MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Výhody koenzymu Q10 (CoQ10)

Koenzym Q10 je základní chemická látka, kterou naše tělo přirozeně produkuje. 

Nedostatek této chemikálie může mít nepříznivé účinky a doplňky koenzymu Q10 mohou být prospěšné pro zdraví.

Koenzym Q10, známý také jako CoQ10, je sloučenina, která pomáhá vytvářet energii v buňkách.

Vaše tělo produkuje CoQ10 přirozeně, ale jeho produkce má s věkem tendenci klesat. Naštěstí můžete také získat CoQ10 prostřednictvím doplňků nebo potravin.

Zdravotní stavy, jako jsou srdeční choroby, poruchy mozku, diabetes a rakovina, byly spojeny s nízkou hladinou CoQ10. Není však jasné, zda nízká hladina CoQ10 způsobuje tyto nemoci nebo je z nich vyplývá. Jedna věc je jistá: spousta výzkumů odhalila širokou škálu zdravotních výhod CoQ10.

Zde je vše, co potřebujete vědět o CoQ10.

CoQ10 je směs vytvořená vaším tělem a uložená v mitochondriích vašich buněk

Některé další příčiny nedostatku CoQ10 zahrnují

  •   Nedostatky výživy, jako je nedostatek vitamínu B6
  •  Genetické defekty v syntéze nebo využití CoQ10
  •   Zvýšené nároky tkání v důsledku nemoci
  •   Mitochondriální choroby
  •  Oxidační stres způsobený stárnutím
  •  Vedlejší účinky léčby statiny
  • Výzkum ukázal, že CoQ10 hraje ve vašem těle několik klíčových rolí.

Jednou z jeho primárních funkcí je pomoci vytvářet energii v buňkách. Podílí se na výrobě adenosintrifosfátu (ATP), který se podílí na přenosu energie v buňkách. Jeho další zásadní úlohou je sloužit jako antioxidant a chránit buňky před oxidačním poškozením.

Nadměrné množství volných radikálů vede k oxidačnímu poškození, které může narušit normální fungování buněk. Je známo, že to způsobuje mnoho zdravotních stavů. Vzhledem k tomu, že ATP se používá k provádění všech funkcí těla a oxidační poškození je destruktivní pro buňky, není divu, že některá chronická onemocnění byla spojena s nízkou hladinou CoQ10.CoQ10 je přítomen v každé buňce vašeho těla. Nejvyšší koncentrace se však vyskytují v orgánech s největší energetickou náročností, jako je srdce, ledviny, plíce a játra.

CoQ10 je antioxidant, který organismus produkuje přirozeně a ukládá se do složek buňky zvaných mitochondrie. Má spojení s energií, chrání buňky a poskytuje srdeční výhody.CoQ10 hraje v těle několik kritických rolí. Například buňky těla potřebují tuto sloučeninu k produkci energie, která jim umožňuje fungovat. Mitochondrie mají na starosti produkci energie. Chrání také buňky před oxidačním poškozením a bakteriemi nebo viry způsobujícími onemocnění. Jak stárnete, produkce CoQ10 klesá. Zdá se tedy, že starší lidé v této směsi nemají dostatek.


Jako antioxidant CoQ10 také chrání buňky v těle neutralizací volných radikálů, což snižuje oxidační stres v těle. Oxidační stres může způsobit poškození tkáně, zánět a buněčnou apoptózu nebo buněčnou smrt. Existuje spojitost mezi oxidačním stresem a řadou poruch, včetně Alzheimerovy choroby a Parkinsonovy choroby .

Přirozeně se vyskytující hladiny CoQ10 klesají s věkem. Vědci zjistili souvislosti mezi nedostatkem CoQ10 a srdečními chorobami a rakovinou . Je několik  světových studií na podporu používání CoQ10 k prevenci nebo léčbě rakoviny nebo Parkinsonovy choroby. Může však pomoci léčit  i určité srdeční stavy a zabránit migrénám .

