MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Jaké jsou nejčastější choroby štítné žlázy?


Latinský název pro chaluhu bublinatou je Fucus vesiculosus. Tato mořská řasa se sklízí z mnoha moří a oceánů. Chaluha bublinatá může vyrůst až do délky jednoho metru. Podél listů rostliny se nacházejí malé plynové váčky, které vzhledem připomínají kapsle. Chaluhy mají ještě dalších asi 600 druhů. Chaluhu bublinatou činí vysoký obsah jódu ideálním bylinným doplňkem při některých zdravotních problémech, které souvisí s nedostatkem jódu.

Kdy chaluhu užívat?

Chaluha bublinatá se používá především při snížené funkci štítné žlázy známé jako hypotyreóza, kterou trpí mnoho lidí bez ohledu na věk či pohlaví. Mořské řasy obsahují velké množství jódu a dalších minerálů, které jsou potřeba pro zdravou štítnou žlázu. Zároveň pokud k užívání chaluhy bublinaté v kombinaci se sladkovodními řasami přidáte dostatek tělesného pohybu, zrychlíte si metabolismus a to vám pomůže spalovat nahromaděné tělesné tuky. Spalování a rychlejšímu metabolizmu pomůže také výskyt trávicích enzymů, které chaluha má ve svých listech. To je užitečné i při léčbě zvětšené štítné žlázy a strumy.

Jaké jsou nejčastější choroby štítné žlázy?

1. Choroby z nedostatku jódu

Jak jsme již uvedli, jednou z příčin poruch štítné žlázy může být nedostatek jódu. Ten u nás přetrvává již od nepaměti a vede ke zvětšení štítné žlázy (tj. ke vzniku tzv. strumy - lidově volete). Dříve toto onemocnění postihovalo většinu obyvatel určitých regionů. Někde se vyskytoval natolik závažný nedostatek jódu, že vedl mnohdy k poruchám vývoje dítěte v děloze matky a k narození těžce postiženého jedince - kreténa. Kreténismus se v naší populaci již naštěstí nevyskytuje, ale odhaduje se, že celosvětově se dosud rodí asi 100 tisíc kreténů ročně. I mírnější stupeň nedostatku jódu však negativně ovlivňuje správný růst a vyzrávání lidského organismu, takže vznikají poruchy plodnosti, komplikace v průběhu těhotenství a zvýšená novorozenecká a kojenecká úmrtnost. Plošný mírný nedostatek jódu pravděpodobně snižuje celkovou tělesnou i duševní kvalitu obyvatelstva v celých velkých regionech. Zda k nim patří i některé oblasti u nás, není zatím bezpečně prokázané.

Zvětšení štítné žlázy neboli struma může mít kromě nedostatku jódu celou řadu dalších příčin, na základě kterých se mohou projevovat její různé choroby. Nedostatek jódu je však u nás příčinou nejčastější. Choroby z nedostatku jódu je možno zvládnout jeho zvýšeným přívodem do organismu. Významným zdrojem jódu jsou mořské ryby a další mořské produkty, u nás je však jejich spotřeba nízká. Proto by měla být zdravotnická výchova zaměřena mimo jiné i na častější zařazení mořských ryb a dalších mořských produktů do našich jídelníčků. Kromě příznivého  účinku na štítnou žlázu by zvýšený přívod jódu mořskými produkty totiž znamenal i účinné opatření směřující k prevenci obávaného infarktu a dalších chorob srdce a cév.


2. Zvětšení štítné žlázy (struma)

Její příčiny jsou, jak již bylo uvedeno, různé. Nejčastěji jde o jódový nedostatek.Důležité je správnou příčinu odhalit pokud možno včas a léčbu potom provádět cíleně s ohledem na tuto příčinu. Prvním krokem ovšem je odhalení samotné strumy. Na tu nejčastěji přijdeme tak, že si všimneme vyplňování v oblasti krku nad hrudní kostí nebo vzniku bulky v těchto místech. Muž tuto změnu obvykle zaznamená při holení, žena při běžné kosmetické péči. Pokud zvětšení postihuje celou štítnou žlázu, pak mluvíme o difuzní strumě, pokud se ve žláze vytváří jeden nebo více uzlů, pak se jedná o strumu uzlovou. Někdy je tento stav současně spojen s pocitem plnosti nebo tlaku a pokud je příčinou strumy zánět štítné žlázy, může být doprovázena i bolestí. Vyšetření velikosti strumy a určení její povahy je úkolem lékaře, který k tomu používá různá pomocná vyšetření od analýzy krve a sonografického vyšetření krku, až po odběr vzorku štítné žlázy tenkou jehlou (tzv. punkce).

