MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Výhody inhalace molekulárního vodíku

 

Jak se molekulární vodík vyrábí a používá pro zdraví?

Ve vodíkové terapii se molekulární vodík (H2) aplikuje ve formě plynného vodíku nebo vodíkové infuze vody generované pomocí strojů na elektrolýzu vodíku.

Plynný vodík probublávaný destilovanou vodou rozptyluje malé množství molekul vodíku ve vodě. Koncentrace molekul H2 ve vodě nasycené vodíkem je poměrně nízká, asi 1-2 ppm.

Takže abyste přijali 600 ml vodíku pouhým pitím vody bohaté na vodík, museli byste pít poměrně hodně. Toho však lze dosáhnout za 1 minutu pomocí některých přístrojů na inhalaci vodíku.

 

 

 

Studie z roku 2012 ve spolupráci vědců ze Spojených států a Japonska ukazuje, že pro dodání H2 do jakékoli konkrétní léčebné oblasti v těle musí být nejprve v krvi. Přítomnost H2 v krvi je nejlepší při inhalaci vodíku ve srovnání s jinými formami včetně intravenózního podání.1

Proto je inhalace vodíku považována za mnohem účinnější terapii, kromě toho, že je mnohem snadněji absorbována v plynné formě. To také znamená, že inhalace vodíku je úplně jiná míčová hra. Studie, které neukazují žádné výhody vody s infuzí vodíku, by měly mnohem odlišné výsledky, pokud by byla použita inhalace vodíku. Dnes se tato technologie vyvinula do bodu, kdy existuje velmi čistý vodík a novější stroje nepoužívají žádné korozivní látky nebo katalyzátory, jako je louh, a jejich použití je mnohem bezpečnější než to, co bylo dříve k dispozici.

Jak molekulární vodík poskytuje zdravotní výhody?

Molekulární vodík prospívá mnoha zdravotním problémům, protože vodík je neuvěřitelný antioxidant2, protizánětlivé a má antiapoptotické neuroprotektivní účinky3To znamená, že ovlivňuje buňky, aby se samy opravovaly a byly odolnější.

Molekulární vodík se zaměřuje na redoxní signalizaci zprostředkovanou molekulárním vodíkem (Nrf2) při oxidativním stresu a snižuje zánětlivé cytokiny a také zabraňuje řetězovým reakcím volných radikálů.4 5

To dělá z inhalace vodíku dnes novou technologii proti stárnutí nebo dlouhověkosti .

 Vzrušený?! Není divu, že nejjednodušší známá molekula vesmíru je stavebním kamenem života . Ve skutečnosti je to téměř 63 % těla, pokud vezmete v úvahu poměr hmotnosti a velikosti!

Pojďme se více dozvědět o výhodách molekulárního vodíku na základě publikovaných klinických studií a studií.

Výhody molekulárního vodíku

V buněčných studiích a na zvířecích modelech bylo zjištěno, že molekulární vodík pomocí různých strategií aplikace zlepšuje kognitivní dysfunkci6, hypertenze7, poranění mozku8, sepse9, oxidační stres10, buněčná dysfunkce11, progrese krvácení do mozku12, onemocnění suchého oka13, rakovina vaječníků14 a předchází Parkinsonově chorobě15mezi ostatními.

Snad nejdůležitějším přínosem inhalace vodíku je to, že je důležitým medicinálním plynem pro instalaci na JIP, protože bylo zjištěno, že má okamžitý příznivý účinek na sepsi. Přetrvává zájem o využití inhalace molekulárního vodíku k resuscitaci
16.

