MENU

ZAJÍMAVÉ ČLÁNKY

Hubnutí ->
Nemoci–studie ->
Novinky ->
Strava ->
Zdraví ->
Životní styl ->

TOPlist

Neuroprotektivní síla kurkuminu

 

V nedávné publikaci, která vyšla v angličtině pod názvem „The Molecular Targets and Therapeutic Uses of Curcumin in Health and Disease“ vyšla také studie celosvětově uznávaných vědců a lékařů Grega M. Cola, Bruce Tetera a Sally A. Frautschyové o neuroprotektivních účincích kurkuminu. Neurodegenerativní onemocnění jako jsou Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba nebo také mrtvička a vedou ke ztrátě synapsí mezi neurony. V budoucnu máme sice naději na jejich léčbu a obnovu kmenovými buňkami, ale ani kmenové buňky nejsou samo spásnou cestou, která zachrání úplně vše. Pro některé nemoci je to nejlepší cestou prevence, to znamená zabránit jejich zniku ještě před tím, než nenávratně nervové buňky poškodí.

Neuroprotektivní směry léčby tedy účinně pracují ještě před vznikem onemocnění a jsou mnohem bezpečnější a účinnější, než následná léčba. Kurkumin má v této oblasti velmi silný potenciál. Je bezpečný a má široké potenciální využití v ochraně Vašich nervových buněk. Je to protizánětlivý antioxidant a dovede preventivně působit i proti vzniku toxických bílkovin v mozku (beta-amyloidů), které se právě někdy vyskytují u lidí, jež později onemocní Alzheimerovou chorobou. Jak se ale dle výzkumů ukazuje, potřebná dávka kurkuminu použitá k neuroprotektivním účelům může být dost vysoká. Proto cesta k prevenci povede spíše skrze kurkuminové extrakty, než samotné pojídání kořene kurkumy nebo jeho prášku v jídle. In vivo se zjistilo, že má kurkumin minimálně 10 neuroprotektivních účinků a výsledky testů in vivo už vedly k více než 1000 publikovaných studiích na zvířatech a lidech, a to jak in vivo, tak i in vitro, ve kterých byly zkoumány účinky kurkuminu na různá onemocnění. Studie zahrnují také epidemiologické, základní a klinické výzkumy účinků kurkuminu na Alzeimerovu chorobu.

Jak tedy kurkumin brání rozvoji Alzheimerovy choroby?

Výsledky epidemiologických studií ukazují, že v Indii se u lidí ve věku 70 – 79 let nachází 4,4x méně nemocných Alzheimerovou chorobou než v Severní Americe. Proces, jehož prostřednictvím Alzheimerova choroba poškozuje nervové buňky, zahrnuje několik fází, jde o: zánět, poškození oxidací a především tvorba beta-amyloidových pásů a působení toxinů z kovů. Studie ukázaly, že kurkumin může pomoci stimulovat makrofágy k likvidaci amyloidových pásů. Makrofágové hrají velkou roli v imunitním systému, mají na starost bojovat proti cizorodým proteinům a jejich odstraňování. Na šesti dobrovolnících s Alzheimerovou chorobou a třech zdravých pacientech, jimž byla odebrána krev, se zkoumal účinek kurkumou v kooperaci s makrofágy. Prokázalo se, že pacienti, jež měli své makrofágy podpořené kurkuminem, dokázali lépe ničit amyloidové proteiny.

Jednou z dalších patogenezí, kterou Alzheimerova choroba způsobuje je chronický zánět nervových buněk. Několik studií prokázalo souvislost zánětlivých změn, jako je mikroglyóza a astrocytoza, jež způsobují přítomnost látek způsobujících záněty, které vedou k ukládání beta amyloidů. Pacienti, jež déle užívali některá nesteroidních protizánětlivých léků, jako je ibuprofen, měli snížené riziko vzniku příznaků Alzheimerovy choroby. Nicméně dlouhodobé nesteroidních protizánětlivých léků může mít toxické účinky na ledviny a játra. Kurkumin má silný protizánětlivý účinek, a to může to mít roli v léčení Alzheimerovy choroby. Kurkumin inhibuje amyloidní protein - indukovanou expresi EGR-1 proteinu a EGR-1 DNA. Studie prokázaly roli EGR-1 v amyloidního peptidu a vazebnou aktivitu s kurkuminem. To znamená, že zmírňuje zánět, který způsobují aktivované astrocyty v mozku.