Léčba strumy závisí na příčině. Některé její formy můžeme léčit podáváním tablet, jež obsahují hormony štítné žlázy, nebo jódovými tabletkami. V určitých případech však tato medikamentózní léčba nemá naději na úspěch a je nutno přistoupit k léčbě chirurgické. Ta spočívá v odstranění celé štítné žlázy nebo její části. Výkon se provádí v celkové narkóze a je spojen se zanedbatelnými riziky. Operací však léčba nekončí a je nutné pravidelné, nepřetržité sledování pacienta. Při odstranění celé žlázy nebo její většiny je samozřejmě nutno její činnost nahradit podáváním léků obsahujících hormony žlázy. Ve vzácných případech je nutno léčbu doplnit ještě podáním radioizotopů jódu nebo dalšími léčebnými postupy podle rozhodnutí odborných lékařů.

3. Snížená funkce štítné žlázy (hypotyreóza)

Nedostatek hormonů štítné žlázy se projevuje zpomalením prakticky všech dějův organismu. Hypotyreóza nepatří ke vzácným chorobám; vyskytuje se zejména u starších občanů a daleko více u žen, kde může postihovat až 3 -5 procent ženské populace tohoto věku. Může být spojena se zvětšením štítné žlázy, ale častěji je štítná žláza nehmatná a někdy zcela chybí. Nejčastější příčinou je chronický zánět, který žlázu postupně poškozuje a ničí. Nezanedbatelnou příčinou jsou předchozí operace štítné žlázy, eventuálně léčba radiojodem. Hypotyreóza může vznikat i dlouhá léta po léčebných zákrocích. I to je důvod, proč tito pacienti musejí být trvale sledováni.

K základním příznakům hypotyreózy patří únava, zimomřivost, spavost, celková zpomalenost a snížená výkonnost tělesná i duševní. Pacient může mít sklon k zácpě a nadýmání, stěhovavé bolesti svalů a kloubů, pocity těžkého a neohrabaného jazyka. Kůži má bledou, suchou a hrubou, víčka i jazyk oteklé, vlasy hrubé, lomivé. Lékař obvykle zjistí zpomalení srdečního tepu a četné změny laboratorních nálezů v krvi a další chorobné nálezy. Řada z nich, například zvýšený cholesterol, vede k podezření na celkovou arteriosklerózu a nemocní jsou někdy dlouhou dobu léčeni právě pro tuto chorobu.

Při hypotyreóze doporučí lékař pacientovi užívání hormonů štítné žlázy. Je nutno pečlivě dodržovat doporučené dávkování a hlavně není přípustné dávky zvyšovat, když se začínají projevovat příznivé účinky léků. Lidský organismus je totiž celkovému zpomalení látkové přeměny přizpůsoben a její prudké zvýšení by nemuselo zvládnout srdce a oběhový systém zejména tehdy, je-li srdce u starších osob již oslabeno např. arteriosklerózou. Během podávání hormonů štítné žlázy potíže postupně ubývají, nemocnému se vrací chuť do života a celková výkonnost. V léčbě je však nutno pokračovat, po vysazení hormonů štítné žlázy by se příznaky rychle vrátily. Protože během onemocnění hypotyreózou se optimální dávka hormonů může měnit, je nutné trvalé lékařské sledování každého pacienta.

4. Zvýšená činnost štítné žlázy (hypertyreóza, tyreotoxikóza)

Je vyvolána zvýšenou produkcí hormonů ve štítné žláze. Příčiny mohou být různé. K nejčastějším patří stimulace žlázy při chronickém autoimunitním postižení, kdy je štítná žláza drážděna ke zvýšené činnosti. Dále může jít o nezávislou (autonomní) funkci části štítné žlázy, obvykle uzlu, jejíž činnost překračuje potřeby organismu. Dalších příčin je mnoho, jsou však vzácnější.Příznaky a nálezy tvoří zrcadlový obraz popsaných změn u hypotyreózy. Nemocný je překotný, předrážděný, trpí nespavostí, pocity horka, více se potí, stěžuje si na bušení srdce, jeho váha klesá i při dobré chuti k jídlu a zvýšeném příjmu potravy, časté jsou průjmy. Později se objevuje svalová slabost, postižený obtížně nastupuje do autobusu, tramvaje, jde do schodů atd. V některých případech se objevují oční příznaky - pálení v očích, slzení, dvojité vidění.Lékař zjistí zrychlenou, někdy i nepravidelnou srdeční činnost, svalovou slabost, jemnou, teplou, opocenou kůži, někdy vystupování očních bulbů se zarudnutím spojivek a poruchou jejich pohyblivosti. Typické jsou změny mnoha laboratorních nálezů včetně zvýšené hladiny hormonů štítné žlázy.