Vědci také zkoumali účinky CoQ10 na řadu dalších podmínek. Tyto stavy zahrnují ALS , Downův syndrom, Huntingtonovu nemoc a mužskou neplodnost.

CoQ10 má mnoho různých použití. Níže uvádíme jeho možné výhody.

CoQ10 může hrát roli v prevenci rakoviny

Oxidační stres je znám tím, že způsobuje poškození buněk a ovlivňuje jejich funkci.Pokud vaše tělo není schopno účinně bojovat proti oxidačnímu poškození, může dojít k poškození struktury buněk, což může zvýšit riziko rakoviny.CoQ10 může chránit buňky před oxidačním stresem a podporovat produkci buněčné energie, podporovat jejich zdraví a přežití. Je zajímavé, že u pacientů s rakovinou bylo prokázáno, že mají nižší hladiny CoQ10.Nízké hladiny CoQ10 byly spojeny s až o 53,3% vyšším rizikem rakoviny a ukazují na špatnou prognózu pro různé typy rakoviny.

Jedna studie navíc navrhla, že doplnění CoQ10 může pomoci snížit pravděpodobnost recidivy rakoviny.

SHRNUTÍ:

CoQ10 hraje rozhodující roli v ochraně buněčné DNA a přežití buněk, které jsou silně spojeny s prevencí a recidivou rakoviny.

CoQ10 je dobrý pro mozek

Mitochondrie jsou hlavní generátory energie mozkových buněk.Mitochondriální funkce má s věkem tendenci klesat. Celková mitochondriální dysfunkce může vést ke smrti mozkových buněk a nemocí, jako je Alzheimerova a Parkinsonova choroba.Mozek je bohužel velmi citlivý na oxidační poškození kvůli vysokému obsahu mastných kyselin a vysoké poptávce po kyslíku.

Toto oxidační poškození zvyšuje produkci škodlivých látek, které by mohly ovlivnit paměť, kognitivní funkce a fyzikální funkce. CoQ10 může tyto škodlivé látky redukovat a případně zpomalit progresi Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby.

SHRNUTÍ:

Bylo prokázáno, že CoQ10 chrání mozkové buňky před oxidačním poškozením a snižuje působení škodlivých sloučenin, které mohou vést k onemocnění mozku.

CoQ10 může chránit plíce

Ze všech vašich orgánů jsou vaše plíce nejvíce v kontaktu s kyslíkem. Díky tomu jsou velmi náchylní k oxidačnímu poškození. Zvýšené oxidační poškození v plicích a špatná antioxidační ochrana, včetně nízkých hladin CoQ10, může vést k plicním onemocněním, jako je astma a chronické obstrukční plicní onemocnění (COPD). Dále se ukázalo, že lidé trpící těmito podmínkami vykazují nižší hladiny CoQ10.

Studie prokázala, že doplnění CoQ10 snížilo zánět u jedinců s astmatem, jakož i jejich potřebu léčení steroidy k jeho léčbě. Další studie ukázala zlepšení výkonu při cvičení u osob trpících CHOPN. To bylo pozorováno díky lepší kyslíkové tkáni a srdeční frekvenci po doplnění CoQ10.

Zlepšení zdraví srdce

CoQ10 může pomoci při léčbě specifických srdečních stavů, jako je městnavé srdeční selhání a vysoký krevní tlak, zejména u starších jedinců.

Srdeční selhání je často důsledkem jiných srdečních stavů, jako je ischemická choroba srdeční nebo vysoký krevní tlak. Tyto stavy mohou vést ke zvýšenému oxidačnímu poškození a zánětu žil a tepen. Srdeční selhání nastává, když tyto problémy ovlivňují srdce do té míry, že není schopen pravidelně stahovat, relaxovat nebo pumpovat krev do těla. Aby toho nebylo málo, některé léčby srdečního selhání mají nežádoucí vedlejší účinky, jako je nízký krevní tlak, zatímco jiné by mohly ještě více snížit hladiny CoQ10.