Molekulární vodík prospívá zdraví srdce

Ve studii z Ehime University v Japonsku se dospělo k závěru, že inhalace vodíku přináší výhody při srdečních chorobách snížením oxidačního stresu a mohla by být bezpečně aplikována doma jako účinná strategie prevence vaskulárních onemocnění, jako je ateroskleróza.17

V roce 2016 byla provedena pilotní klinická studie japonských vědců na proveditelnost a bezpečnost inhalace vodíku u syndromu postkardiální zástavy. Zjistili, že inhalace vodíku v kombinaci s řízením cílové teploty přežila s příznivým neurologickým výsledkem.18

V roce 2017 provedli vědci a lékaři z Keio University School of Medicine v Japonsku klinickou studii, kde bylo zjištěno, že inhalace vodíku je účinná u syndromu postkardiální zástavy . Bylo zjištěno, že vodíková plynová terapie je proveditelná, bezpečná a mohla by podpořit zotavení i šest měsíců po angioplastice se stentem nebo perkutánní koronární intervenci u infarktu myokardu se zvýšeným ST.19

Rehabilitace mrtvice

Inhalace molekulárního vodíku může být také přínosem pro zotavení z mrtvice a během rehabilitace po mrtvici. V roce 2017 provedli japonští vědci RCT, aby studovali bezpečnost a účinnost inhalace vodíku při léčbě akutního mozkového infarktu.20

Zjistili, že inhalace vodíku je bezpečná a zlepšuje okysličení. Také zjistili, že intenzita signálu MRI v místě mrtvice se zlepšila u pacientů s vodíkovou terapií. Bylo zjištěno slušné zlepšení ve všech parametrech včetně fyzikální terapie a neurologických poruch. Léčba sestávala z 1 hodiny inhalace 3% vodíku. Jednoduchý.

Protirakovinné

Molekulární vodík má jistě potenciál pro použití v terapii rakoviny. V RCT provedeném vědci z University of Pittsburgh ve Spojených státech byla pacientům s rakovinou, kteří dostávají radiační terapii, podávána voda s infuzí vodíku. Došli k závěru, že každodenní konzumace vody bohaté na vodík zlepšila kvalitu života a snížila oxidační stres vyvolaný zářením u těchto pacientů.21

Nyní se objevují důkazy, že inhalace vodíku je pokročilá léčba rakoviny. V několika etických studiích v Číně byla stovkám pacientů ve 3. a 4. stádiu podána léčba plynným vodíkem. Na základě těchto studií bylo zjištěno, že inhalace vodíku může kontrolovat progresi rakoviny u 85 % pacientů ve stadiu 3 a u 47 % pacientů ve stadiu 5.22Toto je průlomová metaanalytická studie, která by mohla přinést molekulární vodík do popředí celosvětových onkologických klinik.

V jiné klinické studii byla vodíková terapie použita ke kontrole progrese nádoru a snížení vedlejších účinků léků u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic . Dospělo se k závěru, že inhalace vodíku může těmto pacientům významně prospět a může být kombinována s chemoterapií, cílenou terapií a imunoterapií ke zlepšení výsledků.23

Zlepšuje funkci plic a chrání před znečištěním

Mnoho studií na zvířatech zjistilo výhody inhalace vodíku k ochraně a léčbě plic. V roce 2016 provedli vědci z Hebei Medical University v Číně RCT, aby studovali ochranné účinky inhalace vodíku na plíce pracovníků hygieny vystavených oparu nebo znečištění z lékařského odpadu a znečištěného ovzduší. Došli k závěru, že inhalace plynného vodíku může snížit zánět dýchacích cest a oxidační stres a také zlepšit respirační příznaky, jako je kašel.24

Závěry

Jak můžeme vidět z velkého množství publikovaných výzkumných studií a klinických studií, výhody inhalace vodíku jako nadcházející plynové terapie jsou v tom, že může poskytnout obrovskou úlevu v mnoha podmínkách a může také působit jako ochranný prostředek proti nemocem a stárnutí. Doufáme, že výzkumníci a lékaři projeví zájem o tak jednoduché a přirozené řešení, které pomůže zlepšit výsledky v nadcházejících letech. Náš článek o inhalaci směsného vodíku a kyslíku poskytuje další klinické důkazy o použití molekulárního vodíku pro zdraví.