Struma je většinou přítomna, vzácně může chybět. Po zjištění diagnózy lékař zahájí podávání léků, které činnost štítné žlázy tlumí. Ty vedou po dvou až čtyřech měsících k úpravě chorobných příznaků a změn. Někdy jejich dlouhodobé podávání chorobu zcela zvládne. Jindy je pro zklidnění nutno odstranit štítnou žlázu nebo její část chirurgicky. Léčba radiojodem, která se běžně provádí v některých zemích (např. v USA), je u nás vyhrazena pouze komplikovaným případům, zejména při postižení očí. I pak se většinou provádí v kombinaci s léčbou chirurgickou.

Komplikovaná je někdy léčba očního postižení přityreotoxikóze, která pak vyžaduje spolupráci celého týmu odborníků.Po úspěšné chirurgické léčbě je rovněž nutno pacienta nadále sledovat, protože může dojít k obnovení strumy, opakovaným projevům zvýšené činnosti nebo poklesu funkce až do jasné hypotyreózy. Je proto důležité, aby nemocný docházel pravidelně na kontroly i v době, kdy se nemocným vůbec necítí. Jen tak umožní včas nasadit účinnou léčbu, pokud je potřebná. Je jasné, že čím dříve se léčba zahájí, tím rychlejší a lepší jsou její výsledky.

5. Záněty štítné žlázy

Tyto záněty byly donedávna považovány za vzácné choroby. Dnes je však jasné, že i v oblastech s dostatečným přísunem jódu do organismu jsou nejčastějšími chorobami štítné žlázy vůbec. Postihují 2 - 3 procenta celkové populace, u žen středního a vyššího věku jsou podstatně častější. Hypotyreóza vzniká nejčastěji právě na základě chronických zánětů. Zánětů štítné žlázy je celá řada. Příčinu některých dobře známe, u jiných jsou naše znalosti zatím neúplné. Některé záněty vznikají náhle, obvykle v návaznosti na běžné chřipkové onemocnění. Projevují se výraznými příznaky místními (bolesti na krku, které často přecházejí do ucha nebo do zubů) i celkovými (celková schvácenost, horečky, bušení srdce atd.). Tyto záněty jsou obvykle pouze přechodné, mohou se však při častých infektech opakovat. Většinou nevedou k trvalé poruše funkce štítné žlázy.

Daleko častější jsou záněty chronické, které vznikají plíživě. Nemusí se vůbec projevovat bolestmi na krku. Vedou někdy ke zvětšení štítné žlázy, a jindy naopak k jejímu postupnému rozpadu. Často se vyvíjí hypotyreóza. Protože toto onemocnění vzniká postupně, pacient si na ně mnohdy "zvyká" a ani nevyhledává včas lékaře.

Léčba je odlišná u akutních, bouřlivě probíhajících forem a u pomalu se rozvíjejících forem chronických. Základem je podávání hormonů štítné žlázy tam, kde dochází k oslabení její funkce. Tato léčba obvykle vede i k ústupu strumy, pokud je přítomná. Někdy je potřeba podávat i další léky, ale o tom může kvalifikovaně rozhodnout pouze lékař.

6. Ostatní choroby štítné žlázy

Štítná žláza může být postižena vrozenými poruchami, může být poškozena zářením (např. při ozařování krajiny krku nebo hrudníku při léčbě jiných chorob), vzácněji i podáváním léků.  Velmi vzácné, ale samozřejmě závažné jsou nádory štítné žlázy. Projevují se obvykle vznikem uzlu na krku, někdy vedou ke zdušení uzlin a jiným příznakům. V převážné většině případů jsou velmi dobře léčitelné kombinovanými léčebnými postupy pod vedením specializovaných odborníků. Záleží ovšem na samotném pacientovi, jak brzy se obrátí na lékaře a jak brzy se do péče odborného týmu dostane.Proto je nutné znovu zdůraznit, že každý uzel ve štítné žláze nebo zvětšená uzlina by měly být vyšetřeny co nejdříve odborníkem. Rozhodně ale zdaleka ne každý uzel je projevem nádoru štítné žlázy! Ve skutečnosti z celkového počtu uzlů je nádorové povahy mizivá část, v dospělém a starším věku hluboko pod 1 procento.