Ve studii 420 lidí se srdečním selháním léčba CoQ10 po dobu dvou let zlepšila jejich příznaky a snížila riziko úmrtí na srdeční problémy.

Další studie také léčila 641 lidí s CoQ10 nebo placebem po dobu jednoho roku. Na konci studie byli pacienti ve skupině CoQ10 méně často hospitalizováni pro zhoršení srdečního selhání a měli méně závažných komplikací (12 Důvěryhodný zdroj).
Zdá se, že léčba CoQ10 by mohla pomoci s obnovením optimální úrovně produkce energie, snížením oxidačního poškození a zlepšením funkce srdce, což vše může pomoci při léčbě srdečního selhání.

Jiný výzkum ukázal, že CoQ10 může lidem pomoci zotavit se z některých typů operací srdce.

Snižování migrén

Podle Americké neurologické akademie a Americké společnosti pro bolest hlavy může CoQ10 účinně bránit migrénám, ačkoli výzkum, který to podporuje, je stále omezený. Je možné, že CoQ10 má tento účinek, protože udržuje zdravé mitochondrie v buňkách. Mohlo by to zmírnit bolesti hlavy

Abnormální mitochondriální funkce může vést ke zvýšenému příjmu vápníku buňkami, k nadměrné produkci volných radikálů a ke snížení antioxidační ochrany. To může mít za následek nízkou energii v mozkových buňkách a dokonce i migrény. Protože CoQ10 žije hlavně v mitochondriích buněk, ukázalo se, že zlepšuje mitochondriální funkci a pomáhá snižovat zánět, ke kterému může dojít během migrény. Studie ve skutečnosti ukázala, že doplňování CoQ10 bylo třikrát vyšší než u placeba, aby se snížil počet migrén u 42 lidí. Kromě toho byl u lidí trpících migrénami pozorován nedostatek CoQ10.

Jedna větší studie ukázala, že 1 500 lidí s nízkými hladinami CoQ10 mělo po léčbě CoQ10 méně a méně závažných bolestí hlavy.A co víc, zdá se, že CoQ10 nejen pomáhá léčit migrény, ale může jim také zabránit.

CoQ10 uvolnění vedlejších účinků statinu

Některé výzkumy naznačují, že CoQ10 může pomoci zmírnit svalovou slabost způsobenou užíváním léků snižujících hladinu cholesterolu, známých jako statiny.

CoQ10 by mohl pomoci s plodností

Úrodnost žen klesá s věkem v důsledku poklesu počtu a kvality dostupných vajec.CoQ10 je přímo zapojen do tohoto procesu. Jak stárnete, produkce CoQ10 se zpomaluje, takže tělo méně chrání vejce před oxidačním poškozením. Zdá se, že doplnění CoQ10 pomáhá a může dokonce zvrátit tento pokles kvality a množství vajec související s věkem. Podobně mužské spermie jsou citlivé na účinky oxidačního poškození, které může vést ke snížení počtu spermií, špatné kvalitě spermatu a neplodnosti. Několik studií dospělo k závěru, že doplnění CoQ10 může zlepšit kvalitu, aktivitu a koncentraci spermií zvýšením antioxidační ochrany.

CoQ10 může pomoci udržet vaši pleť mladou

Vaše pokožka je největším orgánem ve vašem těle a je široce vystavena škodlivým látkám, které přispívají ke stárnutí. Tito agenti mohou být interní nebo externí. Některé vnitřní škodlivé faktory zahrnují poškození buněk a hormonální nerovnováhu. Vnější faktory zahrnují environmentální činitele, jako jsou UV paprsky. Škodlivé prvky mohou vést ke snížení vlhkosti kůže a ochraně před agresory prostředí a také ke ztenčení vrstev kůže. Přímé použití CoQ10 na kůži může snížit poškození způsobené vnitřními a vnějšími látkami zvýšením produkce energie v kožních buňkách a podporou antioxidační ochrany. Ve skutečnosti se ukázalo, že CoQ10 aplikovaný přímo na pokožku snižuje oxidační poškození způsobené UV paprsky a dokonce snižuje hloubku vrásek. A konečně se zdá, že u lidí s nízkou hladinou CoQ10 je větší pravděpodobnost vzniku rakoviny kůže.