Inhalace molekulárního vodíku
Pokud se chcete dozvědět více zajímavých informací o 
velkých vodíkových přístrojích klikněte
zde
pro malé přístroje klikněte
zde 
www.naturgreen.cz

 

Reference

 1. 1.
  Ono H, Nishijima Y, Adachi N, a kol. Základní studie inhalace molekulárního vodíku (H2) u pacientů s akutní cerebrální ischemií pro kontrolu bezpečnosti s fyziologickými parametry a měření hladiny H2 v krvi. Výzkum lékařských plynů . Publikováno online 2012:21. doi: 10.1186/2045-9912-2-21
 2. 2.
  Ohsawa I, Ishikawa M, Takahashi K a kol. Vodík působí jako terapeutický antioxidant selektivním snižováním cytotoxických kyslíkových radikálů. Nat Med . 2007;13(6):688-694. doi: 10,1038/nm1577
 3. 3.
  Barancik M, Kura B, LeBaron T, Bolli R, Buday J, Slezak J. Molekulární a buněčné mechanismy spojené s účinky molekulárního vodíku v kardiovaskulárních a centrálních nervových systémech. Antioxidanty (Basilej) . 2020; 9(12). doi: 10.3390/antiox9121281
 4. 4.
  Kawamura T, Higashida K, Muraoka I. Aplikace molekulárního vodíku jako nového antioxidantu ve sportovní vědě. Oxidativní medicína a buněčná dlouhověkost . Zveřejněno online 17. ledna 2020: 1-7. doi: 10.1155/2020/2328768
 5. 5.
  Fujita K, Yamafuji M, Nakabeppu Y, Noda M. Terapeutický přístup k neurodegenerativním onemocněním medicinálními plyny: se zaměřením na redoxní signalizaci a související antioxidační enzymy. Oxid Med Cell Longev . 2012;2012:324256. doi: 10.1155/2012/324256
 6. 6.
  Tan X, Shen F, Dong W, Yang Y, Chen G. Role vodíku u Alzheimerovy choroby. Med Gas Res . 2019;8(4):176-180. doi: 10.4103/2045-9912.248270
 7. 7.
  Sugai K, Tamura T, Sano M a kol. Každodenní inhalace plynného vodíku má u krysího modelu hypertenze účinek na snížení krevního tlaku. Sci Rep . 2020;10(1):20173. doi: 10.1038/s41598-020-77349-8
 8. 8.
  Liu L, Xie K, Chen H a kol. Inhalace plynného vodíku zmírňuje poranění mozku u myší s podvázáním slepého střeva a punkcí prostřednictvím inhibice neuroinflamace, oxidačního stresu a neuronální apoptózy. Výzkum mozku . Publikováno online listopad 2014: 78-92. doi: 10.1016/j.brainres.2014.09.030
 9. 9.
  Zheng Y, Zhu D. Molekulární vodíková terapie zlepšuje poškození orgánů vyvolané sepsí. Oxidativní medicína a buněčná dlouhověkost . Publikováno online 2016: 1-6. doi: 10.1155/2016/5806057
 10. 10.
  Guan P, Lin X, Yang S a kol. Plynný vodík snižuje chronickou intermitentní hypoxií indukovanou hypertenzi inhibicí aktivity sympatického nervu a zvýšením vazodilatačních reakcí prostřednictvím antioxidace. J Cell Biochem . Publikováno online 27. září 2018:3998-4008. doi: 10.1002/jcb.27684
 11. 11.
  Iida A, Nosaka N, Yumoto T a kol. Klinická aplikace vodíku jako lékařské léčby. Acta Med Okayama . 2016;70(5):331-337. doi: 10.18926/AMO/54590
 12. 12.
  Matsuoka T, Suzuki M, Sano M a kol. Inhalace plynného vodíku inhibuje postup do „nevratného“ stádia šoku po těžkém krvácení u potkanů. J Trauma Acute Care Surg . 2017;83(3):469-475. doi: 10.1097/TA.0000000000001620
 13. 13.
  Kubota M, Kawashima M, Inoue S, a kol. Randomizovaná, zkřížená studie klinické účinnosti u lidí a myší na podporu sekrece slz a ochranu slzných žláz molekulárním vodíkem. Sci Rep . 2021;11(1):6434. doi:
   