Chaluha bublinatá dovede pomoci i jako doplňková léčba artritidy a zmírňuje zácpu. Látky obsažené v chaluze také podporují růst zdravých vlasů a zastavují jejich vypadávání. V neposlední řadě chaluha bublinatá snižuje cholesterol v krvi a reguluje vysoký tlak krve.

Zdravé kosti a klouby bez bolesti

Chaluha bublinatá se také doporučuje užívat, pokud trpíte záněty a bolestmi kloubů z důvodu revmatoidní artritidy. Lze ji užívat vnitřně, ale i jako přísadu do různých obkladů. Ke zmírnění bolestí je dobré vyzkoušet obě varianty. Chaluha bublinatá obsahuje také manitol, brom, karoteny a fukoidany. Poslední zmíněná látka má popsané imunostimulační a antikoagulační vlastnosti, které pomáhají v léčbě kloubů. Všechny tyto látky obsažené v chaluze bublinaté jsou součástí výživy pro zdravé kosti, klouby a zuby.

Pro koho je tedy  chaluha vhodná?

Tak jak je výše uvedeno při určitých zdravotních problémech výše uvedených se doporučuje dávkování přírodním Kelpem -Chaluhuhou bublinatou. Je samozřejmé, že pokud trpíte některým onemocněním, na které užíváte léky s jódem nebo léky na ředění krve, jako je ibuprofen nebo aspirin, tak je dobré zkonzultovat užívání mořských řas, mezi které se chaluha bublinatá řadí s Vaším ošetřujícím lékařem.

Jednoduchý test

Udělejte si na vnitřní straně zápěstí jakýmkoliv prostředkem s obsahem jódu, třeba jódovou tinkturou-Lugalův roztok„ kakaovou skvrnu velikosti kovové padesátikoruny. Když během 8 hodin (někomu v řádu desítek minut) zmizí, má jódu nedostatek. Pokud skvrna zmizí  do  8 hodin signalizuje to nedostatek jódu a disfunkci vaší štítné žlázy. V tomto případě  doporučujeme jod co nejdříve doplnit. Zdravý člověk s dostatkem jódu má skvrnu viditelnou někdy až 24 hodin. 

 Důležité info pro ty, kteří chtějí docílit úbytku váhy

Nedostatek jodu může vliv na přírůstek, nebo úbytek váhy

Štítná žláza je orgán specializovaný na produkci hormonů, které řídí především metabolismus. Při snížené hladině hormonů (nedostatkem jodu) dojde ke zpomalení metabolismu a může vzniknout částečná hypotyreóza neboli snížená funkce štítné žlázy se projevuje na mnoha systémech našeho těla a to zejména také  nekontrolovatelným přírůstkem na váze.

Činnost štítné žlázy je přísně kontrolovaná hypofýzou, která pomocí hormonu TSH udržuje potřebnou aktivitu štítné žlázy. Hypofýza je orgán uložený v mozku, který funguje pro žlázu podobně jako řídicí centrum. K tomu, aby štítná žláza  fungovala tak jak má  je potřeba aby si vytvořila dostatek hormonu T3 a T4 pro který  je důležitý a potřebný dostatečný přísun jodu v potravě. 

Vyzkoušejte naši testovací sadu 

Lugolův roztok na přibližné změření množství  jodu ve vašem těle. V případě nedostatku použijte náš čistý přírodní jod (vegan kapsle bez pojiv a éček) více informací  o kvalitě a zpracování je  zde Chaluha bublinatá - Kelp.  Možná, že  je to zrovna jod  to co vám k docílení redukce váhy chybí. Užíváním našeho jodu nic nepokazíte, jedná se o čistě  přírodní produkt s doporučenou denní dávkou 150uq.

Chaluhu bublinatou - Kelp můžete pro větší efekt bez obav kombinovat se všemi s našimi podpůrnými výrobky pro hubnutí jako je Acai Berry ThinGreen Tea nebo Green CoffeeSpirulina a další.


Testovací sadu koupíte zde : Lugolův roztok testovací sada 10ml.

CHCETE-LI SE DOZVĚDĚT O PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH PROSTŘEDCÍCH VÍCE INFORMACÍ, KLIKNĚTE ZDE

DOPORUČUJEME

www.naturgreen.cz