CoQ10 by mohl pomoci s diabetem

Oxidační stres může vyvolat poškození buněk. To může vést k metabolickým onemocněním, jako je cukrovka. Abnormální mitochondriální funkce byla také spojena s inzulínovou rezistencí.Bylo prokázáno, že CoQ10 zlepšuje citlivost na inzulín a reguluje hladinu cukru v krvi. Doplnění CoQ10 může také pomoci zvýšit koncentrace CoQ10 v krvi až třikrát u lidí s diabetem, kteří obvykle vykazují nízké hladiny této sloučeniny.

V jedné studii byli také lidé s diabetem typu 2 s CoQ10 po dobu 12 týdnů. Tím se významně snížila hladina cukru v krvi nalačno a hemoglobin A1C, což je průměrná hladina cukru v krvi za poslední dva až tři měsíce. A konečně, CoQ10 může pomoci předcházet cukrovce stimulací odbourávání tuků a snížením hromadění tukových buněk, které by mohly vést k obezitě nebo cukrovce typu 2.

Dávkování a vedlejší účinky

CoQ10 přichází ve dvou různých formách - ubiquinol a ubiquinon.

Ubiquinol představuje 90% CoQ10 v krvi a je nejvíce vstřebatelnou formou. Proto se doporučuje vybírat z doplňků obsahujících formu ubiquinolu. Standardní dávka CoQ10 se pohybuje od 90 mg do 200 mg za den. Dávky až do 500 mg se zdají být dobře tolerovány a několik studií použilo ještě vyšší dávky bez závažných vedlejších účinků.

Protože CoQ10 je sloučenina rozpustná v tucích, je jeho absorpce pomalá a omezená. Užívání doplňků CoQ10  s jídlem nebo před jídlem či  po jídle, však může vašemu tělu pomoci absorbovat ho až třikrát rychleji. Vaše tělo neukládá CoQ10. Proto je doporučeno jeho další pravidelné užívání, aby bylo vidět jeho přínosy. Doplnění CoQ10 se zdá být lidmi dobře tolerováno a má nízkou toxicitu.

Studie používaly denní dávky CoQ10 v rozmezí od 50 miligramů (mg) do 1200 mg u dospělých. Typická denní dávka pro někoho, kdo má nedostatek CoQ10, je 100–200 mg , zatímco pozorovaná bezpečná úroveň je 1200 mg denně.

Nebyly hlášeny žádné závažné nežádoucí účinky CoQ10. Ve skutečnosti účastníci některých studií neprokázali žádné významné nežádoucí účinky při užívání denních dávek 1200 mg po dobu 16 měsíců. Ve vysokých dávkách se mohou se vyskytnout mírné nežádoucí účinky, jako je nespavost nebo zažívací potíže. Pokud se však vyskytnou nežádoucí účinky, doporučuje se rozdělit denní dávku na dvě až tři menší dávky.

Doplňky CoQ10 jsou k dispozici buď intravenózní (IV) injekcí nebo jako tobolky nebo tablety.

Studie používaly denní dávky CoQ10 v rozmezí od 50 miligramů (mg) do 1200 mg u dospělých. Typická denní dávka pro někoho, kdo má nedostatek CoQ10, je 100–200 mg , zatímco pozorovaná bezpečná úroveň je 1200 mg denně


Chcete-li se dozvědět o tomto přírodním přípravku Koenzym Q10 a dalších přírodních přípravcích 

doporučujeme

www.naturgreen.cz