  10.1038/s41598-021-85895-y
 14. 14.
  Shang L, Xie F, Li J a kol. Terapeutický potenciál molekulárního vodíku u rakoviny vaječníků. Transl Cancer Res . Publikováno online srpen 2018:988-995. doi: 10.21037/tcr.2018.07.09
 15. 15.
  Fujita K, Nakabeppu Y, Noda M. Terapeutické účinky vodíku u zvířecích modelů Parkinsonovy choroby. Parkinsonova nemoc . Publikováno online 2011: 1-9. doi: 10.4061/2011/307875
 16. 16.
  Zheng X, Sun X, Xia Z. Vodíková resuscitace, nový cytoprotektivní přístup. Clin Exp Pharmacol Physiol . 2011;38(3):155-163. doi: 10.1111/j.1440-1681.2011.05479.x
 17. 17.
  Kiyoi T, Liu S, Takemasa E, Nakaoka H, ​​Hato N, Mogi M. Konstitutivní inhalace vodíku zabraňuje vaskulární remodelaci snížením oxidačního stresu. PLoS One . 2020;15(4):e0227582. doi: 10.1371/journal.pone.0227582
 18. 18.
  Tamura T, Hayashida K, Sano M a kol. Proveditelnost a bezpečnost inhalace plynného vodíku u syndromu po srdeční zástavě – první pilotní studie u člověka. Circ J. 2016;80(8):1870-1873. doi: 10.1253/circj.CJ-16-0127
 19. 19.
  Katsumata Y, Sano F, Abe T a kol. Účinky inhalace plynného vodíku na nepříznivou remodelaci levé komory po perkutánní koronární intervenci u infarktu myokardu s elevací ST – první pilotní studie u lidí. Circ J. 2017;81(7):940-947. doi: 10.1253/circj.CJ-17-0105
 20. 20.
  Ono H, Nishijima Y, Ohta S, a kol. Léčba inhalací plynného vodíku u akutního mozkového infarktu: Randomizovaná kontrolovaná klinická studie o bezpečnosti a neuroprotekci. J. Mrtvice Cerebrovasc Dis . 2017;26(11):2587-2594. doi: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2017.06.012
 21. 21.
  Kang K, Kang Y, Choi I ​​a kol. Účinky pití vody bohaté na vodík na kvalitu života pacientů léčených radioterapií pro nádory jater. Med Gas Res . 2011;1(1):11. doi: 10.1186/2045-9912-1-11
 22. 22.
  Xu KC, Chen JB, Kong XF a kol. „Skutečný světový průzkum“ vodíkem řízené rakoviny: následná zpráva od 82 pacientů s pokročilou rakovinou. Med Gas Res . Publikováno online 2019:115. doi: 10.4103/2045-9912.266985
 23. 23.
  Chen J, Kong X, Mu F, Lu T, Lu Y, Xu K. Vodíkovou terapii lze použít ke kontrole progrese nádoru a zmírnění nežádoucích účinků léků u pacientů s pokročilým nemalobuněčným karcinomem plic. Med Gas Res . 2020;10(2):75-80. doi: 10.4103/2045-9912.285560
 24. 24.
  Gong Z, Guan J, Ren X a kol. [Ochranný účinek vodíku na plíce hygienických pracovníků vystavených oparu]. Zhonghua Jie He He Hu Xi Za Zhi . 2016;39(12):916-923. doi: 10.3760/cma.j.issn.1001-0939.2016.12.003