Nedávné studie ukázaly, že Kurkumin zlepšuje nemoci jako je  roztroušená skleróza, revmatoidní artritida, psoriáza, zánětlivé onemocnění střev. Kurkumin inhibuje u  těchto autoimunitních onemocnění regulování zánětlivých cytokinů, jako je IL-1 beta, IL-6, IL-12, TNF-alfa a IFN-gama a spojené JAK-STAT, AP-1 a NF-kappaB u signálních drah v buňkách imunitního systému.

Podle některých studií by  Kurkumin mohl  snižovat  patofyziologický průběh RS, protože má neuroprotektivní a protizánětlivé vlastnosti. RS poškozuje krevní mozkovou bariéru, což vede k poranění myelinových pouzder a axonů. Tato profylaktická léčba (ochrana před určitou nemocí) pomocí Kurkuminu může zabránit tomuto poškození.Kurkumin dovede interagovat s těžkými kovy, jako je kadmium a olovo a zabraňuje neurotoxicitě, kterou tyto těžké kovy způsobují. Vědci mikroskopicky zkoumali krysy, jimž byl podán octan olovnatý v kombinaci s kurkuminem. Výsledky ukazují, že poškození neuronů indikované olovem, bylo významně sníženo u potkanů, kteří spolu s olovem přijali do těla i kurkumin. Pomocí spektrofotometrie se ve studii v čínské univerzitě v Hong Kongu ukázalo, že kurkumin na sebe účinně váže měď, zinek a železo.

V neposlední řadě se také prokázalo, že kurkuminoidy mají silné antioxidační účinky a inhibují tvorbu a šíření volných radikálů. To také snižuje možnost oxidace lipoproteinů a volných radikálů, které způsobují poškození neuronů nejen u Alzheimerovy choroby, ale také u dalších neurodegenerativních chorob, jako jsou Huntingtonova choroba a Parkinsonova choroba či RS. Zároveň dovede pravidelné užívání kurkuminoidů působit proti oxidačnímu stresu buněk.

Závěr studií, jež se zabývají působením kurkuminu na neurodegenerativní onemocnění, je jasný. Kurkumin je velmi slibnou látkou, která by mohla pomoci léčit Alzheimerovu chorobu a další obdobné nemoci. Klinické studie naznačují, že další výzkum povede cestou vývoje léků na základě kurkuminu.

Zajímavý je i nový poznatek vědců s provedených studií v roce 2009 a 2012 o tom, že piperin zvyšuje účinnost kurkuminu.Zjistilo se, že tato kombinace složení několikanásobně lépe působí na rakovinné kmenové buňky bez ohledu na to zda jsou senzitivní na estrogen nebo nejsou. To je obzvláště významný poznatek, protože stávající léky pro prevenci rakoviny tamoxifen nebo raloxifene, mohou vykazovat vysoce toxické vedlejší účinky a nemají vliv na nádory, které jsou nezávislé na estrogenu. Navíc přírodní látky, které se vyskytující v extraktu kurkuminu (silné 95% kurkumoidy) v kombinaci s černým pepřem a jeho účinou extrahovanou látkou piperin (min je však potřeba použit 95% extrakt  ), prokazují schopnosti zastavovat růst nádorů prsu. K tomuto naprosto novému objevu došla studie, prováděná vědci z the University of Michigan Comprehensive Cancer Center a publikovaná v časopise Breast Cancer Research and Treatment v roce 2012. 

Více odkazů a studií v AN  pro RS
 zde 

nebo zde 
Breast Cancer Research and Treatment curcumin and piperine

Pro vstup do některých odborných studií je však potřeba si pro volný přístup zakoupitautorská práva za cca 40 USD. 


 

CHCETE ZJISTIT VÍCE O BLAHODÁRNÉM PŮSOBENÍ KURKUMINU NA VÁŠ ORGANIZMUS? DOČTETE SE ZDE

DOPORUČUJEME

www.naturgreen.cz