocnění se jí říká také ženský ženšen. Extrakt z kořene anděliky obsahuje látku ligustilid, což je organická chemická sloučenina ze skupiny ftalidů, které mají prokázané protirakovinné účinky. Díky němu také dovede srovnat nepravidelný menstruační cyklus, pomáhá také, když je menstruace příliš silná nebo bolestivá. Podle lidového léčitelství má andělika vliv na velikost poprsí. Tím, že vyrovnává hladiny hormonu a podporuje žlázy s vnitřní sekrecí a zdravou produkci hormonu progesteron, který souvisí se zdravím prsou.

Šišák bajkalský (Scutellaria baicalensis) je rostlina z čeledi hluchavkovitých, která ve svém kořeni obsahuje velké množství flavonoidů (baikalin, wogonin a baikalein). V tradiční čínské medicíně se používá od nepaměti snad na všechny lidské neduhy, zejména proti zánětům a nádorovým onemocněním. Vysoce je ceněn také jeho pozitivní účinek na psychiku, kdy je vhodné jej užívat na nespavost, nervozitu, deprese a dokonce i při abstinenčních příznacích. Je vhodné jej užívat u premenstruačního syndromu (PMS) a při menopauze. V šišáku se kromě flavonoidů nachází také melatonin, což je hormon, který je odpovědný za denní rytmus člověka.

Hloh peřenoklanný (Crataegus pinnatifida) je jediný druh hlohu, který nemá ostny a plodí hložinky větších rozměrů, než známe u nás. Hloh ve svých listech obsahuje bioflavonoidy, které mají řadu pozitivních účinků na lidský organismus. Zejména je ceněn jeho relaxační účinek na nervovou soustavu, zmírňuje nadměrný stres, zmírňuje duševní neklid a uklidňuje stresové bušení srdce. Má na tělo mírný močopudný účinek, takže zabraňuje zadržování tekutin a následným otokům. Ženám v menopauze pomáhá při odstraňování slabosti a nočního pocení. Navíc pomáhá proti nepříjemným výtokům.

Cordyceps sinensisje Tibetská cizopasná houba, která v sobě skrývá velké množství zdraví prospěšných látek. Patří mezi ně polysacharidy, adenosin, D-manitol, cordycepin, uracil, kyselinu palmitovou, nukleotidy, aminokyseliny, ergosterol, všechny esenciální aminokyseliny, vitamíny B1, B2, B12, E, K, minerály jód, selen, bór, zinek, vápník a další bioaktivní látky nezbytné pro zdravý imunitní systém. Cordyceps sinensis má antibakteriální a protinádorové účinky, cení se také, protože dovede slaďovat orgánové soustavy v těle. Je nedocenitelným pomocníkem pro neplodné páry a pomáhá proti návalům horka v menopauze a tím pomáhá proti depresivním stavům a zkvalitňuje spánek.

Volné označení „fytoestrogeny“ je používáno pro řadu rostlinných produktů na trhu, pro extrakty z rostlin i pro některé synteticky připravené látky. Pro nejlepší účinek doporučují odborníci pouze přírodní 100% Fytoestrogeny.

Větší pozornost než v předchozích letech je po 40. roce života potřeba věnovat také správné výživě. Nezbytným předpokladem zábrany řídnutí kostí je dostatečný přísun vápníku. Pokud není potravou zajištěn, je i substituční léčba sama o sobě neúčinná a je nutné doplnění tohoto prvku ve formě léku. Je třeba dbát na správné složení stravy s dostatkem vitaminů a bílkovin, s vyváženým přísunem cukrů a s omezením přívodů tuků živočišného původu a dostatkem tuků původu rostlinného. 

Nenahraditelný význam má z hlediska prevence osteoporózy i kardiovaskulárních onemocnění dostatečný přísun Q10 nebo pravidelná fyzická aktivita. Každodenní procházky, kondiční cvičení nebo běh, rekreační sport a další aktivity jsou nejen tou nejlepší ochranou před celou řadou onemocnění, ale i před nechtěným váhovým přírůstkem. Negativní vliv má samozřejmě kouření, nadměrná konzumace kávy a nestřídmé požívání alkoholických nápojů. Podstatnou roli hraje i psychická pohoda. Důležité je dělit správně čas mezi povolání, rodinu a najít si i chvíli pro své koníčky.  Před osteoporózou,, na kterou trpí především ženy v menopauze.vás pomůže spolehlivě ochránit také korálový vápník s vyváženým poměrem hořčíku , který je nezbytný pro vstřebání vápníku nebo bosweliie,která má silné protizánětlivé účinky

Dopřejte si dostatek přírodních estrogenů v kombinaci se zdravými přírodními minerály a vitamíny  a pak můžete oddálit nebo zmírnit příchod menopauzy. Přírodní estrogeny a další „ženské bylinky“ napomáhají snižovat návaly horka, pocení, závratě, deprese a další nepříjemné projevy menopauzy. Dostatek estrogenů také chrání vaše kosti také proti osteoporóze a příznivě ovlivňují pružnost vaziva, kdy jejich karence vede ke zhoršení kloubních onemocnění a k řadě dalších problémů včetně vyšší tvorby vrásek. Stomatologové též upozorňují na nepříznivý vliv chybějících estrogenů na zdraví chrupu. Pouze 100% přírodní estrogen pomáhá ženám udržet rovnováhu menopauzy bez léků  popis a užívání najdete  zde  

Chcete-li se dozvědět o přírodním přípravku Natural MenoEstrogen a dalších přírodních přípravcích pro muže a ženy,

doporučujeme

www.naturgreen.cz